|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija

  Subscribe to Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija feed
  Novice in obvestila Kmetijske šole GRM in biotehniške gimnazije.
  Posodobljeno: 1 ura 30 min nazaj

  USTNI IZPITI POKLICNE MATURE – JESENSKI ROK 2017

  Tor, 08/22/2017 - 08:46

  ANGLEŠČINA                petek, 25. 8. 2017  ob 7.15
  MATEMATIKA                torek, 29. 8. 2017   ob 8.15
  KMETIJSTVO                 sreda, 30. 8. 2017  ob 7.30
  NARAVOVARSTVO         sreda, 30. 8. 2017  ob 7.30
  HORTIKULTURA            sreda, 30. 8. 2017  ob 12.30
  IZDELEK OZ. …             petek, 1. 9. 2017   ob 12.30
  SLOVENŠČINA              ponedeljek,  4. 9. 2017   ob 13.45

  Natančen razpored kandidatov po urah in prostorih je objavljen na oglasni deski za poklicno maturo.

  Tags: poklicna matura

  TERMINSKI RAZPORED PISNIH IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK SPLOŠNE MATURE 2017

  Pet, 08/18/2017 - 09:43

  SLOVENŠČINA (24. 8. 2017) - ČETRTEK
  MATEMATIKA (25. 8. 2017) - PETEK
  NEMŠČINA (26. 8. 2017) - SOBOTA
  BIOTEHNOLOGIJA (28. 8. 2017) - PONEDELJEK
  BIOLOGIJA (28. 8. 2017) - PONEDELJEK      
  ZGODOVINA (29. 8. 2017) - TOREK
  KEMIJA (29. 8. 2017) - TOREK 
  ANGLEŠČINA (30. 8. 2017) - SREDA  
   
  Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Razporedi ustnih izpitov bodo objavljeni naknadno. (Predvideni so od 31. 8. do 4. 9. 2017.)
   
                                                                                                                             Gregor Kastelic, tajnik ŠMK SM
   
   
   
   
                                                                                      
   

  ​ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2017/18

  Ned, 07/30/2017 - 12:02

  Spoštovani starši!
   
  Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, dne 11. 1. 2013) ter Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma urejajo organizacijo šolske prehrane. Ker smo po zakonu dolžni izvesti prijavo na šolsko malico za naslednje šolsko leto, se obračamo na vas z naslednjimi pomembnimi informacijami:
   
  1. Organizacija:
  - Šola zagotavlja prehrano dijakom v dneh, ko poteka šolski pouk.
  - Prijava na šolsko prehrano se praviloma odda v mesecu juniju, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo se vloži na predpisanem obrazcu. Obrazec.
  - Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, prekličejo prijavo prehrane. Preklic prijave prehrane se odda pisno v tajništvo šole. Obrazec.
  - S prijavo na šolsko prehrano nastopijo obveznosti dijakov in njihovih staršev:
     - spoštovati pravila (Uradni list RS, št. 3/2013 in Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
     - plačevati prispevke (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
     - pravočasno odjavljati obroke (7. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 8. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010),
     - plačati polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 9. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010).
  - Še posebej vas opozarjamo na odjavo prehrane. V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka mora dijak oz. starši odjaviti prehrano za čas odsotnosti dijaka. Prehrano lahko odjavijo preko spletne strani šole (odjava malice), po elektronski pošti (odjava.malice@gmail.com), po telefonu (07 393 47 17 - odzivnik) ali preko touch panela, ki je nameščen v prostorih šole. Posamezni obrok šolske prehrane je potrebno odjaviti vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru da dijak obroka ne odjavi, se plača polna cena obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
  - Nepravočasna odjava od obroka se izjemoma upošteva le v primeru, če dijak zboli, in sicer le za prvi dan odsotnosti od pouka (obrok je potrebno odjaviti tisti dan, ko dijak zboli do 8. ure).
  - Šola odjavi posamezni obrok za dijaka, ki v imenu šole sodeluje na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka.
   
  2. Subvencioniranje šolske prehrane:
   
  Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice.
   
  Na osnovi 14. člena Zakona o šolski prehrani je do splošne subvencije upravičen samo tisti dijak, kateremu je priznana dodatna pravica do subvencionirane malice.
   
  Subvencionirana šolska prehrana pripada dijakom, pri katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji,  in znaša:
  – do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice;
  – nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
  – nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.
   
  Skladno z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJF) pred novim šolskim letom staršem ni POTREBNO oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Šola bo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico. Torej oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2016. Tisti dijaki, ki niso opravičeni do otroškega dodatka oziroma štipendije so pa glede na cenzus lahko opravičeni do subvencionirane prehrane zato starši lahko oddate VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE MALICE oziroma SUBVENCIJE KOSILA na obrazcu 8.41 na pristojni center za socialno delo.
   
  Vsi dijaki, ki željo prijemati malico v tem šolskem letu, morajo oddati prijavo na malico. Dijakom, ki  ne želijo prejemati šolske malice, prijave ni potrebno oddati. 
   
