|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija

  Subscribe to Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija feed
  Novice in obvestila Kmetijske šole GRM in biotehniške gimnazije.
  Posodobljeno: 31 min 14 sek nazaj

  GIMNAZIJCI GRMSKE BIOTEHNIŠKE GIMNAZIJE PREPRIČLJIVO OSVOJILI KAR DVE KRKINI NAGRADI ZA RAZISKOVALNO DELO

  Pet, 09/27/2013 - 20:50

  V petek, 20. 9. 2013, so v dvorani Tovarne zdravil Krka, d. d., v Novem mestu potekali simpozij, predstavitve, zagovori ter slavnostna podelitev 43. Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Četrtič zapored so v Krki k sodelovanju povabili srednješolce vseh slovenskih srednjih šol. Od skupaj enajstih nagrajenih nalog sta letos kar dve romali na Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. 

   

  Krkini nagrajenki sta tako postali Urška Furar in Tina Grubar z nalogo Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF-α?, pod mentorstvom Irene Kurajić, univ. dipl. inž. kmet., in somentorstvom prof. dr. Alojza Ihana, dr. med.

   

  Tjaša Čeh, Veronika Novak in Jan Mehak pa so dobili Krkino nagado za nalogo Dokazovanje ostankov antibiotika Synulox LC (kombinacija amoksicilina in klavulanske kisline s prednizolonom - AKP) za zdravljenje mastitisa pri izredni uporabi zdravila pod mentorstvom Jane Goršin Fabjan, dr. vet. med., in somentorstvom Antona Mehaka, dr. vet. med., ter Martine Žagar, dr. vet. med.

   

  Krkine nagrade sta slovesno podelila predsednik uprave in generalni direktor Krke, d. d., Novo mesto, go. Jože Colarič, ter član uprave in direktor Razvoja in raziskav, dr. Aleš Rotar.

   

  Avtor: Urška Furar, (sedaj že) študentka laboratorijske biomedicine 

   

  dejavnosti

  Vabilo na 1. roditeljski sestanek

  Pon, 09/09/2013 - 12:20

  Spoštovani starši oz. skrbniki!

  Vabimo Vas na 1. roditeljski sestanek, v šolskem letu 2013/14, ki bo v sredo, 11. septembra 2013, ob 16. uri, v veliki predavalnici.

  V prvem delu roditeljskega sestanka boste prisluhnili predavanju gospoda MARKA JUHANTA, specialnega pedagoga, na temo POGOVORI Z MLADOSTNIKI. Znani strokovnjak bo spregovoril o tem, kako se lahko bolj učinkovito pogovarjamo z mladostniki, o premagovanju strahu pred različnimi preizkušnjami, o ljubezenskih težavah, o različnih odvisnostih…

  Po končanem predavanju boste z razrednikom Vašega otroka nadaljevali roditeljski sestanek v učilnicah, kjer boste dobili vse nadaljnje informacije.

  Pričakujemo Vašo udeležbo in Vas lepo pozdravljamo.

  Ravnateljica:
  Vida Hlebec, prof. l.r.

  BREZPLAČNA USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE

  Pet, 09/06/2013 - 18:57

  Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma bomo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom RS za zaposlovanje organizirali brezplačna usposabljanja za brezposelne osebe na naslednjih področjih:
  - kulinarika,
  - strežba,
  - pekarstvo,
  - slaščičarstvo,
  - lesna biomasa.
   
  Usposabljanja trajajo 104 ure, od tega je praktičnemu usposabljanju namenjeno 60 ur. Preko programov, v katere se boste glede na interesna področja vključili, boste pridobili nova znanja in veščine, ki vam bodo omogočila tudi pridobitev nekaterih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, hkrati pa vam bomo omogočili tudi pridobitev certifikatov, ki jih podeljuje naš center.

  Najuspešnejši boste lahko pridobili tudi certifikat ZAUPANJA VREDEN.

  Informativni dan o usposabljanjih bo 16.9.2013 ob 10.00 v veliki predavalnici centra.

