|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS
KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
Center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

  GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je šola s 130-letno tradicijo. Je pravni naslednik Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1886. Leta 2007 se je Kmetijski šoli Grm  Novo mesto priključila Srednja šola za gostinstvo in turizem in tako je nastal Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.
  V okviru centra deluje pet organizacijskih enot, od tega tri šole:
  - Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
  - Srednja šola za gostinstvo in turizem,
  - Višja strokovna šola,
  - Dijaški in študentski dom,
  - Medpodjetniški izobraževalni center z razvojnim  raziskovalnim inštitutom.
  Izobražujemo mladino in odrasle v prehranski verigi od njive do mize s poudarkom na varovanju narave in okolja in turistični ponudbi.

  Nagovor direktorja

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila  leta 1983 preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 2013/14 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole ...

  Drugi projektni sestanek na Malti

  Projektni sestanek na Malti, 24. 11. – 30. 11. 2019
   
  Konec novembra smo se projektni partnerji sestali na Malti, da bi se dogovorili o profilu poklica za akvakulturo na četrti in peti stopnji evropskega okvira kvalifikacij. Na začetku tedna smo imeli tudi sami usposabljanje, da smo vsi razumeli, kako je potrebno napisati posamezen profil poklica. Konec tedna smo oba profila tudi napisali ter jih bomo do naslednjega sestanka dali v pregled deležnikom v državah partnericah.
   
  Naslednje srečanje bo v januarju v Riminiju v Italiji.

  Projektni sestanek na Nizozemskem

  Projektni partnerji iz Španije, Nizozemske, Avstrije, Malte, Italije, Belgije in Slovenije smo se zbrali na uvodnem sestanku projekta Aqua-View. V dveh dneh smo se pogovarjali o diseminaciji projekta, dokumentih, ki jih bo potrebno izpolnjevati za potrebe projekta, dinamiki projektnih sestankov in delovnih skupin projekta ter pričeli z usposabljanjem na tematiko evropskega kvalifikacijskega okvirja ter kako pravilno zastaviti učne enote, ki bodo eden izmed končnih rezultatov projekta.

  Prvi projektni sestanek na Švedskem

  Na prvem projektnem sestanku smo se projektni partnerji sestali v mestu Lund na Švedskem. Pregledali smo projektne rezultate in se pogovorili o delu v naprej.
   
  Naši intelektualni rezultati bodo: multimedijska video kolekcija, skupek orodij za učitelje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter skupek video orodij.
   
  Dogovorjeno je, da za prvi intelektualni rezultat vsak partner naredi dva videa. Video je predstavitev socialnega vključevanja migranta s strani migranta samega ali s strani delodajalcev. Pripravili smo tudi okvirni vprašalnik za intervjuje.

  Prvi projektni sestanek

  Na prvem projektnem sestanku v mestu Leganro v Italiji smo se zbrali vsi projektni partnerji projekta FOREST - Forestry Operators – Reflecting on Equalising Skills and Training.  V projektu sodelujejo poleg prijaviteljev iz Italije še iz Hrvaške, Avstrije, Romunije in Francije ter seveda Grm Novo mesto.
   

  SIMPLY INCLUDED

  SIMPLY INCLEDED, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus + in koordinira KulturLife, se je začel 1.

  ​INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

  Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek19. 8. 2019 med 9.00 in 14.00 uro v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ga. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka 20. 8. 2019 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@gmail.com in telefonski številki 07 39 34 728.
   
  Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

  • tehniška gimnazija
  • kmetijsko-podjetniški tehnik
  • naravovarstveni tehnik
  • kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI
  • hortikulturni tehnik - PTI
  • gospodar na podeželju
  • vrtnar
  • cvetličar
  • slaščičar
  • mesar in
  • pomočnik v biotehniki in oskrbi.

   

  Strani