  Dijaki naj izpolnjeno prijavo vrnejo razredniku najkasneje do 15. junija 2017.
   
  3. Cena malice:
   
  Trenutna cena malice znaša 2,42 evra.
   
  4. Plačilo malice:
  Strošek malice boste poravnali preko položnice, ki jo dijak prejme v šoli vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. Stroške lahko plačujete tudi preko trajnika (obrazec SDD na spletni strani šole se izpiše, izpolni in odda v računovodstvo), lahko pa se na svoji spletni banki naročite na prejemanje e-računa.
   
   
                                                 Ravnateljica Kmetijske šole Grm  in biotehniške gimnazije:
                                                                                Vida Hlebec, l.r.
   

  datoteka:  izjava za malico.docx prijava_na_prehrano_dijaki.doc

  Uspešna generacija dijakov, z dvema zlatima maturantoma, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

  Pon, 07/10/2017 - 13:50

  V ponedeljek, 10. julija 2017, so bili znani rezultati splošne mature.  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma) je k spomladanskemu roku splošne mature pristopilo 49 dijakov in dijakinj letošnjih četrtih letnikov. Uspešnih je bilo 44 kandidatov, kar predstavlja 90 % uspeh na splošni maturi. 

      

  Z rezultati smo na šoli zelo zadovoljni, saj so maturantje dosegli enega boljših rezultatov zadnjih let.  Še posebej smo ponosni na Primoža Fabjana ter Veroniko Hrovat iz 4. b oddelka, ki sta dosegla izjemen rezultat in postala zlata maturanta.

                                                            

  Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.

   

  RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (jesenski rok 2017)

  Pon, 07/10/2017 - 08:36

  Sreda, 16. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet: KEMIJA
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, P. Franko
   
  Sreda, 16. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul: KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (CPP, živinorejski del)
  Izpitna komisija: A. Goršin, B. Turk, M. Zobec
   
  Sreda, 16. 8. 2017, 10.00
  Prostor:  MA2
  Predmet: PRIDELAVA KRME
  Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, Š. Debeljak
   
  Sreda, 16. 8. 2017, 10.00
  Prostor:  MA2
  Modul: ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, M. Zobec, Š. Debeljak
   
  Sreda, 16. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul: VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Zalokar, P. Kuhar
   
  Sreda, 16. 8. 2017, 8.00
  Prostor:  ZGO
  Modul: TRAJNOSTNI RAZVOJ (TR)
  Izpitna komisija: D. Hosta, P. Kuhar, H. Košmerlj
   
  Sreda, 16. 8. 2017, 8.30
  Prostor:  ZGO
  Modul: OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE
  Izpitna komisija: P. Kuhar, D. Hosta, H. Košmerlj
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet: BIOLOGIJA
  Izpitna komisija: D. Drmaž Lavrič, U. Ogrinc, N. Jarc
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: SLOVENŠČINA – pisno 
  Nadzorni učitelj: Z. Križman
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 11.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet: SLOVENŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: T. Mavsar, N. Vrčko,  Z. Križman
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: MATEMATIKA – pisno (3. e, 4. d in 5. ab)
  Nadzorni učitelj: Z. Križman
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 11.00
  Prostor:  MA1
  Predmet: MATEMATIKA - ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Franko, D. Škerl
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  telovadnica
  Modul: ŠPORTNA VZGOJA
  Izpitna komisija: D. Škerl, A. Zoran, I. Adamčič
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul: TEMELJI ŽIVILSTVA IN PREHRANE
  Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, D. Košak, A. Zoran
   
  Četrtek, 17. 8. 2017, 10.00
  Prostor:  MA2
  Modul: UPRAVLJANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
  Izpitna komisija: A. Rogelj, B. Punčuh, I. Adamčič
   
  Petek, 18. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: ANGLEŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: G. Kastelic
   
  Petek, 18. 8. 2017, 11.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet: ANGLEŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: Z. Cujnik, R. Pirnar, A. Prem
   
  Petek, 18. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: J. Goršin Fabjan, I. Kurajič, R. Pirnar
   
  Petek, 18. 8. 2017, 9.15
  Prostor:  MA2
  Modul: VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, U. Trobec, D. Škerl
   
  Petek, 18. 8. 2017, 10.00
  Prostor:  MA2
  Modul: OSKRBA ŽIVALI
  Izpitna komisija: D. Francekovič, U. Trobec, D. Škerl
   
  Petek, 18. 8. 2017, 10.30
  Prostor:  MA2
  Predmet: PREDELAVA MLEKA
  Izpitna komisija: U. Trobec, D. Francekovič, D. Škerl
   
  Petek, 18. 8. 2017, 11.00
  Prostor:  MA2
  Predmet: REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, D. Francekovič, D. Škerl
   
  Petek, 18. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul: OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, A. Pezdirc, A. Divjak
   
  Petek, 18. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul: PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, A. Pezdirc, A. Divjak
   