  INFORMACIJE: 
  TEL.: 07 39 34 709
  Gsm:  031 729 842
  MAIL:  tecaji.grm@guest.arnes.si

  PRIJAVA: Izpolnite prijavnico in jo oddajte osebno, elektronsko na e-naslov tecaji.grm@guest.arnes.si ali preko pošte na naslov:

  Grm Novo mesto
  Sevno 13
  8000 Novo mesto

  Potrdila o vpisu

  Sre, 09/04/2013 - 08:40

  Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju!

  Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, za urejenost zavarovanja kot družinski član po dopolnjenem 18. letu starosti, ni več potrebno predložiti potrdila o šolanju.

  Podatek o tem, da se družinski član otrok šola, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridobiva na podlagi neposredne povezave z elektronsko zbirko podatkov o visokem šolstvu v Republiki Sloveniji (eVŠ) in neposredne povezave s centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). Preko teh dveh povezav ZZZS pridobiva podatke za družinske člane otroke, ki se šolajo v Republiki Sloveniji na srednji, višji in visoki šoli ter po programu izobraževanja odraslih.

  Za otroke, ki se šolajo v tujini, pa je potrebno za urejenost zavarovanja kot družinski član po dopolnjenem 18. letu starosti še vedno za vsako šolsko/študijsko leto predložiti potrdilo o šolanju.

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

  TERMINSKI RAZPORED PISNIH IZPITOV ZA JESENSKI IZPITNI ROK SPLOŠNE MATURE 2013

  Sre, 08/21/2013 - 11:23

  - SLOVENŠČINA (24. 8. 2013) 
  - MATEMATIKA (26. 8. 2013)
  - ANGLEŠČINA (27. 8. 2013)
  - BIOTEHNOLOGIJA (28. 8. 2013)
  - BIOLOGIJA (28. 8. 2013) 
  - ZGODOVINA (29. 8. 2013)
   
  Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Ustni razporedi izpitov bodo objavljeni naknadno. (Predvideni so od 30. 8. od 3. 9. 2013.)
   

  Tajnik ŠMK: Gregor Kastelic, prof.

  PRVI ŠOLSKI DAN

  Pon, 07/22/2013 - 12:03

  SPREJEM ZA DIJAKE PRVIH LETNIKOV:
    Sprejem bo ob 8. uri v veliki predavalnici v prizidku šole, nato pa boste skupaj z razredniki odšli po razredih,
    kjer boste skupaj preživeli prijetno uvodno dopoldne do 12. ure.

    Od drugega šolskega dne dalje pa bo začetek pouka ob 7. 30.
   
  - PRIČETEK POUKA ZA DIJAKE VIŠJIH LETNIKOV:
    Prvi šolski dan začnejo dijaki s poukom ob 7.30 uri. Prva in druga šolska ura je razredna ura; tretjo, četrto in peto šolsko
    uro pa bo potekal pouk po urniku.    
   

  Ravnateljica:
  Vida Hlebec, prof.

  Uspešna generacija maturantov na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji

  Pon, 07/22/2013 - 11:54

  V ponedeljek, 15. 7. 2013, so bili znani rezultati splošne mature.  Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji (Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma) je k spomladanskemu roku splošne mature pristopilo 41 dijakov in dijakinj letošnjih četrtih letnikov. Uspešnih je bilo 39 kandidatov, kar predstavlja 95'12 % uspeh na splošni maturi.
   
  Z rezultati smo na šoli zelo zadovoljni, saj so maturantje dosegli najboljši rezultat zadnjih let.  
   
  Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom.

      

  Predstavitveni spoti: 

  ZLATI MATURANT

  Ned, 07/14/2013 - 07:30

  V ponedeljek, 8.7.2013, so bili znani rezultati poklicne mature. Na šoli smo bili veseli lepega uspeha. Letošnji dijaki so bili uspešnejši od lanske generacije. Tina Fabijan in Nataša Pavšič sta dosegli 20 oziroma 21 točk. Še posebej smo ponosni na zlatega maturanta Silvestra Petrovčiča, ki je dosegel 22 točk. Silvester je bil dijak programa hortikulturni tehnik in je bil vsa štiri leta  šolanja odličen. Uspeh na poklicni maturi  pa je odraz njegovega štiriletnega prizadevnega dela na vseh področjih, tako v šoli kot izven nje.
   
