|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija

  Subscribe to Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija feed
  Novice in obvestila Kmetijske šole GRM in biotehniške gimnazije.
  Posodobljeno: 50 min 37 sek nazaj

  TOM TELEFON

  Pon, 07/01/2013 - 10:45

  Dragi dijaki!

  Mnogi že poznate TOM telefon, ki obstaja že vrsto let. Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami.
  Če se boste tudi vi znašli v za vas težki življenjski situaciji, in boste želeli svoje težave zaupati svetovalcem in jih skupaj z njimi razreševati, vas obveščamo, da lahko pokličete vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, na brezplačno telefonsko številko 116 111. Anonimnost in zaupnost pogovora sta zagotovljena.
  Kontaktirate jih lahko tudi na naslovu spletne strani  http://www.e-tom.si/ in preko Facebook strani https://www.facebook.com/pages/TOM-Telefon/476142749070281.

  Predstavitveni spoti: 

  RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (spomladanski rok 2013)

  Sre, 06/26/2013 - 13:28

  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  telovadnica
  Predmet:  ŠPORTNA VZGOJA
  Izpitna komisija: A. Zoran, I. Adamčič, D. Škerl
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
  Izpitna komisija:  S. Hude, M. Drmaž, M. Cesar
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  PREDELAVA MESA
  Izpitna komisija:  M. Cesar, S. Hude, M. Drmaž
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija:  I. Gorše, U. Trobec, B. Činkole
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  ZELIŠČA
  Izpitna komisija:  B. Činkole, I. Gorše, U. Trobec
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 8.00
  Prostor:  SL2
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija:  U. Trobec, B. Činkole, I. Gorše
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor: MA1
  Predmet: KEMIJA
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, I. Kurajić
   
  Ponedeljek,  1. 7. 2013, 7.30
  Prostor: MA1
  Predmet: LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: I. Kurajić, V. Zupančič, I. Kurajić,
   
  Torek, 2. 7. 2013, 7.30
  Prostor: ZGO
  Predmet: BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, P. Seničar
   
  Torek,  2. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: D. Francekovič, K. Junc, A. Zoran
   
  Torek,  2. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  VODENJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU
  Izpitna komisija: D. Francekovič, K. Junc, A. Zoran
   
  Torek,  2. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, S. Nemanič, K. T. Zalar
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj: Z. Cujnik
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  S. Golob, Z. Cujnik, R. Pirnar (nadomestni član: A. Divjak)
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  NEMŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  Z. Cujnik
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 10.30
  Prostor:  SL2
  Predmet:  NEMŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  A. Kočevar, A. Prem, N. Vrčko
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  Z. Cujnik
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno
  Izpitna komisija:  N. Vrčko, T. Mavsar, G. Kastelic
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Predmet:  BIOLOGIJA
  Izpitna komisija:  S. Nemanič, U. Trobec, P. Marc
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  VARSTVO RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, U. Trobec, S. Nemanič
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIDELAVA KRME
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Marc, S. Nemanič
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE  Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, U. Trobec, S. Nemanič
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  IR2
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  K. Bahorič (strokovna šola)
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  I1V
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  P. Seničar (biotehniška gimnazija)
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  P. Seničar, K. Perko, G. Kastelic
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 10.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  UMETNOST
  Izpitna komisija:  J. Medle, M. Vrečer, K. Bahorič
   
  Četrtek,  4. 7. 2013, 11.00
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno (za dijake, ki popravljajo samo en sklop)
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, J. Medle
   
  Petek,  5. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija:  M. Vrečer, K. Bahorič, P. Seničar
   
  Petek,  5. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  MA1
  INTERESNE DEJAVNOSTI in OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
  Izpitna komisija: D. Škerl, I. Adamčič, I. Avsenik
   
  Petek,  5. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE
  Izpitna komisija:  M. Prus, B. Punčuh, M. Okleščen
   
  Petek,  5. 7. 2013, 8.00
  Prostor: ZGO
  Predmet: KEMIJA
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, B. Punčuh
   
  Petek,  5. 7. 2013, 8.30
  Prostor:  ZGO
  Modul:  NARAVOVARSTVENE ZAKONODAJA IN ETIKA
  Izpitna komisija:  B. Punčuh, M. Okleščen, V. Zupančič
   