  Petek, 18. 8. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul: INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, A. Pezdirc, A. Divjak
   
  Petek, 18. 8. 2017, 8.30
  Prostor:  SJV
  Modul: PRIPRAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, A. Pezdirc, A. Divjak
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet: MALE ŽIVALI
  Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, J. Goršin Fabjan, D. Hosta
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul: NAPRAVA TRAJNEGA NASADA
  Izpitna komisija: J. Klemenčič, D. Hosta, H. Fortuna Jelenc
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 8.30
  Prostor:  SJV
  Predmet: TURIZEM NA PODEŽELJU
  Izpitna komisija: D. Hosta, J. Klemenčič, H. Fortuna Jelenc
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: GOSPODINJSTVO IN IZDELKI DOMAČE OBRTI
  Izpitna komisija: S. Zalokar, H. Košmerlj, N. Jarc
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: IZDELKI DOMAČE OBRTI
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Zalokar, N. Jarc
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul: KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (rastlinski del)
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, P. Kuhar, Z. Križman
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 8.00
  Prostor:  MA2
  Modul: PRIDELAVA POLJŠČIN
  Izpitna komisija: P. Kuhar, M. Hrastelj, Z. Križman
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  R1
  Predmet: OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO
  Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, J. Medle
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  R1
  Predmet: PREDELAVA MESA
  Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, J. Medle
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  IP
  Modul: DRUŽBOSLOVJE
  Izpitna komisija: A. Prem, R. Kus Pisek, N. Sovič Kirm
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: FIZIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: A. Divjak
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 13.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet: FIZIKA - ustno
  Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, A. Divjak
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: NEMŠČINA – pisno
  Izpitna komisija: A. Divjak
   
  Ponedeljek, 21. 8. 2017, 13.00
  Prostor:  IP
  Predmet: NEMŠČINA – ustno
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, A. Prem, J. Medle
   
  Torek, 22. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet: PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, B. Činkole, A. Divjak
   
  Torek, 22. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet: IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA
  Izpitna komisija: B. Činkole, A. Bartolj Bele, A. Divjak
   
  Torek, 22. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: MATEMATIKA – pisno (1. d, 1. i, 2. c, 2. d, 3. b, 3. c)
  Nadzorni učitelj: P. Seničar
   
  Torek, 22. 8. 2017, 11.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet: MATEMATIKA - ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Seničar, A. Divjak
   
  Sreda, 23. 8. 2017, 7.30
  Prostor: telovadnica
  INTERESNE DEJAVNOSTI  - ŠPORTNI DAN
  Izpitna komisija: K. Teršar Zalar, D. Škerl, P. Franko
   
  Sreda, 23. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: VARSTVO NARAVNIH VREDNOT
  Izpitna komisija: M. Kos, S. Nemanič, J. Medle
   
  Sreda, 23. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul: VODENJE V NARAVI
  Izpitna komisija: S. Nemanič, M. Kos,  J. Medle
   
  Četrtek, 24. 8. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet: ZGODOVINA
  Izpitna komisija: M. Turk, R. Kus Pisek, U. Ogrinc
   
  INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM
  Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do torka, 22. 8.2017, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.
   
   
   

  ​ZLATA MATURANTKA NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI

  Pet, 07/07/2017 - 10:46

  Poklicna matura je za nami. Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma) je bila 5. 7. 2017 slovesna podelitev maturitetnih spričeval. K spomladanskemu roku poklicne mature pristopilo 74 dijakov in dijakinj letošnjih četrtih oz. petih letnikov.
   
  Pri poklicni maturi lahko kandidati dosežejo največ 23 točk (štirje predmeti z oceno 5 in tri dodatne točke pri slovenščini). Dijakinja naše šole Ana Brdnik iz programa kmetijsko-podjetniški tehnik je postala zlata maturantka, saj je dosegla 22 točk in tako prejela spričevalo s pohvalo.
   
  Štirje dijaki letošnje generacije pa so dosegli 20 točk in več:

  • Jože Mlakar (kmetijsko-podjetniški tehnik),
  • Sabina Resman (naravovarstveni tehnik),
  • Erika Grum (naravovarstveni tehnik),
  • Sabina Hrastar (kmetijsko-podjetniški tehnik)

  Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.

   

  Neva Vrčko, Kmetijska šole Grm in biotehniška gimnazija
   

  IMG_9334.JPG IMG_9237.JPG

  INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

  Tor, 07/04/2017 - 09:59

  Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek21. 8. 2017 med 9.00 in 14.00 uro v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ga. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka 22. 8. 2017 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@gmail.com in telefonski številki 07 39 34 728.
   
  Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

  • tehniška gimnazija
  • kmetijsko-podjetniški tehnik
  • naravovarstveni tehnik
  • kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI
  • hortikulturni tehnik - PTI
  • gospodar na podeželju
  • vrtnar
  • cvetličar
  • slaščičar
  • mesar in
  • pomočnik v biotehniki in oskrbi.

