|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija

  Subscribe to Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija feed
  Novice in obvestila Kmetijske šole GRM in biotehniške gimnazije.
  Posodobljeno: 28 min 3 sek nazaj

  ŠOLA NA SONČNI STRANI TRŠKE GORE

  Pon, 02/10/2014 - 15:29

  Na čudoviti lokaciji, ki jo objema narava v vsej svoji lepoti, okolje pa spodbuja kakovostne učne procese ter omogoča dobro počutje in ustvarjalnost dijakov in študentov, stoji šola – Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma. Center tvori šest organizacijskih enot, ki s svojim delovanjem in povezovanjem omogočajo kakovosten proces vzgojno-izobraževalnega dela. Skozenj spodbujamo učne strategije za življenje, ki so ključne za razvoj življenjskih spretnosti, veščin, kompetenc, vrednot mladostnikov in drugih udeležencev naših izobraževanj.

  Na šoli so oktobra 2011 praznovali 125-letnico delovanja, ki je povezana z začetkom delovanja Kmetijske šole Grm, leta 1886. Šola je ves čas obstoja tesno povezana s svojim okoljem, se odziva na potrebe časa in sooblikuje razvoj. Tako tudi danes iščemo nove izzive: - Za dobre zaposlitve naših dijakov in študentov. - Za zdravo hrano. - Za zdravo okolje. - Za pravično plačilo vseh v verigi od njive do mize.

  Zaposljivost dijakov in študentov Cilj izobraževalnega dela na naši šoli je, da bi bili dijaki in študentje, ki zaključijo izobraževanje, zaposljivi, da bi imeli delovna mesta.

  In kje so ta delovna mesta? Vidimo jih v številnih možnostih samozaposlitve v pridelavi in predelavi hrane, v urejanju okolja, v ponudbi hrane, torej od kmetijstva, živilstva, hortikulture, naravovarstva, gostinstva in turizma. Dijaki in študentje se že znotraj izobraževalnega procesa vključujejo v različne projekte, skozi katere razvijajo sposobnosti organizacije, vodenja in izvedbe posameznih del. Te možnosti imajo zlasti pri praktičnemu izobraževanju in usposabljanju, ki poteka znotraj Medpodjetniškega izobraževalnega centra na šolskem posestvu in v Hiši kulinarike. Samozaposlitveni projekt »Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril«, je že stalnica na šoli. V ta namen smo posodobili opremo in začeli uporabljati nove tehnologije. Naše dijake in študente ter vse udeležence izobraževanja želimo seznanjati z novimi in sodobnimi tehnologijami. Zato smo posodobili naše posestvo in obrate, v molzišču smo uvedli robota za molžo, prav tako tudi robota v presajanju sadik pri zelenjavi in cvetju, začeli smo predelavo mleka (jogurt, sir, skuta …), predelava sadja pa poteka že kar nekaj časa. Začeli smo tudi s predelavo mesa, posodobili smo vinsko klet, obnovili vinograd, laboratorij, v Hiši kulinarike se urijo naši slaščičarji, peki, kuharji, natakarji, organizatorji. Na ta način na vseh ravneh izobraževanja vzpodbujamo razmišljanja o možnostih samozaposlitve, o dodatni dejavnosti na kmetijah ali obratih. Tako bomo pripomogli tudi k večji samooskrbi naše države. Skozi različne aktivnosti se krepi samozavest naših dijakov in študentov, saj znajo zaorati njivo, voziti sodoben traktor, rezati sadno drevje, kletariti, podirati drevesa v gozdu, izdelati sir, izdelati cvetlični aranžma, urediti prostor, skletariti cviček, izdelati sok, skuhati kosilo, postreči goste, biti spreten in uspešen v laboratoriju … Skozi vse te in druge aktivnosti si naši dijaki in študentje lahko ob izobraževanju pridobijo CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, s katerim postanejo tudi bolj zaposljivi. Ta certifikat si pridobi tisti dijak ali študent, ki je pri opravljanju določenega dela ali veščine popolnoma samostojen in odgovoren ter upošteva vsa pravila, ki veljajo za varstvo pri delu in podobno. Pomeni torej, da mu lahko popolnoma zaupamo.

