|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

Zbiralnik virov

  RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2017)

   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: S. Golob, R. Pirnar, A. Zoran
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 12.00
  Prostor:  SL1
  Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: Z. Cujnik, A. Divjak, A. Prem
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: NEMŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  SL1
  Predmet:  NEMŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, A. Prem, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: FIZIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 10.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  FIZIKA - ustno
  Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, G. Kastelic
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJE
  Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, D. Drmaž Lavrič, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  TRAJNOSTNI RAZVOJ
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  EKOLOŠKO KMETOVANJE
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 12.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (živinorejski del)
  Izpitna komisija: B. Turk, M. Zobec, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, B. Punčuh,  Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
  Izpitna komisija: B. Punčuh,  A. Bartolj Bele, Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 8.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  UPRAVLJANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
  Izpitna komisija: A. Rogelj, B. Punčuh, Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  TRAJNO PECIVO
  Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, M. Drmaž
   
  Petek, 30. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  UMETNOST
  Izpitna komisija: J. Medle, R. Kus Pisek, N. Kirm Sovič
   
  Petek, 30. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  DRUŽBOSLOVJE
  Izpitna komisija: R. Kus Pisek, N. Kirm Sovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  IKT IN OSNOVE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, N. Kirm Sovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, D. Francekovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: J. Goršin Fabjan, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Petek, 30. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  MA1
  Modul:  KEMIJA
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  PL12
  Predmet:  MATEMATIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: P. Seničar, U. Mihelič
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 11.00
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, I. Kočevar
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 11.00
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Franko, U. Ogrinc
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (CPP)
  Izpitna komisija: A. Goršin, P. Kuhar, A. Zoran
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO
  Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, A. Zoran
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Seničar, D. Škerl
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor: PL1
  Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: Z. Križman
   
  Torek, 4. 7. 2017, 10.30
  Prostor: SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: G. Kastelic, N. Vrčko, T. Mavsar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor: SL1
  Modul:  BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, R. Pirnar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 9.00
  Prostor:  SL1
  Modul:  NARAVOSLOVJE
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, U. Ogrinc, R. Pirnar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  AN1
  Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Zalokar, I. Kočevar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PREDELAVA MLEKA
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017, 8.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017
  Prostor: telovadnica
  INTERESNE DEJAVNOSTI  - ŠPORTNI DAN
  Izpitna komisija: K. Teršar Zalar, A. Zoran, P. Franko
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (rastlinski del)
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, A. Rogelj,  D. Škerl
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI
  Izpitna komisija: A. Rogelj, M. Hrastelj, D. Škerl
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE
  Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, H. Košmerlj
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  MA2
  Modul:  IZDELKI DOMAČE OBRTI
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Nemanič, B. Činkole
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  PRIPRAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Nemanič, B. Činkole
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PRIDELAVA POLJŠČIN
  Izpitna komisija: P. Kuhar, D. Francekovič, P. Seničar
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, P. Kuhar, P. Seničar
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 9.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  BIOLOGIJA
  Izpitna komisija: D. Drmaž Lavrič, U. Ogrinc, V. Zupančič
   
  Četrtek, 6. 7. 2017, 9.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA
  Izpitna komisija: B. Činkole, D. Francekovič, A. Bartolj Bele
   
  INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM
  Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do torka, 4. 7. 2017, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.
   

  Poklicna matura - obvestilo

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Pet, 06/23/2017 - 12:02

   

  Seznanitev kandidatov z uspehom na spomladanskem roku poklicne mature 2017 bo v sredo, 5. 7. 2017, ob 9.00.

  šolska maturitetna komisija

  Proslava ob dnevu državnosti ter podelitev spričeval in obvestil o uspehu

  Dijake vseh letnikov, razen zaključnih, obveščamo, da je v petek, 23. 6. 2017, proslava ob dnevu državnosti ter podelitev spričeval in obvestil o uspehu.

  Ob 7.30 greste skupaj z razredniki v učilnice  po razporedu, nato pa se ob 8. uri odpravite v v veliko predavalnico, kjer bo potekala proslava ob dnevu državnosti z naslovom »Kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma?« ter podelitev knjižnih nagrad oz. priznanj.