   

  RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2017)

  Pet, 06/23/2017 - 15:57

   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  ANGLEŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: S. Golob, R. Pirnar, A. Zoran
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 12.00
  Prostor:  SL1
  Predmet:  ANGLEŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: Z. Cujnik, A. Divjak, A. Prem
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: NEMŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  SL1
  Predmet:  NEMŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, A. Prem, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet: FIZIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: M. Okleščen, A. Divjak
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 10.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  FIZIKA - ustno
  Izpitna komisija: L. Novak, M. Vrečer, G. Kastelic
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJE
  Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, D. Drmaž Lavrič, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  TRAJNOSTNI RAZVOJ
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 11.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  EKOLOŠKO KMETOVANJE
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 12.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (živinorejski del)
  Izpitna komisija: B. Turk, M. Zobec, M. Okleščen
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, B. Punčuh,  Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
  Izpitna komisija: B. Punčuh,  A. Bartolj Bele, Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 8.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  UPRAVLJANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
  Izpitna komisija: A. Rogelj, B. Punčuh, Z. Cujnik
   
  Četrtek, 29. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  TRAJNO PECIVO
  Izpitna komisija: D. Košak, S. Hude, M. Drmaž
   
  Petek, 30. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  UMETNOST
  Izpitna komisija: J. Medle, R. Kus Pisek, N. Kirm Sovič
   
  Petek, 30. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  DRUŽBOSLOVJE
  Izpitna komisija: R. Kus Pisek, N. Kirm Sovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  IKT IN OSNOVE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, N. Kirm Sovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Izpitna komisija: M. Kogovšek, D. Francekovič, J. Medle
   
  Petek, 30. 6. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: J. Goršin Fabjan, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Petek, 30. 6. 2017, 8.00
  Prostor:  MA1
  Modul:  KEMIJA
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  PL12
  Predmet:  MATEMATIKA - pisno
  Nadzorni učitelj: P. Seničar, U. Mihelič
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 11.00
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, I. Kočevar
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 11.00
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Franko, U. Ogrinc
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (CPP)
  Izpitna komisija: A. Goršin, P. Kuhar, A. Zoran
   
  Ponedeljek, 3. 7. 2017, 10.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO
  Izpitna komisija: S. Hude, D. Košak, A. Zoran
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: M. Vrečer, P. Seničar, D. Škerl
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor: PL1
  Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno
  Nadzorni učitelj: Z. Križman
   
  Torek, 4. 7. 2017, 10.30
  Prostor: SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno
  Izpitna komisija: G. Kastelic, N. Vrčko, T. Mavsar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor: SL1
  Modul:  BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, R. Pirnar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 9.00
  Prostor:  SL1
  Modul:  NARAVOSLOVJE
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, U. Ogrinc, R. Pirnar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  AN1
  Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Zalokar, I. Kočevar
   
  Torek, 4. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PREDELAVA MLEKA
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017, 8.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, B. Turk, J. Medle
   
  Torek, 4. 7. 2017
  Prostor: telovadnica
  INTERESNE DEJAVNOSTI  - ŠPORTNI DAN
  Izpitna komisija: K. Teršar Zalar, A. Zoran, P. Franko
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO (rastlinski del)
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, A. Rogelj,  D. Škerl
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI
  Izpitna komisija: A. Rogelj, M. Hrastelj, D. Škerl
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE
  Izpitna komisija: B. Činkole, S. Nemanič, H. Košmerlj
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  MA2
  Modul:  IZDELKI DOMAČE OBRTI
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Nemanič, B. Činkole
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  PRIPRAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, S. Nemanič, B. Činkole
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PRIDELAVA POLJŠČIN
  Izpitna komisija: P. Kuhar, D. Francekovič, P. Seničar
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 8.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, P. Kuhar, P. Seničar
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 7.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Sreda, 5. 7. 2017, 9.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  BIOLOGIJA
  Izpitna komisija: D. Drmaž Lavrič, U. Ogrinc, V. Zupančič
   
  Četrtek, 6. 7. 2017, 9.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA
  Izpitna komisija: B. Činkole, D. Francekovič, A. Bartolj Bele
   
  INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM
  Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do torka, 4. 7. 2017, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.
   

  Proslava ob dnevu državnosti ter podelitev spričeval in obvestil o uspehu

  Sre, 06/21/2017 - 16:56

  Dijake vseh letnikov, razen zaključnih, obveščamo, da je v petek, 23. 6. 2017, proslava ob dnevu državnosti ter podelitev spričeval in obvestil o uspehu.

  Ob 7.30 greste skupaj z razredniki v učilnice  po razporedu, nato pa se ob 8. uri odpravite v v veliko predavalnico, kjer bo potekala proslava ob dnevu državnosti z naslovom »Kje najti še lepši je svet, kje lepše je kot doma?« ter podelitev knjižnih nagrad oz. priznanj.