  Pouk na Grmu poteka po najsodobnejših principih, kot so: sodelovalno poučevanje, timsko delo, medpredmetno povezovanje, uporaba informacijske tehnologije, povezava teorije in prakse – pridobivanje praktičnih veščin v živo. Za vsakega udeleženca izobraževanja izdelamo osebni izobraževalni načrt za oblikovanje poklicne poti. Tako se dijaki in študentje znotraj programa lahko usmerjajo v tista področja, kjer vidijo svojo osnovno dejavnost na kmetiji. V tem duhu poteka celo športna vzgoja, ki je popestrena z jahanjem, saj je konjereja lahko pomembna dopolnitev turizma na kmetiji. Znanje in izkušnje se pridobivajo tudi na drugih šolah v Sloveniji, v tujini, v šoli v naravi, na tekmovanjih. Na Grmu Novo mesto skozi številne projekte dijakom in študentom omogočamo spoznavanje izobraževanja, kulture in gospodarstva v drugih državah ter na partnerskih šolah v Sloveniji. Tako smo bili na Finskem, v Franciji, Avstriji, na Češkem. Gostovali smo tudi v Novi Gorici, v Naklem. Dijaki drugih letnikov se vsako leto udeležujejo šole v naravi, zanimivi so športni dnevi, tekmovanja v oranju ….

  Na šoli smo pozorni do vsakega dijaka, ki je lahko v okviru svojih zmožnosti uspešen vsaj na kakšnem področju, ki jih je na šoli mnogo. Na Grmu Novo mesto je veliko priložnosti za raziskovalno delo v sodelovanju z okoljem, zato smo ustanovili tudi Razvojni inštitut. Nove priložnosti so tudi v izobraževanju za področje naravovarstva, pa tudi za vsa področja povezana s hrano, saj si sodobni svet vedno bolj prizadeva za kratko verigo od pridelave do prodajne police, za čim bolj svežo in v domačem okolju pridelano hrano. Strateškega pomena hrane se postopoma vse bolj zavedamo tudi pri nas. Zato bodo tudi za poklice na področju kmetijstva, hortikulture, živilstva, naravovarstva, gostinstva, turizma, biotehnologije tudi v prihodnje zagotovljeno veliko dela in velik pomen. Predvsem pa bodo ti poklici dali prave odgovore na najbolj osnovna vprašanja o hrani, okolju, vrednotah in sreči. To pa so poklici, za katere izobražujemo na Grmu Novo mesto.

  Vida Hlebec, ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

  VABILO NA INFORMATIVNE DNEVE

  Čet, 02/06/2014 - 14:31
  Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja ena sama – glavna. (T. Pavček)
  Za osnovnošolce in njihove starše tudi letos organiziramo informativne dneve, in sicer
    v petek, 14. 2. 2014, ob 9. in 15. uri in v soboto, 15. 2. 2014, ob 9. uri.
    Predstavili vam bomo naše vzgojno-izobraževalne programe: biotehniška gimnazija, kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik, hortikulturni tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje), kmetijsko- podjetniški tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje), gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, mesar, slaščičar in pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje).   Poleg programov vam bomo predstavili tudi šolo in življenje na njej, delo naših dijakov pri posameznih predmetih, strokovnih modulih in pri praktičnem pouku, lahko pa si boste ogledali tudi laboratorije, knjižnico, jedilnico, dijaški dom in šolsko posestvo ter poklepetali z našimi dijaki in profesorji.   Lepo povabljeni!
    Ravnateljica: Vida Hlebec, prof. Predstavitveni spoti: 