     

  Želimo si, da bi tudi v prihodnosti imeli čim večje število zlatih maturantov, saj je s tem dokazan vložen trud dijakov, pa tudi uspeh učiteljev.
  Šola  daje dijakom znanje, spretnosti, veščine in vrednote ter s tem popotnico za življenje, kar je za mladega človeka temelj, na katerem bo gradil svojo prihodnost.

  Predstavitveni spoti: 

  RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (jesenski rok 2013)

  Tor, 07/09/2013 - 11:38

  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno za dijake zaključnih letnikov in dijake, ki so neocenjeni
  Nadzorni učitelj:  D. Škerl
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno za dijake zaključnih letnikov
  Izpitna komisija:  P. Seničar, U. Mihelič, D. Škerl
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno za dijake zaključnih letnikov in dijake, ki so neocenjeni
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, I. Adamčič
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE  Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, U. Trobec, Š. Debeljak
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 8.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Marc, Š. Debeljak
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  GEOGRAFIJA
  Izpitna komisija:  A. Strojin, R. Kus Pisek, I. Gorše
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija:  I. Gorše, R. Kus Pisek, A. Strojin
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
  Izpitna komisija:  S. Hude, M. Cesar, M. Okleščen
   
  Ponedeljek,  19. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  PREDELAVA MESA
  Izpitna komisija:  M. Cesar, S. Hude, M. Okleščen
   
  Torek,  20. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj: R. Pirnar
   
  Torek,  20. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  Z. Cujnik, R. Pirnar, A. Divjak
   
  Torek,  20. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  R. Pirnar
   
  Torek,  20. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  T. Mavsar, N. Vrčko, G. Kastelic
   
  Torek,  20. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Predmet:  FIZIKA
  Izpitna komisija:  L. Novak, M. Okleščen, I. Adamčič
   
  Torek,  20. 8. 2013, 8.00
  Prostor:  SL1
  Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE
  Izpitna komisija: B. Činkole, D. Francekovič, I. Adamčič
   
  Torek,  20. 8. 2013, 8.00
  Prostor:  SL1
  Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, B. Činkole, I. Adamčič
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  ZGODOVINA
  Izpitna komisija:  R. Kus Pisek, M. Turk, A. Strojin
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  PRIDELAVA KRME
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Marc, M. Hrastelj
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 8.30
  Prostor:  MA2
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, M. Hrastelj, P. Marc
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, Z. Križman
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet: LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, Z. Križman
   
  Sreda,  21. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SJV
  INTERESNE DEJAVNOSTI
  Izpitna komisija: D. Škerl, I. Adamčič, I. Avsenik
   
  Četrtek,  22. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL2
  Modul:  ČIŠČENJE IN  UREJANJE PROSTORA-PP
  Izpitna komisija:  S. Zalokar, H. Košmerlj, I. Adamčič
   
  Četrtek,  22. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL2
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA-PP
  Izpitna komisija:  S. Zalokar, H. Košmerlj, I. Adamčič
   
  Četrtek,  22. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL2
  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
  Izpitna komisija:  S. Zalokar, H. Košmerlj, I. Adamčič

  Petek,  23. 8. 2013, 7.30
  Prostor: SL1
  Predmet: KEMIJA
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, J. Medle
   
  Petek,  23. 8. 2013, 8.00
  Prostor: SL1
  Modul: EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, J. Medle
   
  Petek,  23. 8. 2013, 8.30
  Prostor: SL1
  Predmet:  UMETNOST
  Izpitna komisija:  J. Medle, V. Zupančič, M. Okleščen
   
  Petek,  23. 8. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1 in MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  A. Strojin in P. Seničar
   
  Petek,  23. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  P. Seničar, U. Mihelič, D. Škerl
   
  Petek,  23. 8. 2013, 9.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, A. Strojin
   

  PODELITEV SPRIČEVAL poklicne mature

  Čet, 07/04/2013 - 09:15

  PODELITEV SPRIČEVAL poklicne mature bo v ponedeljek, 8. 7. 2013,  ob 11. uri, v veliki predavalnici.