  Petek,  5. 7. 2013, 9.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  PRIPRAVA IN IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA
  Izpitna komisija:  B. Punčuh, B. Činkole, M. Okleščen
   
  Petek,  5. 7. 2013, 9.00
  Prostor:  ZGO
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, B. Punčuh, M. Okleščen
   
  Sreda,  3. 7. 2013, 7.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  SOCIOLOGIJA – ustno
  Izpitna komisija:  M. Turk, R. Kus Pisek, G. Kastelic

  INFORMACIJA O STANJU PRIJAV ZA VPIS

  Pet, 05/31/2013 - 11:13

  v srednješolske programe na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji  za šol. leto 2013/2014

  Program                         Pred. št. mest za novince Št. prejetih prijav Št. prostih mest CVETLIČAR 26 7 19 GOSPODAR NA PODEŽELJU 26 12 14 KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK 56 42 14 MESAR 26 12 14 NARAVOVARSTVENI TEHNIK 28 22 6 POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 16 11 5 SLAŠČIČAR 26 11 15 TEHNIŠKA GIMNAZIJA 56 60 0 VRTNAR 26 3 23

   
  PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI
   
   
  Na prosta vpisna mesta poteka prijavljanje za vpis kandidatov, ki:
   
  ·         za šol. leto 2013/2014 še niso oddali prijave za vpis,
  ·         neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik in
  ·         učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini.
   
  Zainteresirani kandidati oddajo prijavo za vpis - prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: http://www.mizks.gov.si/ na srednjo šolo.
   
  Rok za oddajo prijave je 6. junij 2013.
  1. julija 2013 bo MIZKŠ objavilo prosta mesta za vpis. Na prosta mesta bo vse do 30. avgusta 2013 možen VPIS kandidatov,
  ki se še niso prijavili, ki želijo prijavo prenesti iz druge šole ali se želijo preusmeriti.

  RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (junij 2013)

  Pon, 05/27/2013 - 10:50

  Ponedeljek, 3. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija:  A. Rogelj, I. Kurajič, S. Golob
   
  Ponedeljek, 3. 6. 2013, 14.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI
  Izpitna komisija:  A. Rogelj, I. Kurajič, S. Golob
   
  Sreda, 5. 6. 2013, 11.00
  Prostor:  telovadnica
  Modul:  ŠPORTNA VZGOJA
  Izpitna komisija:  K. T. Zalar, I. Adamčič, D. Škerl
                                           
  Sreda, 5. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  GEOGRAFIJA
  Izpitna komisija:  A. Strojin, S. Nemanič, U. Trobec
   
  Sreda, 5. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija:  U. Trobec, S. Nemanič, A. Strojin
   
  Sreda, 5. 6. 2013, 14.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija:  U. Trobec, S. Nemanič, A. Strojin
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija:  R. Kus Pisek, D. Francekovič, P. Marc
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE  Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija:  P. Marc, D. Francekovič, R. Kus Pisek
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 14.00
  Prostor:  SJV
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: D. Francekovič, P. Marc, R. Kus Pisek
   
  Četrtek, 6. 6. 2013, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  PRAKTIČNI POUK in PUD (Zdravstveno varstvo domačih živali, Osnove rastlinske pridelave, Čiščenje in urejanje prostorov, Priprava živil rastlinskega izvora)
  Izpitna komisija:  U. Trobec, P. Kuhar, S. Zalokar

  RAZPORED PREDMETNIH IZPITOV (IZBOLJŠEVANJE OCEN ZA ZAKLJUČNE LETNIKE) SPOMLADANSKI ROK 2013

  Pon, 05/27/2013 - 10:47

  Predmet:  MATEMATIKA - pisno
  Datum:  29. 05. 2013, 9.30
  Prostor:  STR
  Nadzorni učitelj: K. T. Zalar
   
  Predmet:  MATEMATIKA - ustno
  Datum:  29. 05. 2013, 13.30
  Prostor:  IP
  Komisija: M. Vrečer, P. Seničar,  R. Kus Pisek
   
  Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno
  Datum:  29. 05. 2013, 9.30
  Prostor:  STR
  Nadzorni učitelj: K. T. Zalar
   
  Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno
  Datum:  29. 05. 2013, 13.30
  Prostor:  SL2
  Komisija: G. Šturm, T. Mavsar, A. Kočevar

  PRIPRAVE – POKLICNA MATURA (4. C, 4. D, 4. E, 5. A)

  Pon, 05/27/2013 - 08:33

  4. C: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. SLO IR2 Z. Križman 2. VK RA1 D. Francekovič 3. VK RA1 D. Francekovič 4. MAT/ANG ŽIV
  SL2 M. Vrečer/Z. Cujnik 5. SLO SJV Z. Križman

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG MA2/MA1 M. Vrečer/Z. Cujnik 2. VKG MA1 D. Francekovič 3. VKG MA1 D. Francekovič 4. TR MA1 M. Hrastelj 5. TR MA1 M. Hrastelj 6. PSK MA2 M. Kralj 7. PSK MA2 M. Kralj

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. SLO P2 Z. Križman 3. PSK P2 M. Kralj 4. SLO P2 Z. Križman 5. SLO MA1 Z. Križman 6. MAT/ANG MA2/P2 M. Vrečer/ Z. Cujnik 7. VAR SJV P. Marc

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. ***     3. ***     4. TR STR M. Hrastelj 5. PTR STR M. Prus 6. VAR STR P. Marc 7. VAR STR P. Marc

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. VKG SL1 D. Francekovič 2. MAT/ANG MA2/SL1 M. Vrečer/Z. Cujnik 3. PTR SL1 M. Prus 4. PTR SL1 M. Prus 5. VKG PL1 D. Francekovič 6. SLO PL1 Z. Križman 7. SLO PL1 Z. Križman

   

  4. D: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. SLO IR2 Z. Križman 2. OK MA1 A. Goršin 3. OK BIF A. Goršin 4. MAT/ANG/NEM ŽIV
  SL2
  kabinet M. Vrečer
  Z. Cujnik
  J. Cerovšek 5. SLO SJV Z. Križman

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG/NEM MA2/MA1/IR3 M. Vrečer/Z. Cujnik/J. Cerovšek 2. OVT IP B. Punčuh 3. OVT IP B. Punčuh 4. TR MA1 M. Hrastelj 5. TR MA1 M. Hrastelj 6. OVT BIF B. Punčuh

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. SLO P2 Z. Križman 3. ***     4. SLO P2 Z. Križman 5. SLO MA1 Z. Križman 6. MAT/ANG MA2/P2 M. Vrečer/ Z. Cujnik

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. NEM IR3 J. Cerovšek 2. NEM IR3 J. Cerovšek 3. OK BIF A. Goršin 4. TR STR M. Hrastelj 5. PTR STR M. Prus

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. MAT/ANG MA2/SL1 M. Vrečer/Z. Cujnik 3. PTR SL1 M. Prus 4. PTR SL1 M. Prus 5. ***     6. SLO PL1 Z. Križman 7. SLO PL1 Z. Križman

   

  4. E: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG STR/PL1 M. Vrečer/R. Pirnar 2. EDE SJV H. Fortuna 3. EDE SJV H. Fortuna 4. EDE I1V H. Fortuna 5. SLO SL2 G. Šturm

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1.-7. ***    

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1.-7. ***    

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT/ANG MA2/STR M. Vrečer/R. Pirnar 2. GOV STR A. Goršin 3. MAT/ANG MA2/STR M. Vrečer/R. Pirnar 4. GOV ŽIV A. Goršin 5. VNV ŽIV M. Kos 6. VNV MA1 M. Kos

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. VNV MA2 M. Kos 2. ANG AN1 R. Pirnar 3. GOV P2 A. Goršin 4. SLO SL2 G. Šturm 5. EAM SL1 M. Okleščen 6. EAM SL1 M. Okleščen 7. EAM SL1 M. Okleščen

   

  5. A: PRIPRAVE – POKLICNA MATURA
   
  PONEDELJEK, 27.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. PTR RA1 M. Prus 2. VKG RA1 D. Francekovič 3. VKG RA1 D. Francekovič 4. MAT ŽIV M. Vrečer 5. ANG IP A. Divjak