  PODELITEV CERTIFIKATOV NPK

  Sre, 01/29/2014 - 21:00
  Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno pridobljena strokovna usposobljenost za opravljanje določenega poklica. V torek, 21. 01. 2014, smo imeli na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma slavnostno  podelitev certifikatov različnih nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Kandidati so nacionalno poklicno kvalifikacijo dokazali na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali neposrednim praktičnim in ustnim preverjanjem. V postopku potrjevanja so pridobili certifikat, s katerim dokazujejo strokovno usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Skupno smo podelili 48 certifikatov: predelovalec/predelovalka mesa 9 certifikatov, izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način 2 certifikata, sadjar/sadjarka 4 certifikate, Zeliščar/zeliščarka 2 certifikata, gozdarski traktorist /gozdarska traktoristka 8 certifikatov in gozdarski sekač/ gozdarska sekačica 23 certifikatov. V zadnjih 8 letih smo podelili preko 230 certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področij čebelarstva, poljedelstva, živinoreje, sadjarstva, živilstva in gozdarstva. Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča kandidatom osebni razvoj, razvoj poklicne kariere, delovne izkušnje ter večjo možnost zaposlitve na posameznih področjih.                                                                                                                                                     Katja Junc dejavnosti

  Fotografski natečaj

  Tor, 01/28/2014 - 15:12
  Pozdravljeni ljubitelji fotografije narave!   Inštitut Lutra vas vabi k sodelovanju pri nagradnem fotografskem natečaju ŽIVA VODA. Natečaj organiziramo v okviru LIFE+ projekta AQUAVIVA: Živa voda od biodiverzitete do pipe. Ker je namen projekta in s tem tudi natečaja ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja biodiverzitete celinskih voda, so predmet natečaja organizmi, ki ustvarjajo ekosisteme celinskih voda, in dejavniki, ki jih ogrožajo. Z natečajem želimo ljudem predstaviti, da naše vode niso le ribe in race, ampak da v in ob njih prebivajo številni drugi organizmi. Od mikroskopskih diatomej do vidre, vsi organizmi so del ekosistemov, ki nam nudijo številne ekosistemske storitve (pitno vodo, svež zrak, hrano, omilitev poplav, …).

  vabilo-fotografski_natecaj_aquaviva.pdf

    Sodelujete lahko s fotografijami organizmov, ki prebivajo v in ob celinskih vodah, ekosistemov celinskih voda in groženj biodiverziteti celinskih voda. Natečaj poteka do 10.3.2014   Tako da, FOTOGRAFIRAJ, SPOZNAJ, VARUJ i mogoče bo maja 2014 prav tvoja fotografija del razstave Živa voda na Jakopčevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani.   Do natečaja lahko dostopaš preko projektne Facebook strani http://www.facebook.com/LIFEAquaviva  in spletne strani projekta http://aquaviva.si/.   Sponzorji natečaja so: • Fotoučilnica (Poslovne storitve Milan Simčič s.p.; http://www.fotoucilnica.com/), • Foto Grad (Peršin Majda, s.p.; http://www.fotograd.si/) • Rajd lajf, (Žiga Hrček s.p.; www.standuppadler.si).

  DECEMBRSKI BAZAR S KONCERTOM NA KMETIJSKI ŠOLI GRM IN BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI

  Tor, 12/17/2013 - 13:31
  Dijaška skupnost Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije je letos že devetič zapored priredila decembrski bazar, ki je potekal v sredo, 4. decembra, v prostorih šole pod Trško goro. Na bazarju so s svojimi izdelki sodelovali dijaki, študentje Višje strokovne šole, še posebej se je predstavil Dijaški dom z izdelki. K dobrodelni akciji so prispevali tudi člani društva Grmčani s svojimi dobrotami, prav tako zaposleni z izdelki na svoji stojnici. Obiskovalci so lahko nakupovali raznovrstna izvirna in uporabna darila, okraske za jelko, pletene izdelke, adventne venčke, nakit, voščilnice, izdelke iz lesa, seveda pa so se lahko tudi posladkali z izvrstnim domačim pecivom.  Otvoritev bazarja je spremljal izredno zanimiv kulturni program dijakov. Dijaški pevski zbor nas je razveselil s svojim ubranim petjem, uživali smo lahko ob nastopih plesalcev, navduševali so nas lepi vokali naših dijakov in dijakinj, dijaški orkester pa nas je s svojimi zvoki ob koncu koncerta nežno popeljal v praznične decembrske dni. Zelo smo zadovoljni z izkupičkom bazarja, ki je letos znašal nekaj več kot 1750 EUR.  Zbrana sredstva bodo tudi v letošnjem letu namenjena najbolj pomoči potrebnim dijakom naše šole. Hvala vsem, ki ste nam s svojim prispevkom pomagali uspešno izpeljati to dobrodelno akcijo.                                                                                     Vojka Zupančič       dejavnosti