  Po prireditvi ob zaključku šolskega leta se boste skupaj z razredniki odpravili v učilnice po razporedu, kjer boste prejeli spričevala oz. obvestila o uspehu ter priznanja.

  OBVESTILO

  Dijaki 2. F, 2. H, 2. I in 3. D razreda, ki opravljate PUD na MIC-u (šolsko posestvo), v petek, 23. 6. 2017, nimate PUD-a, temveč se udeležite proslave ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti.
   
  Manjkajoče število ur nadomestite v tednu od 26. do 30. 6. 2017.
   
  Dijake vseh ostalih razredov obveščam, da v petek 23. 6. 2017 NI mogoče nadomeščanje praktičnega pouka in PUD-a.
   
  Od 26. 6. 2017 dalje pa se PUD in nadomeščanje praktičnega pouka izvajata v času od 6.00 do 13.00.
   
   Darja Francekovič

  Zaključni izpit 2016/17: Obvestilo

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Pon, 06/12/2017 - 10:48

  Podelitev spričeval zaključnega izpita

   

  Podelitev spričeval zaključnega izpita bo

  v četrtek, 15. 6. 2017, ob 10.uri v učilnici strežbe.

  IZMENJAVA NA ČEŠKEM, 4.6. – 17.6.2017 - dnevnik

  NEDELJA, 4. 6. 2017
   
  Noč je bila kratka, saj smo se na pot odpravili že ob šestih zjutraj. Šolski kombi je pobral šopek dijakov iz cele Slovenije in skupaj smo se odpravili na dolgo pot proti Češki. Med vožnjo smo si ogledovali različna znamenita mesta, kot so Sevnica, Dunaj, Znojmo, … Ob prihodu na šolo, nas je prijetno pozdravila slovenska zastava, ki je v močnem vetru prijateljsko plapolala skupaj s češko. Prijazno sta nas sprejela koordinatorja izmenjave Musilova Eva ter Ladislav Krivanek.  Po nastanitvi smo se odpravili na večerjo v bližnjo restavracijo, kjer smo si bolj kot s svojim znanjem angleščine, pomagali z govorico telesa. Vsi upamo, da bo naše bivanje na Češkem prijetno, zabavno in poučno. 

  PONEDELJEK, 5.6.2017
   
  Kljub kratki noči smo z navdušenjem vstali v nov dan. Po dobrem zajtrku in prijetnih zvokih igranja klavirja profesorice Zupančič, smo se odpravili na ogled prašičje in kravje farme, kjer bomo v naslednjih dneh opravljali praktični pouk. Izvedeli smo veliko novih informacij ter tam kupili domače polnomastno mleko. Po kosilu na naši šoli gostiteljici, smo se v center mesta odpravili na podelitev diplom. Po slednji smo si ogledali še judovsko četrt, ki je del UNESCO-vega seznama.
  Po prostem popoldnevu v centru smo se vrnili na šolo, kjer smo si v domski kuhinji pripravili še dodatno večerjo. 

  TOREK, 6.6.2017

  Zjutraj smo se po zgodnjem zajtrku odpravili na kmetijo Zašovice, kjer smo najprej pomolzli krave ter nato še ovce. Lastnik kmetije nam je razložil, da tja najpogosteje prihajajo otroci, ki niso vajeni kmečkega življenja. Tam lahko poskusijo opravljati kmečka opravila, tako kot so jih nekoč. Farma proizvaja tudi svoje lastne mlečne izdelke. Poleg vsega smo se preizkusili tudi v košnji s koso. Po končanem delu, smo za nagrado dobili polno škatlo njihovih mlečnih proizvodov. Popoldne smo si skupaj z dijaki ogledali tudi šolo gostiteljico ter njene prostore. Dan smo zaključili z obiskom lokalne pivovarne Liehovar, kjer smo poskusili jed, imenovano »slepe miši«.
   