  Vljudno vabljeni!

  Tags: poklicna matura

  PODELITEV SPRIČEVAL splošne mature

  Tor, 07/02/2013 - 11:33

  PODELITEV SPRIČEVAL splošne mature bo v ponedeljek, 15. 7. 2013,  ob 11. uri, v veliki predavalnici.
   
  Vljudno vabljeni!

  TOM TELEFON

  Pon, 07/01/2013 - 10:45

  Dragi dijaki!

  Mnogi že poznate TOM telefon, ki obstaja že vrsto let. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami.
  Če se boste tudi vi znašli v za vas težki življenjski situaciji, in boste želeli svoje težave zaupati svetovalcem in jih skupaj z njimi razreševati, vas obveščamo, da lahko pokličete vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, na brezplačno telefonsko številko 116 111. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljena.
  Kontaktirate jih lahko tudi na naslovu spletne strani  http://www.e-tom.si/ in preko Facebook strani https://www.facebook.com/pages/TOM-Telefon/476142749070281.

  Predstavitveni spoti: 

  RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (spomladanski rok 2013)

  Sre, 06/26/2013 - 13:28

  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  telovadnica
  Predmet:  ŠPORTNA VZGOJA
  Izpitna komisija: A. Zoran, I. Adamčič, D. Škerl
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
  Izpitna komisija:  S. Hude, M. Drmaž, M. Cesar
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  PREDELAVA MESA
  Izpitna komisija:  M. Cesar, S. Hude, M. Drmaž
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija:  I. Gorše, U. Trobec, B. Činkole
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  ZELIŠČA
  Izpitna komisija:  B. Činkole, I. Gorše, U. Trobec
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 8.00
  Prostor:  SL2
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija:  U. Trobec, B. Činkole, I. Gorše
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor: MA1
  Predmet: KEMIJA
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, I. Kurajić
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor: MA1
  Predmet: LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: I. Kurajić, V. Zupančič, I. Kurajić,
   
  Torek, 2. 7. 2013, 7.30
  Prostor: ZGO
  Predmet: BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, P. Seničar
   
  Torek,  2. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: D. Francekovič, K. Junc, A. Zoran
   
  Torek,  2. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, K. Junc, A. Zoran
   
  Torek,  2. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, S. Nemanič, K. T. Zalar
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj: Z. Cujnik
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  S. Golob, Z. Cujnik, R. Pirnar (nadomestni član: A. Divjak)
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  NEMŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  Z. Cujnik
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 10.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  NEMŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  A. Kočevar, A. Prem, N. Vrčko
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  Z. Cujnik
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  N. Vrčko, T. Mavsar, G. Kastelic
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet:  BIOLOGIJA
  Izpitna komisija:  S. Nemanič, U. Trobec, P. Marc
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  VARSTVO RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, U. Trobec, S. Nemanič
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIDELAVA KRME
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Marc, S. Nemanič
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE  Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, U. Trobec, S. Nemanič
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  K. Bahorič (strokovna šola)
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  I1V
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  P. Seničar (biotehniška gimnazija)
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  P. Seničar, K. Perko, G. Kastelic
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 10.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  UMETNOST
  Izpitna komisija:  J. Medle, M. Vrečer, K. Bahorič
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno (za dijake, ki popravljajo samo en sklop)
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, J. Medle
   
  Petek,  5. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, P. Seničar
   
  Petek,  5. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  INTERESNE DEJAVNOSTI in OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
  Izpitna komisija: D. Škerl, I. Adamčič, I. Avsenik
   
  Petek,  5. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE
  Izpitna komisija:  M. Prus, B. Punčuh, M. Okleščen
   
  Petek,  5. 7. 2013, 8.00
  Prostor: ZGO
  Predmet: KEMIJA
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, B. Punčuh
   
  Petek,  5. 7. 2013, 8.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  NARAVOVARSTVENE ZAKONODAJA IN ETIKA
  Izpitna komisija:  B. Punčuh, M. Okleščen, V. Zupančič
   