  DOBRODELNI BAZAR S KONCERTOM

  Čet, 11/28/2013 - 20:26
  Dijaki  Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Vas vabimo na DOBRODELNI BAZAR S KONCERTOM, ki bo v sredo, 4. 12. 2013, ob 16.00 v veliki predavalnici naše šole. Nakup izdelkov naših dijakov in učiteljev bo možen od 10.00 ure dalje v avli prizidka šole. Vsi se že veselimo vašega obiska, saj se pomena dobrote zavedajo le tisti posamezniki, ki nesebično dajejo in ničesar ne pričakujejo v zameno. Zbrana sredstva bodo namenjena dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja.                                                                                        Ravnateljica: Vida Hlebec, prof., l. r.  dejavnosti

  Vabilo na revijo harmonikarskih skupin in orkestrov

  Sre, 11/20/2013 - 19:41

  Spoštovani starši oz. skrbniki.
   

  Na šoli imamo dijake s številnimi talenti. Eden izmed njih je tudi igranje harmonike. Zato že nekaj let skupaj s Turistično zvezo Dolenjske in Bele krajine prirejamo revijo harmonikarskih skupin in orkestrov.
   

  Letos je ta revija že 7. po vrsti in veselilo bi nas, če bi bili tega vzdušja, ki ga pričara harmonika, deležni tudi vi. Zato Vas vljudno vabimo, da nam se pridružite v četrtek, 21. 11. 2013, ob 18.00 uri v veliki dvorani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma na Sevnem 13. 
   

  Lepo pozdravljeni, 
   

  Marjana Kos, pomoč. ravna.

  dejavnosti

  »ZA BISTRO GLAVO V NARAVO« - Dan odprtih vrat na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma

  Pon, 11/04/2013 - 20:55

  15. oktobra je  Grm Novo mesto -  center biotehnike in turizma, ki  se nahaja na sončni strani Trške gore, na strežaj odprl vrata vsem, ki so želeli doživeti utrip Centra.

  Center vsako leto pripravi dneve odprtih vrat, a tokrat smo se odločili, da poskusimo nekaj novega. Odločili smo se, da se na en dan predstavijo vse enote: Kmetijska šola in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center (MIC). 

  Sončen torkov dan je bil kot nalašč za sprehod do idilične lokacije pod Trško goro, tisti, bolj oddaljeni, pa so se k nam pripeljali kar z avtobusi. Nov razstavni prostor v večnamenski dvorani je obiskovalcem omogočil, da so na enem mestu spoznali dejavnosti vseh naših enot. Na ogled so bile postavljene različne razstave, s katerimi so svoje delo predstavili dijaki in profesorji. Obiskovalci so si lahko ogledali naslednje razstave:  likovno, gobarsko, pletarsko s prikazom pletenja, slaščičarsko, mesarsko, poljedelsko s prikazom rezultatov poskusov krompirja in koruze, čebelarsko, vinogradniške, vrtnarsko in poljedelsko z razstavo vrtnega orodja in pripomočkov, sadjarsko z razstavo starih sort jabolk, poljedelsko, aranžersko … Vstopili pa so lahko tudi v staro kuhinjo, opazovali peko palačink, mešanje koktailov, izdelavo mil z dodatki eteričnih olj in posušenih cvetnih listov. Seveda pa niso ostali lačni, saj so lahko poskusili slastne palačinke, okušali mesne izdelke, drobno pecivo …  Vključevali so se lahko tudi v delavnice, ki so bile pripravljene za njih, in v laboratorijsko delo, ter tudi na ta način spoznali življenje šole. Zlasti za učence višjih razredov osnovnih šol pa so bile zanimive ekoremediacijske točke, ki so nastale v zadnjih letih na površinah šolskega posestva in predstavljajo učni poligon predvsem za programe naravovarstva. 