   
  TOREK, 28.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. SLO I1V Z. Križman 2. VKG MA1 D. Francekovič 3. VKG MA1 D. Francekovič 4. SLO PL1 Z. Križman 5. ANG PL1 A. Divjak 6. PSK PL1 M. Hrastelj 7. PSK PL1 M. Hrastelj

   
  SREDA, 29.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. ***     2. MAT IP M. Vrečer 3. ANG IP A. Divjak 4. TR IP K. Junc 5. TR IP K. Junc 6. TR IP K. Junc 7. VAR SJV P. Marc

   
  ČETRTEK, 30.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. MAT MA2 M. Vrečer 2. ANG IR1 A. Divjak 3. PSK IR1 M. Hrastelj 4. PTR IR1 M. Prus 5. ANG IR1 A. Divjak 6. VAR STR P. Marc 7. VAR STR P. Marc

   
  PETEK, 31.05.2013

  Ura Predmet Učilnica Učitelj 1. VKG SL1 D. Francekovič 2. PTR PL1 M. Prus 3. SLO MA2 Z. Križman 4. SLO MA2 Z. Križman 5. VKG PL1 D. Francekovič 6. MAT IP M. Vrečer

   

  Tags: poklicna matura

  GRMSKI DIJAKI USPEŠNI NA VINOGRADNIŠKO VINARSKO TEKMOVANJE - 8th EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP

  Čet, 05/09/2013 - 19:37

  Dijak  Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije iz Novega mesta, Rok Kelher je na Europea WineChampionship zasedel odlično tretje mesto.
   
  Europea WineChampionship je mednarodno tekmovanje s področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vina. Letos je tekmovanje potekalo v času od 26. do 30. aprila 2013, na Biotehniški šoli, v Šempetru pri Novi Gorici. 60 dijakov iz 14 evropskih držav se je pomerilo v teoretičnem in praktičnem znanju s področja vinogradništva, vinarstva in senzorike vina. Tekmovanje je potekalo v angleškem jeziku.  Pod mentorstvom Franca Absca sta Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo iz Novega mesta zastopala dijaka Tilen Vuk in Rok Kelher, ki je s področja senzorike vina  zasedel odlično tretje mesto. V tekmovanju ekip sta naša dijaka zasedla osmo mesto.

       
   

  Mateja Prus

  dejavnosti

  ŠOLSKI EKIPNI KROS PONOVNO NA GRMU NOVO MESTU- CENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Tor, 05/07/2013 - 12:02

  Na površinah  Grma Novo mesto- centra biotehnike in turizma je v četrtek, 25. aprila 2013, že 3. leto zaporedoma potekal  Šolski ekipni kros- prvenstvo Slovenije v krosu za osnovne šole, osnovne šole s  prilagojenim programom in srednje šole. Organizatorji krosa so bili Zavod za šport Republike Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija.
  Tekmovanja se je v lepem in sončnem vremenu udeležilo 2200 mladih športnikov, kar predstavlja rekordno udeležbo. Potekalo je v športnem duhu ob odlični organizaciji sodelavcev Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.


  Slika 1: Pred začetkom tekmovanja (Vir: http://www.sportmladih.net/)


  Slika 2: Množični obisk na krosu (Vir: http://www.sportmladih.net/)

  Poleg druženja, premagovanja ovir in samega sebe so za tekmovalne ekipe seveda pomembni tudi rezultati. Te si lahko ogledate na spletni strani   www.timingljubljana.si.
  Več o tem na www.sportmladih.net in www.dolenjskilist.si , 25. 04. 2013.

  Vida Hlebec dejavnosti

  DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

  Pet, 04/19/2013 - 07:48

  DIJAKINJA NINA REŠETIČ USPEŠNA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

  V Ljubljani, natančneje na Gimnaziji Vič, je v ponedeljek, 18. 3. 2013, potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za dijake tretjih letnikov gimnazijskih in štiriletnih tehničnih programov. Tekmovanje že vrsto let organizira Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenija in letos se ga je udeležila tudi dijakinja tretjega letnika naše šole, Nina Rešetič. Nina je na tekmovanju osvojila bronasto priznanje, za kar ji iz srca čestitamo.