  Petek,  5. 7. 2013, 9.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA
  Izpitna komisija:  B. Punčuh, B. Činkole, M. Okleščen
   
  Petek,  5. 7. 2013, 9.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, B. Punčuh, M. Okleščen
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  SOCIOLOGIJA – ustno
  Izpitna komisija:  M. Turk, R. Kus Pisek, G. Kastelic

  INFORMACIJA O STANJU PRIJAV ZA VPIS

  Pet, 05/31/2013 - 11:13

  v srednješolske programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji  za šol. leto 2013/2014

  Program                         Pred. št. mest za novince Št. prejetih prijav Št. prostih mest CVETLIČAR 26 7 19 GOSPODAR NA PODEŽELJU 26 12 14 KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK 56 42 14 MESAR 26 12 14 NARAVOVARSTVENI TEHNIK 28 22 6 POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 16 11 5 SLAŠČIČAR 26 11 15 TEHNIŠKA GIMNAZIJA 56 60 0 VRTNAR 26 3 23

   
  PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
   
   
  Na prosta vpisna mesta poteka prijavljanje za vpis kandidatov, ki:
   
  ·         za šol. leto 2013/2014 še niso oddali prijave za vpis,
  ·         neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik in
  ·         učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini.
   
  Zainteresirani kandidati oddajo prijavo za vpis - prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: http://www.mizks.gov.si/ na srednjo šolo.
   
  Rok za oddajo prijave je 6. junij 2013.
  1. julija 2013 bo MIZKŠ objavilo prosta mesta za vpis. Na prosta mesta bo vse do 30. avgusta 2013 možen VPIS kandidatov,
  ki se še niso prijavili, ki želijo prijavo prenesti iz druge šole ali se želijo preusmeriti.

  RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (junij 2013)

  Pon, 05/27/2013 - 10:50

  Ponedeljek, 3. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija:  A. Rogelj, I. Kurajič, S. Golob
   
  Ponedeljek, 3. 6. 2013, 14.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI
  Izpitna komisija:  A. Rogelj, I. Kurajič, S. Golob
   
  Sreda, 5. 6. 2013, 11.00
  Prostor:  telovadnica
  Modul:  ŠPORTNA VZGOJA
  Izpitna komisija:  K. T. Zalar, I. Adamčič, D. Škerl
                                           
  Sreda, 5. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  GEOGRAFIJA
  Izpitna komisija:  A. Strojin, S. Nemanič, U. Trobec
   
  Sreda, 5. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, S. Nemanič, A. Strojin
   
  Sreda, 5. 6. 2013, 14.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija:  U. Trobec, S. Nemanič, A. Strojin
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija:  R. Kus Pisek, D. Francekovič, P. Marc
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE  Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, D. Francekovič, R. Kus Pisek
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 14.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: D. Francekovič, P. Marc, R. Kus Pisek
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  PRAKTIČNI POUK in PUD (Zdravstveno varstvo domačih živali, Osnove rastlinske pridelave, Čiščenje in urejanje prostorov, Priprava živil rastlinskega izvora)
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Kuhar, S. Zalokar

  RAZPORED PREDMETNIH IZPITOV (IZBOLJŠEVANJE OCEN ZA ZAKLJUČNE LETNIKE) SPOMLADANSKI ROK 2013

  Pon, 05/27/2013 - 10:47

  Predmet:  MATEMATIKA - pisno
  Datum:  29. 05. 2013, 9.30
  Prostor:  STR
  Nadzorni učitelj: K. T. Zalar
   
  Predmet:  MATEMATIKA - ustno
  Datum:  29. 05. 2013, 13.30
  Prostor:  IP
  Komisija: M. Vrečer, P. Seničar,  R. Kus Pisek
   
  Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno
  Datum:  29. 05. 2013, 9.30
  Prostor:  STR
  Nadzorni učitelj: K. T. Zalar
   
  Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno
  Datum:  29. 05. 2013, 13.30
  Prostor:  SL2
  Komisija: G. Šturm, T. Mavsar, A. Kočevar

  PRIPRAVE – POKLICNA MATURA (4. C, 4. D, 4. E, 5. A)