  Po prireditvi ob zaključku šolskega leta se boste skupaj z razredniki odpravili v učilnice po razporedu, kjer boste prejeli spričevala oz. obvestila o uspehu ter priznanja.

  OBVESTILO

  Sre, 06/21/2017 - 16:43

  Dijaki 2. F, 2. H, 2. I in 3. D razreda, ki opravljate PUD na MIC-u (šolsko posestvo), v petek, 23. 6. 2017, nimate PUD-a, temveč se udeležite proslave ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti.
   
  Manjkajoče število ur nadomestite v tednu od 26. do 30. 6. 2017.
   
  Dijake vseh ostalih razredov obveščam, da v petek 23. 6. 2017 NI mogoče nadomeščanje praktičnega pouka in PUD-a.
   
  Od 26. 6. 2017 dalje pa se PUD in nadomeščanje praktičnega pouka izvajata v času od 6.00 do 13.00.
   
   Darja Francekovič

  IZMENJAVA NA ČEŠKEM, 4.6. – 17.6.2017 - dnevnik

  Čet, 06/08/2017 - 19:49

  NEDELJA, 4. 6. 2017
   
  Noč je bila kratka, saj smo se na pot odpravili že ob šestih zjutraj. Šolski kombi je pobral šopek dijakov iz cele Slovenije in skupaj smo se odpravili na dolgo pot proti Češki. Med vožnjo smo si ogledovali različna znamenita mesta, kot so Sevnica, Dunaj, Znojmo, … Ob prihodu na šolo, nas je prijetno pozdravila slovenska zastava, ki je v močnem vetru prijateljsko plapolala skupaj s češko. Prijazno sta nas sprejela koordinatorja izmenjave Musilova Eva ter Ladislav Krivanek.  Po nastanitvi smo se odpravili na večerjo v bližnjo restavracijo, kjer smo si bolj kot s svojim znanjem angleščine, pomagali z govorico telesa. Vsi upamo, da bo naše bivanje na Češkem prijetno, zabavno in poučno. 

  PONEDELJEK, 5.6.2017
   
  Kljub kratki noči smo z navdušenjem vstali v nov dan. Po dobrem zajtrku in prijetnih zvokih igranja klavirja profesorice Zupančič, smo se odpravili na ogled prašičje in kravje farme, kjer bomo v naslednjih dneh opravljali praktični pouk. Izvedeli smo veliko novih informacij ter tam kupili domače polnomastno mleko. Po kosilu na naši šoli gostiteljici, smo se v center mesta odpravili na podelitev diplom. Po slednji smo si ogledali še judovsko četrt, ki je del UNESCO-vega seznama.
  Po prostem popoldnevu v centru smo se vrnili na šolo, kjer smo si v domski kuhinji pripravili še dodatno večerjo. 

  TOREK, 6.6.2017

  Zjutraj smo se po zgodnjem zajtrku odpravili na kmetijo Zašovice, kjer smo najprej pomolzli krave ter nato še ovce. Lastnik kmetije nam je razložil, da tja najpogosteje prihajajo otroci, ki niso vajeni kmečkega življenja. Tam lahko poskusijo opravljati kmečka opravila, tako kot so jih nekoč. Farma proizvaja tudi svoje lastne mlečne izdelke. Poleg vsega smo se preizkusili tudi v košnji s koso. Po končanem delu, smo za nagrado dobili polno škatlo njihovih mlečnih proizvodov. Popoldne smo si skupaj z dijaki ogledali tudi šolo gostiteljico ter njene prostore. Dan smo zaključili z obiskom lokalne pivovarne Liehovar, kjer smo poskusili jed, imenovano »slepe miši«.
   

  SREDA, 7.6.2017

  Tretje jutro smo se odpravili na ekološki vrt, kjer stremijo k ohranjanju narave. Zaposleni otroke, ki jih obiščejo, osveščajo o pomembnosti narave ter varovanja le te. Poleg vsega tamkajšnji ekološki vrt ljudem s posebnimi potrebami nudi terapijo z vrtnarjenjem, ukvarjanjem z rastlinami ipd.
  Najprej smo posadili nekaj kumar ter peteršilja, oplele pet zeliščnih gredic ter zatem pomagali zaposlenim z ustvarjanjem majhnih hotelov za žuželke, katerih idejne vodje so bili obiskovalci s posebnimi potrebami. Po končanem delu smo pojedli še domačo čokolado, ki smo jo kuhali med ustvarjanjem.
  Po prihodu v šolo smo s tamkajšnjimi dijaki veterinarskega programa sodelovali pri obdukciji kokoši in rib ter tako spoznavali anatomijo živali.
  Po kosilu sta nas naši zvesti vodički, dijakinji, Natalie Tylcova in  Kamila Trutnova popeljali v mesto Trebič, kjer smo poskusili njihovo različico naše Cockte, imenovano Kofola. Po prijetnem klepetu smo se kljub dežju veselo odpravili nazaj proti domu. Tam smo večer zaključili z ogledom angleške serije.
  P.S.: Obvladamo Češčino! Dekuji, beruška, nashledanou, mužeme si objednat? , neni zač, ano 
           Natalia ter Kamila pa obvladata tudi nekaj naših besed.