  Nina si je nastop na državnem tekmovanju zagotovila z uspehom na regijskem tekmovanju, ki je potekalo na naši šoli v začetku februarja. Regijskega tekmovanja se je udeležilo 63 dijakov in dijakinj iz Novega mesta, Brežic, Krškega, Metlike, Črnomlja, Ivančne Gorice.

  Nini želimo veliko uspeha tudi v bodoče.

   

  Za aktiv anglistk: Rebeka Pirnar

  dejavnosti ang

  ZELIŠČA IN DIŠAVNICE

  Čet, 04/18/2013 - 08:02

  V torek, 16.4.2013 je v Hiši kulinarike na Glavnem trgu potekalo državno tekmovanje mladih raziskovalcev s področja Etnoloških in kulinaričnih posebnosti Slovenije.
  Tekmovanje je letos potekalo že petnajstič. Organizira ga Zveza za tehnično kulturo Slovenije in GRM  Novo mesto, Center biotehnike in turizma Novo mesto.
   
  Tematika letošnjega tekmovanja je bila: ZELIŠČA IN DIŠAVNICE. Svoje znanje in spretnosti je prikazalo devet tekmovalnih ekip.
  Tekmovanje je potekalo v dveh zahtevnostnih stopnjah.
   
  Na stopnji višje strokovne šole je:
  Prvo mesto osvojila študentka: Teja Černigoj, BIC Ljubljana, z naslovom: Uporaba zelišč in dišavnic na širšem območju Ljubljane
  Drugo mesto je osvojila študentka: Monika Štrukelj, ŠC Nova Gorica, z naslovom: Zelišča in dišavnice na Tolminskem
   
  Na stopnji srednje šole:
  Prvo mesto osvojila ekipa: IC Piramida iz Maribora, Gojenje in uporaba kobulnic na območju Oplotnice in Maribora
   
  Drugo mesto je osvojila ekipa: ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola, Sivka na tisoč in en način
   
  Tretje mesto je osvojila tudi ekipa: IC Piramida iz Maribora, Gojenje in uporaba zelišč in dišavnic na območju Lendave in Maribora
   
  Sodelovali so še:
  -          Ekipi GRM – centra biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem, z naslovom: Kako diši Bela krajina? in Vrt dišavnic in zeliščna kuhinja Dolenjske
  -          Ekipa GRM – centra biotehnike  in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija z naslovom: Začimbnice – vir zdravja in dobrega počutja
  -          Ekipa Biotehniška šola Maribor – Od zeliščnega vrta do babičine kuhinje
   
   
  Strokovna komisija v sestavi izr. prof. dr. Vito Hazler, dr. Stojan Kostanjevec in mag. Marlena Skvarča je imela težko in odgovorno delo, saj so bile ekipe zelo ustvarjalne, kulinarične mojstrovine pa so bile izvrstne. 

  dejavnosti

  Šolski ekipni kros

  Tor, 04/16/2013 - 20:15

  Zavod za šport Republike Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma; Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Vas vabita na Šolski ekipni kros - prvenstvo Slovenije v krosu za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in srednje šole.
   
  Tekmovanje bo potekalo v četrtek, 25. aprila 2013, pri Kmetijski šoli Grm, Sevno 13, Novo mesto.

  URNIK

  10.30 Slovesna  otvoritev  tekmovanja 10.55 - 11.25 Netekmovalni teki 11.40 - 13.10 Prvenstvo osnovnih šol 13.25 - 13.40 Prvenstvo srednjih šol 13.45 - 13.50
  13.55 - 14.10
  14.30 Prvenstvo osnovnih šol s prilagojenim programom
  Tek Slovenske vojske
  Podelitev medalj in nagrad

   
  bilten.pdf
   
  Vljudno vabljeni!