  Prava paša za oči je bilo tudi jesensko cvetje, ki je zraslo v rastlinjakih in je namenjeno za aranžiranje, marsikomu pa se je oko ustavilo tudi na vseh strojih in napravah, ki so potrebni za delo na kmetiji.

  Obiskovalci, večinoma otroci iz vrtcev ter učenci osnovnih šol, so si pod strokovnim vodstvom naših dijakov ogledali tudi šolsko posestvo, na katerem je bil prava paša za oči hlev s kravami in molznim robotom, navdušeni pa so bili tudi nad telički, konji, ovcami ... V sklopu dneva odprtih vrat že tradicionalno poteka tudi razstava malih živali, kjer je bilo moč videti kunce, činčile, ovnače, razne pasme kokoši …

  Ker je poslanstvo našega Centra izobraževanje, so v sklopu aktivnosti potekale tudi predstavitve programov in poklicev.

  Še enkrat se je izkazalo, da so tovrstne prireditve dobrodošle in potrebne, če želimo še naprej gojiti poslanstvo našega centra, to je učenje sobivanja z naravo s poudarkom na ohranjanju čiste narave, ki je pogoj za  pridelavo in pripravo zdrave hrane.

                                                                                                             
  Tatjana Mavsar

   

  dejavnosti

  VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT

  Tor, 10/01/2013 - 18:55
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vabi vse učence osnovnih šol, otroke v vrtcih ter vse ostale na že tradicionalni dan odprtih vrat, ki bo pod geslom »ZA BISTRO GLAVO V NARAVO«, potekal v torek, 15. oktobra, od 9. do 17. ure na Sevnem 13, Novo mesto. 

  V letošnjem šolskem letu se bodo na dnevu odprtih vrat istočasno predstavile vse organizacijske enote zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Dijaški in študentski dom, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center). Osrednji predstavitveni prostor bo na lokaciji Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije na Sevnem 13 v večnamenski dvorani, kjer bo potekala t.i. tržnica poklicev in ostale predstavitve dejavnosti centra (izobraževanja, usposabljanja, tečaji, NPK, interesna področja). 

  Dan odprtih vrat je namenjen vsem otrokom in učencem, ki si lahko dogajanje ogledajo oz. sodelujejo bodisi v organizaciji šole ali vrtca bodisi v spremstvu svojih staršev. Prosimo Vas, da otroke in starše seznanite s to možnostjo.

  Delavnice in predstavitve izobraževalnih programov so namenjene učencem 8. in 9. razredov, vsem ostalim pa priporočamo oglede razstav in raznih praktičnih prikazov. 

  Izbor delavnic

  Prijavnica

  Prosimo Vas, da nam zaradi lažje organizacije sporočite, kaj bi si radi ogledali in kje bi radi sodelovali. Pripravili smo obrazec različnih dejavnosti, ki ga lahko najdete na spletnih straneh: www.ksgrm.net in www.ssgt-nm.si. Prosimo Vas, da, glede na interes učencev oz. otrok, izpolnite prijavnico in nam jo pošljete po E-pošti na naslov anica.mozina@guest.arnes.si, po klasični pošti na naslov zavoda ali po fax-u 07/39 34 710, najkasneje do 9. 10. 2013.

  Za vsa dodatna pojasnila smo Vam na voljo: ga. Anica Možina, tel. št. 07 39 34 717 in ga. Irena Avsenik, tel. št. 07 39 34 718 (KŠ Grm) ter Anita Beguš, tel. št. 07 37 31 638 (SŠGT).