  Ekskurzija v Rim, Pompeje in Neapelj

  Čet, 06/08/2017 - 07:05

  Prvi dan v juniju  je ob deveti uri zvečer izpred Tuša v Novem mestu odpeljal avtobus
  z dijaki prvih letnikov biotehniške gimnazije, ki smo s profesorji informatike, slovenščine in zgodovine ter odličnim vodičem Simonom odšli proti Italiji. Šli smo na ekskurzijo v  Rim, na Vezuv, v Pompeje in Neapelj, da bi spoznali zgodovinske, naravne in kulturne znamenitosti.
  Vožnja je trajala celo noč, kar je bilo naporno, a smo se nekako znašli in se poskusili spočiti za naslednji dan. V zgodnjih jutranjih urah smo prispeli v Rim. Po mestu nas je vodil vodič Simon, ki nam je povedal neznansko veliko zanimivih podatkov in zgodb.
   Razkazal nam je papeško državo Vatikan, obrežje reke Tibere, Fontano Trevi, Panteon, forum, Kolosej, Španske stopnice … Skratka naporen, a izjemno zanimiv prvi dan, ki se je končal z odhodom v hotel, kjer so nas čakale italijanske specialitete. V soboto smo se povzpeli na vulkan Vezuv, kjer nas je na vrhu čakal prelep razgled na Neapelj, Neapeljski zaliv in okolico. Nato smo se spustili do Pompejev, kjer smo si ogledali to nesrečno antično mesto ter bili presenečeni nad njegovo zgodovino. Za konec dneva nas je čakal še  Neapelj, rojstni kraj pice margerite, kjer smo si privoščili odličen sladoled. Zadnji dan smo se ustavili v Kalistovih katakombah, nato pa še v mestecu Tivoli s čudovito vilo, fontanami, kipi in vrtovi.
  Ekskurzija v Rim je bila za vse dragocena izkušnja, ki je  ne doživiš vsak dan, saj smo videli in izvedeli veliko zanimivega, se še bolje spoznali s sošolci in gradili nove prijateljske vezi.

  Karolina Blagojević, 1. a
   

  ​RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2017)

  Čet, 05/25/2017 - 19:22

  Četrtek, 1. 6. 2017, 11.05
  Prostor:  I2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  T. Mavsar
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.45
  Prostor:  IP
  Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno
  Komisija: N. Vrčko, T. Mavsar, A. Divjak
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  SLADOLED
  Komisija: M. Drmaž, D. Košak, R. Pirnar
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  TEMELJI  ŽIVILSTVA IN PREHRANE
  Komisija: D. Košak, M. Drmaž, R. Pirnar
   
  Četrtek, 1. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  BIF
  Modul:  BIOLOGIJA
  Komisija: H. Fortuna Jelenc, U. Ogrinc, D. Škerl
   
  Četrtek,  1. 6. 2017, 13.45
  Prostor:  telovadnica
  Modul:  ŠPORTNA VZGOJA
  Komisija: A. Zoran, D. Škerl, U. Ogrinc
   
  Petek, 1. 6. 2017, 7.00
  Prostor:  R1
  Modul:  OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Komisija: M. Kogovšek, A. Pezdirc, N. Jarc
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  IP
  Predmet:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Komisija: M. Zobec, U. Trobec, I. Kočevar
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  PREDELAVA MLEKA
  Komisija: U. Trobec, M. Zobec, I. Kočevar
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Komisija: U. Trobec, M. Zobec, I. Kočevar
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Komisija: S. Zalokar, H. Košmerlj, A. Bartolj Bele
   
  Petek, 2. 6. 2017, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Komisija: A. Bartolj Bele, S. Zalokar, H. Košmerlj
   
  INTERESNE DEJAVNOSTI  in PRAKTIČNO USPOSABLJENJE Z DELOM
  Dokazila o opravljenih obveznostih oddajte do petka, 2. 6. 2017, učiteljem pri katerih niste opravili vseh obveznosti po programu.
   

  INFO TOČKA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN EU

  Pon, 05/22/2017 - 20:00

  Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
   

   

  Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta  dijakom ponuja, da spoznajo poglavitna dejstva o EU, še posebej o evropski parlamentarni demokraciji in vrednotah evropskega državljanstva ter se ozavestijo o možnostih, ki jih mladim ponuja Evropska unija. Eden glavnih ciljev je usposabljanje za aktivno državljanstvo.
  Preteklo šolsko leto je v programu sodelovalo več šol iz šestih držav članic EU. V letošnjem letu (2017) bo program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta prvič potekal tudi v Sloveniji. V program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, se je vključila tudi naša šola.
  Vabimo vas, da si na spodnjih povezavah ogledate podatke o Evropskem parlamentu in ostalih institucijah Evropske unije. Prav tako se o Evropskem parlamentu in EU lahko informirate s pomočjo plakatov na šolskih hodnikih in v knjižnici Kmetijske šole grm in biotehniške gimnazije, kjer na info točki najdete najrazličnejša gradiva o EU (zloženke, zemljevide, kvize, …).
   