  Predsednik organizacijskega odbora: Tone Hrovat, direktor
  Ravnateljica: Vida Hlebec       
  Vodja tekmovanja: Damir Škerl                             
                          
                            
                    dejavnosti

  Oddaja - Zagotovimo si hrano za jutri

  Sre, 02/27/2013 - 11:27


  INFORMATIVNA DNEVA NA GRMU

  Čet, 02/07/2013 - 11:35

  Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti,
  zato da lahko storijo tisto, kar morajo storiti.

  Spoštovani učenci in starši!
  Tudi letos organiziramo za Vas informativne dneve, in sicer
  v petek, 15. 2. 2013, ob 9. in 15. uri in
  v soboto, 16. 2. 2013, ob 9. uri.


    Predstavili vam bomo naslednje programe:

  BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
  - tehniška gimnazija

  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
  - kmetijsko-podjetniški tehnik
  - hortikulturni tehnik
  - naravovarstveni tehnik

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
  - hortikulturni tehnik
  - kmetijsko-podjetniški tehnik

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  - gospodar na podeželju
  - vrtnar
  - cvetličar
  - mesar
  - slaščičar

  NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  - pomočnik v biotehniki in oskrbi

  Poleg programov vam bomo predstavili tudi šolo, delo naših dijakov pri posameznih predmetih in pri praktičnem pouku, lahko pa si boste ogledali tudi našo knjižnico, jedilnico, dijaški dom in posestvo ter poklepetali z našimi dijaki in profesorji.

  Prav lepo povabljeni! Vida Hlebec,
  ravnateljica

  INFORMATIVA

  Sre, 01/30/2013 - 10:38

  Vabimo vas, da nas obiščete na Informativi

  V petek, 1. 2. 2013 in v soboto, 2. 2. 2013 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem izobraževanja in poklicev, Informativa. Na razstavnem prostoru Zavoda za tehnično kulturo Slovenije, boste lahko dobili vse informacije o Grm Novo mesto-centru biotehnike in turizma in o naših izobraževalnih programih in poklicih za katere izobražujemo. Pripravili vam bomo tudi degustacijo šolskih izdelkov in praktični prikaz spretnosti, ki jih pridobijo naši dijaki, študenti in odrasli udeleženci.
  Vljudno vabljeni, da nas obiščete v Stekleni dvorani C  na Gospodarskem razstavišču med 9. in 18. uro.

  Obisk profesorjev iz Skopja

  Ned, 12/16/2012 - 19:43

  V tednu od 26.11. 2012 so 3.12.2012 smo v okviru projekta Leonardo da Vinci na naši šoli gostili 12. profesorjev teoretičnega in praktičnega pouka ter njihovo direktorico iz srednje kmetijske šole Braka Miladinovski iz Skopja. S to šolo in podobnimi šolami iz Makedonije sodelujemo že vrsto let in to ni bil njihov prvi obisk na naši šoli.
   
  Gostje so dopoldne prisostvovali praktičnemu in teoretičnemu pouku. Popoldne pa so ogledali Kartuzijo Pleterje, podkovanje in trening kasaških konj, veterinarsko postajo, nekaj večjih uspešnih dolenjskih kmetij, spoznavali kulinariko na kmečkih turizmih in se sprostili v Temah Čatež. Med vikendom so si ogledali Postojnsko jamo in Predjamski grad ter Ljubljano ter Bled.
   
  Cilj njihovega obiska je bil spoznati kako izvajamo praktični pouk na naši šoli in našo prakso prenesti na njihovo šolo. Po vrnitvi smo ostali v tesnih stikih in iz njih izhaja, da jim je bilo pri nas všeč in da so na naši šoli dobili kar nekaj idej, ki jih uspešno vnašajo v svoj praktični pouk.
   
  Jana Goršin Fabjan
   

  Večerja na turistični kmetiji, foto: Toni Dimitrijevski 2012

  Prehod na novo storitev direktnih obremenitev SEPA (SDD)

  Tor, 12/11/2012 - 09:35

  Spoštovani!
   