  Veselimo se Vašega obiska in Vas lepo pozdravljamo!

    Direktor: Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet., l.r. dejavnosti

  GIMNAZIJCI GRMSKE BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE PREPRIČLJIVO OSVOJILI KAR DVE KRKINI NAGRADI ZA RAZISKOVALNO DELO

  Pet, 09/27/2013 - 20:50

  V petek, 20. 9. 2013, so v dvorani Tovarne zdravil Krka, d. d., v Novem mestu potekali simpozij, predstavitve, zagovori ter slavnostna podelitev 43. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Četrtič zapored so v Krki k sodelovanju povabili srednješolce vseh slovenskih srednjih šol. Od skupaj enajstih nagrajenih nalog sta letos kar dve romali na Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 

   

  Krkini nagrajenki sta tako postali Urška Furar in Tina Grubar z nalogo Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF-α?, pod mentorstvom Irene Kurajić, univ. dipl. inž. kmet., in somentorstvom prof. dr. Alojza Ihana, dr. med.

   

  Tjaša Čeh, Veronika Novak in Jan Mehak pa so dobili Krkino nagado za nalogo Dokazovanje ostankov antibiotika Synulox LC (kombinacija amoksicilina in klavulanske kisline s prednizolonom - AKP) za zdravljenje mastitisa pri izredni uporabi zdravila pod mentorstvom Jane Goršin Fabjan, dr. vet. med., in somentorstvom Antona Mehaka, dr. vet. med., ter Martine Žagar, dr. vet. med.

   

  Krkine nagrade sta slovesno podelila predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto, go. Jože Colarič, ter član uprave in direktor Razvoja in raziskav, dr. Aleš Rotar.

   

  Avtor: Urška Furar, (sedaj že) študentka laboratorijske biomedicine 

   

  dejavnosti

  Vabilo na 1. roditeljski sestanek

  Pon, 09/09/2013 - 12:20

  Spoštovani starši oz. skrbniki!

  Vabimo Vas na 1. roditeljski sestanek, v šolskem letu 2013/14, ki bo v sredo, 11. septembra 2013, ob 16. uri, v veliki predavalnici.

  V prvem delu roditeljskega sestanka boste prisluhnili predavanju gospoda MARKA JUHANTA, specialnega pedagoga, na temo POGOVORI Z MLADOSTNIKI. Znani strokovnjak bo spregovoril o tem, kako se lahko bolj učinkovito pogovarjamo z mladostniki, o premagovanju strahu pred različnimi preizkušnjami, o ljubezenskih težavah, o različnih odvisnostih…

  Po končanem predavanju boste z razrednikom Vašega otroka nadaljevali roditeljski sestanek v učilnicah, kjer boste dobili vse nadaljnje informacije.

  Pričakujemo Vašo udeležbo in Vas lepo pozdravljamo.

  Ravnateljica:
  Vida Hlebec, prof. l.r.

  BREZPLAČNA USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE

  Pet, 09/06/2013 - 18:57

  Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma bomo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom RS za zaposlovanje organizirali brezplačna usposabljanja za brezposelne osebe na naslednjih področjih:
  - kulinarika,
  - strežba,
  - pekarstvo,
  - slaščičarstvo,
  - lesna biomasa.
   
  Usposabljanja trajajo 104 ure, od tega je praktičnemu usposabljanju namenjeno 60 ur. Preko programov, v katere se boste glede na interesna področja vključili, boste pridobili nova znanja in veščine, ki vam bodo omogočila tudi pridobitev nekaterih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, hkrati pa vam bomo omogočili tudi pridobitev certifikatov, ki jih podeljuje naš center.

  Najuspešnejši boste lahko pridobili tudi certifikat ZAUPANJA VREDEN.

  Informativni dan o usposabljanjih bo 16.9.2013 ob 10.00 v veliki predavalnici centra.