  (POVEZAVE:)

  1. Evropska unija

  2. Institucije Evropske unije

  • Evropski parlament

   

   

   

  • Evropska komisija

   

   

  3. Simboli Evropske unije

   

   

  9. 5. 2017 smo Dan Evrope obeležili z degustacijo osmih tradicionalnih evropskih sladic, ki so jih pri praktičnem pouku spekli dijaki.

   

  Izmenjava Poljska 2017 - dnevnik

  Sre, 05/17/2017 - 07:51

  1. DAN (sobota, 13. 5. 2017)
  V soboto, 13. 5. 2017, smo se dijaki iz 4.g, 3.d in 2.c (Sara Šega, Tina Štrumbelj, TjaŠa Coter, Maj Hočevar In Domen Frece) s prof. Barbaro Činkole odpravili na 14 dnevno izmenjavo na Poljsko. Naše popotovanje se je zaČelo pred  Kmetijsko Šolo Grm, od koder smo pot nadaljevali na železniški postaji v Ljubljani. Tam smo se vkrcali na vlak za Dunaj. Vožnja je trajala 6 ur, vendar je bila umirjena. Na Dunaju smo prestopili na nočni vlak s spalnimi kabinami. Te kabine so bile velikosti garderobne omare, v katere se je  komaj nagnetlo  6 oseb s prtjago za 14 dni. Noč je bila prekrokana, saj nobeden ni imel prostora za spanje.
   
  2. DAN  (nedelja, 14. 5. 2017)
  Zgodaj zjutraj so nas prebudili treslaji vlaka ter sončni žarki. Izstopili smo na železniški postaji v Varšavi, kjer smo počakali na naslednji vlak. Zadnji del poti do Toruna smo nadaljevali s hitrim vlakom (160km/h). Celotno potovanje je skupaj trajalo celih 20 ur. Ko smo prispeli na železniško postajo v Torunu, nas je pričakala koordinatorka, ga. Ania. Bili smo PRESREČNI, ko smo izstopili na zadnji postaji. S šolskim avtobusom smo se odpeljali do šole Zespół szkół inżynierii środowiska. Nastanili  smo se v sobah dijaškega doma in si po krajšem počitku odšli ogledati okolico šole. V večernih urah smo Maja presenetili s „torto” za njegov 19. rojstni dan, ki ga je praznoval ravno na ta dan.

   

   
  3. DAN (ponedeljek, 15. 5. 2017)
  Po okusnem zajtrku smo odlši na sprejem k ravnatelju šole,  mgr inż. Józefu  Pyrczaku, ki nam je izkazal toplo dobrodošlico. Povedal nam je nekaj zanimivosti o svojem obisku v Sloveniji. Pri sporazumevanju v angleškem jeziku nam je pomagala koordinatorka, ga. Ania. Po sprejemu smo odšli do profersorice za oblikovanje krajine Michaline Zalewske, kjer smo se priključili pouku. Risali smo detalje rastlin, ki smo si jih sami izbrali in nekateri so se s svojimi risbami dotaknili abstraktne umetnosti. Po kosilu smo si ogledali bljižno okolico šole in si privoščili tradicionalno poljsko pito.  Nato smo odšli nazaj, kjer nas je za večerjo presenetil pasulj. Zvečer pa smo končno vzpostavili internetno povezavo.

      

  KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI PRI OZRK NOVO MESTO JE IZBRALA NAJPROSTOVOLJKO IN NAJPROSTOVLJSKO SKUPINO

  Pet, 05/12/2017 - 07:08

  V torek, 8. 5. 2017, je bila v kategoriji Naj prostovoljka izbrana Daša Radovan, dijakinja naše šole (3. b). Daša je v šolskem letu 2016/2017 opravila preko 456 ur prostovoljnega dela. 
   
  Daša deluje v okviru prostovoljske skupine na šoli »Z roko v roki« in je izjemno dejavna tudi v drugih društvih, zavodih, inštitucijah (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo Sonček, Društvo Eternia). 

  V kategoriji Naj prostovoljska skupina pa je bila izbrana skupina Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije »Z roko v roki« (Daša Radovan, Irena Žibert, Larisa Gorše in Taja Keber) , ki je opravila okoli 238 prostovoljnih ur. Svoja prizadevanja so izkazovale pri promociji prostovoljstva, pri delu z dijaki s posebnimi potrebami, izvajale so delavnice o drugačnosti za dijake, pisale članke, delovale v okviru  Društva Sonček, DRPD-ja in se usposabljale za mladinske voditelje…

  Preko teh aktivnosti so s svojo prisotnostjo in empatičnostjo z lahkoto še dodatno prepoznavale, kaj je potrebno spreminjati in ponujati v šolskem prostoru za potrebe sočloveka, da bodo pot so sebe spoznali tudi tisti dijaki, ki so v skritih kotičkih svoje nemoči čakali, obstali. Krepile so vrednote in zavedanje, da smo na tem svetu pomembni drug za drugega… Spoznavale so nove dimenzije, kako se približati sočloveku, kar so z veliko taktnosti poučno in spretno vnašale v naš šolski prostor in nas s svojo držo učile, kaj pomeni »biti človek«.  