  SREDA, 7.6.2017

  Tretje jutro smo se odpravili na ekološki vrt, kjer stremijo k ohranjanju narave. Zaposleni otroke, ki jih obiščejo, osveščajo o pomembnosti narave ter varovanja le te. Poleg vsega tamkajšnji ekološki vrt ljudem s posebnimi potrebami nudi terapijo z vrtnarjenjem, ukvarjanjem z rastlinami ipd.
  Najprej smo posadili nekaj kumar ter peteršilja, oplele pet zeliščnih gredic ter zatem pomagali zaposlenim z ustvarjanjem majhnih hotelov za žuželke, katerih idejne vodje so bili obiskovalci s posebnimi potrebami. Po končanem delu smo pojedli še domačo čokolado, ki smo jo kuhali med ustvarjanjem.
  Po prihodu v šolo smo s tamkajšnjimi dijaki veterinarskega programa sodelovali pri obdukciji kokoši in rib ter tako spoznavali anatomijo živali.
  Po kosilu sta nas naši zvesti vodički, dijakinji, Natalie Tylcova in  Kamila Trutnova popeljali v mesto Trebič, kjer smo poskusili njihovo različico naše Cockte, imenovano Kofola. Po prijetnem klepetu smo se kljub dežju veselo odpravili nazaj proti domu. Tam smo večer zaključili z ogledom angleške serije.
  P.S.: Obvladamo Češčino! Dekuji, beruška, nashledanou, mužeme si objednat? , neni zač, ano 
           Natalia ter Kamila pa obvladata tudi nekaj naših besed.

  Ekskurzija v Rim, Pompeje in Neapelj

  Prvi dan v juniju  je ob deveti uri zvečer izpred Tuša v Novem mestu odpeljal avtobus
  z dijaki prvih letnikov biotehniške gimnazije, ki smo s profesorji informatike, slovenščine in zgodovine ter odličnim vodičem Simonom odšli proti Italiji. Šli smo na ekskurzijo v  Rim, na Vezuv, v Pompeje in Neapelj, da bi spoznali zgodovinske, naravne in kulturne znamenitosti.
  Vožnja je trajala celo noč, kar je bilo naporno, a smo se nekako znašli in se poskusili spočiti za naslednji dan. V zgodnjih jutranjih urah smo prispeli v Rim. Po mestu nas je vodil vodič Simon, ki nam je povedal neznansko veliko zanimivih podatkov in zgodb.
   Razkazal nam je papeško državo Vatikan, obrežje reke Tibere, Fontano Trevi, Panteon, forum, Kolosej, Španske stopnice … Skratka naporen, a izjemno zanimiv prvi dan, ki se je končal z odhodom v hotel, kjer so nas čakale italijanske specialitete. V soboto smo se povzpeli na vulkan Vezuv, kjer nas je na vrhu čakal prelep razgled na Neapelj, Neapeljski zaliv in okolico. Nato smo se spustili do Pompejev, kjer smo si ogledali to nesrečno antično mesto ter bili presenečeni nad njegovo zgodovino. Za konec dneva nas je čakal še  Neapelj, rojstni kraj pice margerite, kjer smo si privoščili odličen sladoled. Zadnji dan smo se ustavili v Kalistovih katakombah, nato pa še v mestecu Tivoli s čudovito vilo, fontanami, kipi in vrtovi.
  Ekskurzija v Rim je bila za vse dragocena izkušnja, ki je  ne doživiš vsak dan, saj smo videli in izvedeli veliko zanimivega, se še bolje spoznali s sošolci in gradili nove prijateljske vezi.