  INFORMACIJE: 
  TEL.: 07 39 34 709
  Gsm:  031 729 842
  MAIL:  tecaji.grm@guest.arnes.si

  PRIJAVA: Izpolnite prijavnico in jo oddajte osebno, elektronsko na e-naslov tecaji.grm@guest.arnes.si ali preko pošte na naslov:

  Grm Novo mesto
  Sevno 13
  8000 Novo mesto

  Potrdila o vpisu

  Sre, 09/04/2013 - 08:40

  Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju!

  Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, za urejenost zavarovanja kot družinski član po dopolnjenem 18. letu starosti, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju.

  Podatek o tem, da se družinski član otrok šola, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridobiva na podlagi neposredne povezave z elektronsko zbirko podatkov o visokem šolstvu v Republiki Sloveniji (eVŠ) in neposredne povezave s centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). Preko teh dveh povezav ZZZS pridobiva podatke za družinske člane otroke, ki se šolajo v Republiki Sloveniji na srednji, višji in visoki šoli ter po programu izobraževanja odraslih.

  Za otroke, ki se šolajo v tujini, pa je potrebno za urejenost zavarovanja kot družinski član po dopolnjenem 18. letu starosti še vedno za vsako šolsko/študijsko leto predložiti potrdilo o šolanju.

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

  TERMINSKI RAZPORED PISNIH IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK SPLOŠNE MATURE 2013

  Sre, 08/21/2013 - 11:23

  - SLOVENŠČINA (24. 8. 2013) 
  - MATEMATIKA (26. 8. 2013)
  - ANGLEŠČINA (27. 8. 2013)
  - BIOTEHNOLOGIJA (28. 8. 2013)
  - BIOLOGIJA (28. 8. 2013) 
  - ZGODOVINA (29. 8. 2013)
   
  Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Ustni razporedi izpitov bodo objavljeni naknadno. (Predvideni so od 30. 8. od 3. 9. 2013.)
   

  Tajnik ŠMK: Gregor Kastelic, prof.

  PRVI ŠOLSKI DAN

  Pon, 07/22/2013 - 12:03

  SPREJEM ZA DIJAKE PRVIH LETNIKOV:
    Sprejem bo ob 8. uri v veliki predavalnici v prizidku šole, nato pa boste skupaj z razredniki odšli po razredih,
    kjer boste skupaj preživeli prijetno uvodno dopoldne do 12. ure.

    Od drugega šolskega dne dalje pa bo začetek pouka ob 7. 30.
   
  - PRIČETEK POUKA ZA DIJAKE VIŠJIH LETNIKOV:
    Prvi šolski dan začnejo dijaki s poukom ob 7.30 uri. Prva in druga šolska ura je razredna ura; tretjo, četrto in peto šolsko
    uro pa bo potekal pouk po urniku.    
   

  Ravnateljica:
  Vida Hlebec, prof.

  Uspešna generacija maturantov na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

  Pon, 07/22/2013 - 11:54

  V ponedeljek, 15. 7. 2013, so bili znani rezultati splošne mature.  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma) je k spomladanskemu roku splošne mature pristopilo 41 dijakov in dijakinj letošnjih četrtih letnikov. Uspešnih je bilo 39 kandidatov, kar predstavlja 95'12 % uspeh na splošni maturi.
   
  Z rezultati smo na šoli zelo zadovoljni, saj so maturantje dosegli najboljši rezultat zadnjih let.  
   
  Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.

      

  Predstavitveni spoti: 

  ZLATI MATURANT

  Ned, 07/14/2013 - 07:30

  V ponedeljek, 8.7.2013, so bili znani rezultati poklicne mature. Na šoli smo bili veseli lepega uspeha. Letošnji dijaki so bili uspešnejši od lanske generacije. Tina Fabijan in Nataša Pavšič sta dosegli 20 oziroma 21 točk. Še posebej smo ponosni na zlatega maturanta Silvestra Petrovčiča, ki je dosegel 22 točk. Silvester je bil dijak programa hortikulturni tehnik in je bil vsa štiri leta  šolanja odličen. Uspeh na poklicni maturi  pa je odraz njegovega štiriletnega prizadevnega dela na vseh področjih, tako v šoli kot izven nje.
   