  Njihova odgovornost, prepričanja in vedenja so skozi vlogo prostovoljk presegle pričakovanja zastavljenega programa in potrdila misel, da na mladih svet stoji.  Zaradi velike senzibilnosti so v pogovorih izkazovale zanimanje za dvig kakovosti življenja posameznikov in skupin.

  Iskrena hvala in iskrene čestitke ob prijemu priznanja.
   
  Mentorica: Irena Avsenik
   

  Državno ekipno osnovnošolsko in srednješolsko tekmovanje v badmintonu 2017

  Sre, 05/10/2017 - 08:53

  V torek, 18. 4. 2017, je potekalo državno ekipno osnovnošolsko in srednješolsko tekmovanje v badmintonu. Tekmovanje naj bi se pričelo ob 9. uri, vendar se je začetek prestavil zaradi zastojev na cesti in, posledično, zamude udeležencev tekmovanja. Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo sta zastopala dva fanta, in sicer David Jakolič, letnik 2001, in Iztok Petre, letnik 1999, ter tri dekleta, in sicer Zala Šturm, Sadet Morina in Teja Podlogar, vse letnik 1999.

                                                                                                              
                                                         Tekmovalca Sadet Morina in Iztok Petre igrata igro mešanih dvojic 

  Na ekipnem srednješolskem tekmovanju smo skupaj tekmovali kategorizirani in nekategorizirani tekmovalci, kjer je vsak tekmovalec lahko igral največ dve igri. Vsak ekipni dvoboj je obsegal pet iger, in sicer posamično igro dijakov in dijakinj, igro dvojic dijakov in dijakinj ter igro mešanih dvojic. Naša ekipa je na državnem srednješolskem tekmovanju v badmintonu dosegla odlično četrto mesto.

  Čestitamo!

  Zapisala: Teja Podlogar, 3. b

  Dijakinji Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije (3. b) zmagali na Prvem podjetniškem izzivu Dolenjske

  Sre, 04/26/2017 - 13:05

  Mija Franko in Daša Radovan, dijakinji Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije (3. b), sta včeraj, 24. aprila 2017, zmagali na Prvem podjetniškem izzivu osnovnih in srednjih šol Dolenjske. Na izzivu je sodelovalo 11 ekip iz sedmih srednjih in osnovnih šol. Naši dijakinji sta pripravili najboljšo rešitev izziva na temo zidaniškega turizma, ki ga je pripravil Kompas Novo mesto.

      

  Prvi podjetniški izziv se je odvijal na temo zidaniškega turizma, povečanja njegove prepoznavnosti in števila nočitev s strani turistov. Šlo je za realen izziv, s katerim se sooča Kompasov produkt Turizem v zidanicah. Ekipe osnovnih in srednjih šol so v treh tednih samostojnega dela dobro spoznale omenjene probleme, na terenu anketirale potencialne kupce ter pripravile rešitve za povečanje števila nočitev v posameznih zidanicah.
   
  Na zaključnem dogodku v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik so ekipe v strnjeni, 3 minutni predstavitvi skušale navdušiti komisijo, ki sta jo sestavljala direktor Kompasa Novo mesto Matjaž Pavlin ter podjetniški mentor Janez Gorenc. Pri prvem izzivu so sodelovale srednje šole Ekonomska šola Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Gimnazija Novo mesto ter osnovne šole OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Šentjernej in OŠ Frana Metelka Škocjan. Novi podjetniški izziv se bodo odvijali v naslednjem šolskem letu.
   
  Več: http://www.rc-nm.si/zakljucen-prvi-podjetniski-izziv-dolenjske/

   

  DRŽAVNI KROS V MARIBORU 2017

  Tor, 04/25/2017 - 09:07

  V torek, 20. 4. 2017, smo se Ema Molan, Teja Podlogar, Kristjan Krnc, Johan Habe ter Ajda Brkopec udeležili državnega krosa v Mariboru. Na žalost je bil to dan velikih prometnih konic, kar pomeni, da smo skoraj da pritekli na start ter nadaljevali s pravim tekmovanjem. Tudi vreme nam ni bilo naklonjeno, saj je zelo pihalo in je bilo kar prijetno hladno. Kljub temu smo bili zelo uspešni - Ajda je, v svoji kategoriji, zasedla odlično 7. mesto, Ema 14., Teja 13., Kristjan 22., Johan pa je v cilj pritekel 28.

     

  Na nove športne dosežke!

  Ema Molan 

  Strani