  Pon, 05/27/2013 - 08:33

  4. C: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. SLO IR2 Z. Križman 2. VK RA1 D. Francekovič 3. VK RA1 D. Francekovič 4. MAT/ANG ŽIV
  SL2 M. Vrečer/Z. Cujnik 5. SLO SJV Z. Križman

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG MA2/MA1 M. Vrečer/Z. Cujnik 2. VKG MA1 D. Francekovič 3. VKG MA1 D. Francekovič 4. TR MA1 M. Hrastelj 5. TR MA1 M. Hrastelj 6. PSK MA2 M. Kralj 7. PSK MA2 M. Kralj

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. SLO P2 Z. Križman 3. PSK P2 M. Kralj 4. SLO P2 Z. Križman 5. SLO MA1 Z. Križman 6. MAT/ANG MA2/P2 M. Vrečer/ Z. Cujnik 7. VAR SJV P. Marc

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. ***     3. ***     4. TR STR M. Hrastelj 5. PTR STR M. Prus 6. VAR STR P. Marc 7. VAR STR P. Marc

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. VKG SL1 D. Francekovič 2. MAT/ANG MA2/SL1 M. Vrečer/Z. Cujnik 3. PTR SL1 M. Prus 4. PTR SL1 M. Prus 5. VKG PL1 D. Francekovič 6. SLO PL1 Z. Križman 7. SLO PL1 Z. Križman

   

  4. D: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. SLO IR2 Z. Križman 2. OK MA1 A. Goršin 3. OK BIF A. Goršin 4. MAT/ANG/NEM ŽIV
  SL2
  kabinet M. Vrečer
  Z. Cujnik
  J. Cerovšek 5. SLO SJV Z. Križman

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG/NEM MA2/MA1/IR3 M. Vrečer/Z. Cujnik/J. Cerovšek 2. OVT IP B. Punčuh 3. OVT IP B. Punčuh 4. TR MA1 M. Hrastelj 5. TR MA1 M. Hrastelj 6. OVT BIF B. Punčuh

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. SLO P2 Z. Križman 3. ***     4. SLO P2 Z. Križman 5. SLO MA1 Z. Križman 6. MAT/ANG MA2/P2 M. Vrečer/ Z. Cujnik

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. NEM IR3 J. Cerovšek 2. NEM IR3 J. Cerovšek 3. OK BIF A. Goršin 4. TR STR M. Hrastelj 5. PTR STR M. Prus

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. MAT/ANG MA2/SL1 M. Vrečer/Z. Cujnik 3. PTR SL1 M. Prus 4. PTR SL1 M. Prus 5. ***     6. SLO PL1 Z. Križman 7. SLO PL1 Z. Križman

   

  4. E: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG STR/PL1 M. Vrečer/R. Pirnar 2. EDE SJV H. Fortuna 3. EDE SJV H. Fortuna 4. EDE I1V H. Fortuna 5. SLO SL2 G. Šturm

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1.-7. ***    

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1.-7. ***    

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG MA2/STR M. Vrečer/R. Pirnar 2. GOV STR A. Goršin 3. MAT/ANG MA2/STR M. Vrečer/R. Pirnar 4. GOV ŽIV A. Goršin 5. VNV ŽIV M. Kos 6. VNV MA1 M. Kos

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. VNV MA2 M. Kos 2. ANG AN1 R. Pirnar 3. GOV P2 A. Goršin 4. SLO SL2 G. Šturm 5. EAM SL1 M. Okleščen 6. EAM SL1 M. Okleščen 7. EAM SL1 M. Okleščen

   

  5. A: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. PTR RA1 M. Prus 2. VKG RA1 D. Francekovič 3. VKG RA1 D. Francekovič 4. MAT ŽIV M. Vrečer 5. ANG IP A. Divjak

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. SLO I1V Z. Križman 2. VKG MA1 D. Francekovič 3. VKG MA1 D. Francekovič 4. SLO PL1 Z. Križman 5. ANG PL1 A. Divjak 6. PSK PL1 M. Hrastelj 7. PSK PL1 M. Hrastelj