     

  Želimo si, da bi tudi v prihodnosti imeli čim večje število zlatih maturantov, saj je s tem dokazan vložen trud dijakov, pa tudi uspeh učiteljev.
  Šola  daje dijakom znanje, spretnosti, veščine in vrednote ter s tem popotnico za življenje, kar je za mladega človeka temelj, na katerem bo gradil svojo prihodnost.

  Predstavitveni spoti: 

  RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (jesenski rok 2013)

  Tor, 07/09/2013 - 11:38

  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno za dijake zaključnih letnikov in dijake, ki so neocenjeni
  Nadzorni učitelj:  D. Škerl
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno za dijake zaključnih letnikov
  Izpitna komisija:  P. Seničar, U. Mihelič, D. Škerl
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno za dijake zaključnih letnikov in dijake, ki so neocenjeni
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, I. Adamčič
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE  Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, U. Trobec, Š. Debeljak
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Marc, Š. Debeljak
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  GEOGRAFIJA
  Izpitna komisija:  A. Strojin, R. Kus Pisek, I. Gorše
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija:  I. Gorše, R. Kus Pisek, A. Strojin
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
  Izpitna komisija:  S. Hude, M. Cesar, M. Okleščen
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  PREDELAVA MESA
  Izpitna komisija:  M. Cesar, S. Hude, M. Okleščen
   
  Torek,  20. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj: R. Pirnar
   
  Torek,  20. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  Z. Cujnik, R. Pirnar, A. Divjak
   
  Torek,  20. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  R. Pirnar
   
  Torek,  20. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  T. Mavsar, N. Vrčko, G. Kastelic
   
  Torek,  20. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Predmet:  FIZIKA
  Izpitna komisija:  L. Novak, M. Okleščen, I. Adamčič
   
  Torek,  20. 8. 2013, 8.00
  Prostor:  SL1
  Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE
  Izpitna komisija: B. Činkole, D. Francekovič, I. Adamčič
   
  Torek,  20. 8. 2013, 8.00
  Prostor:  SL1
  Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, B. Činkole, I. Adamčič
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  ZGODOVINA
  Izpitna komisija:  R. Kus Pisek, M. Turk, A. Strojin
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  PRIDELAVA KRME
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Marc, M. Hrastelj
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 8.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, M. Hrastelj, P. Marc
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, Z. Križman
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, Z. Križman
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SJV
  INTERESNE DEJAVNOSTI
  Izpitna komisija: D. Škerl, I. Adamčič, I. Avsenik
   
  Četrtek,  22. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL2
  Modul:  ČIŠČENJE IN  UREJANJE PROSTORA-PP
  Izpitna komisija:  S. Zalokar, H. Košmerlj, I. Adamčič
   
  Četrtek,  22. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL2
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA-PP
  Izpitna komisija:  S. Zalokar, H. Košmerlj, I. Adamčič
   
  Četrtek,  22. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL2
  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
  Izpitna komisija:  S. Zalokar, H. Košmerlj, I. Adamčič

  Petek,  23. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL1
  Predmet: KEMIJA
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, J. Medle
   
  Petek,  23. 8. 2013, 8.00
  Prostor: SL1
  Modul: EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, J. Medle
   
  Petek,  23. 8. 2013, 8.30
  Prostor: SL1
  Predmet:  UMETNOST
  Izpitna komisija:  J. Medle, V. Zupančič, M. Okleščen
   
  Petek,  23. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1 in MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  A. Strojin in P. Seničar
   
  Petek,  23. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  P. Seničar, U. Mihelič, D. Škerl
   
  Petek,  23. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, A. Strojin
   

  PODELITEV SPRIČEVAL poklicne mature

  Čet, 07/04/2013 - 09:15

  PODELITEV SPRIČEVAL poklicne mature bo v ponedeljek, 8. 7. 2013,  ob 11. uri, v veliki predavalnici.

  Vljudno vabljeni!

  Tags: poklicna matura

  Strani