  Karolina Blagojević, 1. a
   

  2. FORUM INOVATIVNEGA TURIZMA

  Višja šola - Sre, 06/07/2017 - 15:17

  Vljudno vabljeni na 2. forum Inovativnega turizma, ki bo 20. junija ob 10:00 uri v Hiši kulinarike in turizma v Novem mestu, na Glavnem trgu.
  Vabljeni!
  Vabilo - 2. Forum Inovativnega turizma.pdf

  2. ODPRTI FORUM INOVATIVNEGA TURIZMA

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Sre, 06/07/2017 - 08:21

   

  Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu in Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma vabita na 2. Odprti forum inovativnega turizma, ki bo 20. 6. 2017, od 10.00 do 12.00, v banketni dvorani Gostišča na Trgu, Hiši kulinarike in turizma, Glavni trg 30, 8000 Novo mesto (vhod iz tržnice).

  Gosta foruma z naslovom Trajnostni razvoj turizma v nacionalnem in regionalnem prostoru bosta gospod Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije in  gospod Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto (vabilo v priponki).

  Lepo povabljeni, da se dogodka udeležite in prisluhnite usmeritvam trajnostnega razvoja turizma v našem prostoru. 

   

  Več si lahko preberete na:

  Vabilo - 2. Forum IT.pdf

  VABILO K VPISU

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Pon, 06/05/2017 - 13:46

  Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

   

  Obveščamo vas, da bo vpis v izobraževalna programa na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, letos potekal po naslednjem razporedu:

  in v PONEDELJEK, 19. 6. 2017, za program gastronomija in turizem za poklic gastronomsko-turistični tehnik:

  Bodoči dijaki so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina od 8.00 do 9.30 – vpis bodočih dijakov s priimki A–G,

  2. skupina od 9.30 do 11.00 – vpis bodočih dijakov s priimki H–O,

  3. skupina od 11.00 do 12.30 – vpis bodočih dijakov s priimki P–Ž.

   

  v TOREK, 20. 6. 2017, za program gastronomske in hotelske storitve za poklic gastronom-hotelir:

  Bodoči dijaki so razdeljeni v tri skupine:

  1. skupina od 8.00 do 9.30 – vpis bodočih dijakov s priimki A–J,

  2. skupina od 9.30 do 11.00 – vpis bodočih dijakov s priimki K–M,

  3. skupina od 11.00 do 12.30 – vpis bodočih dijakov s priimki N–Ž.

   

  Veseli smo, da ste za vpis izbrali našo šolo. Prepričani smo, da se boste pri nas dobro počutili!

  ZAKLJUČNI IZPIT - SPOMLADANSKI ROK 2016/17

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Čet, 06/01/2017 - 14:43

  RAZPORED IZPITOV

  IZPITNA ENOTA

  DATUM

  ČAS

  PROSTOR

   

  1. izpitna enota

  SLOVENŠČINA

   

   

  PISNI DEL

   

   

  ponedeljek, 5. 9. 2017

  9.00

  009

  USTNI DEL

   

   

  četrtek, 8. 6. 2017

  7.15

  008

  1. izpitna enota

   

  IZDELEK OZ.  STORITEV IN ZAGOVOR

   

   

   

   

   

   

  KUHARSTVO

  PRAKTIČNI DEL

  torek, 6. 6. 2017

  7.00

  učilnica kuharstva

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  sreda, 7. 6. 2017

  10.00

  učilnica kuharstva

   

   

   

   

   

  STREŽBA

   

  PRAKTIČNI DEL

  torek, 6. 6. 2017

   

  7.00

  učilnica strežbe

  USTNI DEL (ZAGOVOR)

  sreda, 7. 6. 2017

  7.00

  učilnica strežbe

   

  5. UNESCO TEK NA PTUJU

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Čet, 06/01/2017 - 14:41

  17. maja 2017 zgodaj zjutraj smo se Neža, Katja in Hana ter profesorica Maja polne navdušenja z avtobusom z učenci iz OŠ Škocjan odpravili proti Ptuju, kjer se je odvijal 5.Unesco tek Mladi 2017. Najprej smo prejele majice in štartne številke. Nekaj ur prostega časa do štarta smo izkoristile za ogled Ptuja in celotnega dogajanja. Pred štartom smo se še skupinsko ogrele in sledila je štartna pištola. Po prečkanju ciljne črte smo bile izčrpane, vendar izjemno ponosne na pretečenih 2600 metrov. Nato smo dobile malico in jo z užitkom pojedle. Spodbujale smo tudi profesorico, ki se je prav tako kot me podala na 2600 metrov dolgo progo. Na koncu smo se vsi skupaj odpravili domov.