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. MAT IP M. Vrečer 3. ANG IP A. Divjak 4. TR IP K. Junc 5. TR IP K. Junc 6. TR IP K. Junc 7. VAR SJV P. Marc

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT MA2 M. Vrečer 2. ANG IR1 A. Divjak 3. PSK IR1 M. Hrastelj 4. PTR IR1 M. Prus 5. ANG IR1 A. Divjak 6. VAR STR P. Marc 7. VAR STR P. Marc

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. VKG SL1 D. Francekovič 2. PTR PL1 M. Prus 3. SLO MA2 Z. Križman 4. SLO MA2 Z. Križman 5. VKG PL1 D. Francekovič 6. MAT IP M. Vrečer

   

  Tags: poklicna matura

  GRMSKI DIJAKI USPEŠNI NA VINOGRADNIŠKO VINARSKO TEKMOVANJE - 8th EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP

  Čet, 05/09/2013 - 19:37

  Dijak  Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije iz Novega mesta, Rok Kelher je na Europea WineChampionship zasedel odlično tretje mesto.
   
  Europea WineChampionship je mednarodno tekmovanje s področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vina. Letos je tekmovanje potekalo v času od 26. do 30. aprila 2013, na Biotehniški šoli, v Šempetru pri Novi Gorici. 60 dijakov iz 14 evropskih držav se je pomerilo v teoretičnem in praktičnem znanju s področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vina. Tekmovanje je potekalo v angleškem jeziku.  Pod mentorstvom Franca Absca sta Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo iz Novega mesta zastopala dijaka Tilen Vuk in Rok Kelher, ki je s področja senzorike vina  zasedel odlično tretje mesto. V tekmovanju ekip sta naša dijaka zasedla osmo mesto.

       
   

  Mateja Prus

  dejavnosti

  ŠOLSKI EKIPNI KROS PONOVNO NA GRMU NOVO MESTU- CENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Tor, 05/07/2013 - 12:02

  Na površinah  Grma Novo mesto- centra biotehnike in turizma je v četrtek, 25. aprila 2013, že 3. leto zaporedoma potekal  Šolski ekipni kros- prvenstvo Slovenije v krosu za osnovne šole, osnovne šole s  prilagojenim programom in srednje šole. Organizatorji krosa so bili Zavod za šport Republike Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.
  Tekmovanja se je v lepem in sončnem vremenu udeležilo 2200 mladih športnikov, kar predstavlja rekordno udeležbo. Potekalo je v športnem duhu ob odlični organizaciji sodelavcev Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.


  Slika 1: Pred začetkom tekmovanja (Vir: http://www.sportmladih.net/)


  Slika 2: Množični obisk na krosu (Vir: http://www.sportmladih.net/)

  Poleg druženja, premagovanja ovir in samega sebe so za tekmovalne ekipe seveda pomembni tudi rezultati. Te si lahko ogledate na spletni strani   www.timingljubljana.si.
  Več o tem na www.sportmladih.net in www.dolenjskilist.si , 25. 04. 2013.

  Vida Hlebec dejavnosti

  DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

  Pet, 04/19/2013 - 07:48

  DIJAKINJA NINA REŠETIČ USPEŠNA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

  V Ljubljani, natančneje na Gimnaziji Vič, je v ponedeljek, 18. 3. 2013, potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za dijake tretjih letnikov gimnazijskih in štiriletnih tehničnih programov. Tekmovanje že vrsto let organizira Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenija in letos se ga je udeležila tudi dijakinja tretjega letnika naše šole, Nina Rešetič. Nina je na tekmovanju osvojila bronasto priznanje, za kar ji iz srca čestitamo.

  Nina si je nastop na državnem tekmovanju zagotovila z uspehom na regijskem tekmovanju, ki je potekalo na naši šoli v začetku februarja. Regijskega tekmovanja se je udeležilo 63 dijakov in dijakinj iz Novega mesta, Brežic, Krškega, Metlike, Črnomlja, Ivančne Gorice.

  Nini želimo veliko uspeha tudi v bodoče.

   

  Za aktiv anglistk: Rebeka Pirnar

  dejavnosti ang

  Strani