  Neža Dernikovič, 2. a

  ZAKLJUČNI IZPIT - SPOMLADANSKI ROK 2016/17

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Tor, 05/30/2017 - 13:20

   

  Izpit iz 1. izpitne enote (SLOVENŠČINA) je v ponedeljek, 4. 6. 2017 ob 9:00 v učilnici 009.

  Tajnica šolske komisije za zaključne izpite                

  Irena Jarc

               

  POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI ZA SPI PROGRAM (3.B) - spomladanski rok

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Pet, 05/26/2017 - 12:39

   

  Izpiti  bodo potekali v četrtek, 1. 6. 2017.  Prostor izpita in komisije bodo objavljene  na oglasni deski šole.

  Četrtek, 1. 6. 2017

  • M5 PIO – Priprava izrednih obrokov:  ob 8.00
  • M8 PIO – Postrežba izrednih obrokov: ob 8.00

  NARAVOVARSTVENI TEDEN 2017

  Višja šola - Pet, 05/26/2017 - 09:07

  Od 15. do 19. maja 2017 smo se študentje 1. in 2. letnika naravovarstva odpravili na naš prvi pravi NARAVOVARSTVENI TABOR na Primorsko. V čudovitem vremenu in dobri družbi smo preživeli pet dni v naših regijskih in krajinskih parkih ter naravnih rezervatih. Čas je med ogledi in terenskim delom hitro minil. Mi pa smo bogatejši za pomembno izkušnjo samostojnosti in pravega naravovarstvenega dela! Več fotografij je na voljo v galeriji.

     
  Biotska pestrost na vlažnem skalnatem pobočju      
               
   
  Naravne pregrade bogatijo reko s kisikom 


  Odvzemno mesto na reki Rižani pri Kopru


  Študentje 1. letnika naravovarstva


  Študentje 2. letnika naravovarstva

  ​RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2017)

  Četrtek, 1. 6. 2017, 11.05
  Prostor:  I2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  T. Mavsar
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.45
  Prostor:  IP
  Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno
  Komisija: N. Vrčko, T. Mavsar, A. Divjak
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  SLADOLED
  Komisija: M. Drmaž, D. Košak, R. Pirnar
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  TEMELJI  ŽIVILSTVA IN PREHRANE
  Komisija: D. Košak, M. Drmaž, R. Pirnar
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  BIF
  Modul:  BIOLOGIJA
  Komisija: H. Fortuna Jelenc, U. Ogrinc, D. Škerl
   
  Četrtek,  1. 6. 2017, 13.45
  Prostor:  telovadnica
  Modul:  ŠPORTNA VZGOJA
  Komisija: A. Zoran, D. Škerl, U. Ogrinc
   
  Petek, 1. 6. 2017, 7.00
  Prostor:  R1
  Modul:  OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Komisija: M. Kogovšek, A. Pezdirc, N. Jarc
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  IP
  Predmet:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Komisija: M. Zobec, U. Trobec, I. Kočevar
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  PREDELAVA MLEKA
  Komisija: U. Trobec, M. Zobec, I. Kočevar
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Komisija: U. Trobec, M. Zobec, I. Kočevar
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Komisija: S. Zalokar, H. Košmerlj, A. Bartolj Bele
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Komisija: A. Bartolj Bele, S. Zalokar, H. Košmerlj
   
  INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM
  Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 2. 6. 2017, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.
   

  SPOMLADANSKI ROK POKLICNE MATURE 2017

  Srednja šola za gostinstvo in turizem - Sre, 05/24/2017 - 09:51

  Na spodnji povezavi si preberite termine opravljanja poklicne mature v spomladanskem roku 2017 (gastronomski tehnik in gastronomsko–turistični tehnik):

   

  Spomladanski rok poklicne mature.pdf

   

  Strani