  Obveščamo vas, da bomo s 14.12.2012 prešli na nov način izvajanja direktnih obremenitev in sicer po pravilih SEPA (SDD).
  Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu plačujete obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.
  Poglavitna novost za plačnike obveznosti je ta, da soglasja za direktne obremenitve (trajnike) po novem sprejema, hrani in upravlja prejemnik plačila in ne več vaša banka kot do sedaj.
  Plačnikom, ki imate že sedaj odprte trajnike na bankah, ob prehodu ni potrebno storiti ničesar, ker se prehod izvede s prenosom soglasij od bank na prejemnika plačil, v tem primeru je to Grm Novo mesto.
  V kolikor pa želite po 14.12.2012 urediti novo direktno obremenitev, jo ukiniti ali spremeniti obstoječo, boste to storili pri nas.
  Za urejanje direktne obremenitve je potrebno izpolniti zahtevek, ki si ga lahko natisnete sami s spletne strani šole ali ga dijak dvigne v računovodstvu oz. tajništvu (SŠGT).
  Direktne obremenitve se bodo tudi v prihodnje izvajale 18. dne v mesecu.

   

  Direktor:
  Tone Hrovat, univ.dipl.inž.kmet.,l.r.

   

  BAZAR

  Čet, 11/29/2012 - 15:00

  Dijaki  Grma Novo mesto Vas vabimo na DOBRODELNI BAZAR S KONCERTOM,  ki bo v torek, 4. 12. 2012, ob 16.00 v veliki predavalnici naše šole.
   
  Na prireditvi bodo sodelovali dijaki in učitelji. Pred in po koncertu pa ste vabljeni še na bazar, kjer boste lahko kupili izdelke naših dijakov in učiteljev. Vsi se že veselimo vašega obiska, saj se pomena dobrote zavedajo le tisti posamezniki, ki nesebično dajejo in ničesar ne pričakujejo v zameno.

  Dijaki bodo zbrana sredstva namenili dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja.

  Tudi najmanjše dobro delo pravi:
  "Ni mi vseeno,"
  "Pomemben si,"
  "Mislil sem nate."

  Direktor:
  Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet.

  POROČILO S STROKOVNE EKSKURZIJE (KIS)

  Tor, 11/13/2012 - 19:09

  Dijaki 1. in 4. letnika Kmetijske šole Grm Novo mesto smo se 5. oktobra s profesorji odpravili na strokovno ekskurzijo. V Ljubljani smo obiskali Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), nato pa še kmetijski sejem v Komendi.
   
  Ob 9.30 smo prispeli na Kmetijski inštitut Slovenije. Tam so nas prijazno sprejeli in nam predstavili delovanje in naloge KIS-a. Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod. Ustanovljen  je bil leta 1898. Njegova zdajšnja ustanoviteljica je vlada Republike Slovenije. Javni raziskovalni zavod je državna, nepridobitna ustanova z opredeljenimi dejavnostmi v smislu javne službe. Inštitut opravlja predvsem naslednje naloge: temeljne, uporabne in razvojne raziskave, z zakoni opredeljene strokovne naloge, svetovanje, študije in laboratorijske storitve, nadzor in preverjanje kakovosti kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, objavljanje spoznanj in rezultatov raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela. Na inštitutu je zaposlenih 158 ljudi, od katerih je 91 raziskovalcev.

   

  Kmetijski inštitut Slovenije.
   
   
  Na inštitutu je sedem oddelkov:

  • oddelek za poljedelstvo in semenarstvo,
  • oddelek za sadjarstvo in vinogradništvo,
  • oddelek za živinorejo,
  • oddelek za varstvo rastlin,
  • oddelek za kmetijsko tehniko,
  • oddelek za ekonomiko kmetijstva,
  • centralni laboratorij (agrokemija in enologija).

   
  Po krajši predstavitvi smo si ogledali tudi sodobno opremljene laboratorije. V njih opravljajo raziskovalne in strokovne naloge in analize za zunanje naročnike. Laboratorij je razdeljen na dve enoti (enološki laboratorij in agrokemijski laboratorij). V enološkem laboratoriju opravljajo analize vina in žganih pijač. Določajo gostoto, skupni alkohol, koncentracijo reducirajočih sladkorjev, skupni in prosti žveplov dioksid, skupne kisline, hlapne kisline, pH, skupne antociane in tanine. V agrokemijskem laboratoriju pa opravljajo analize tal, ostankov fitofarmacevtskih sredstev, analize medu in drugih živil rastlinskega izvora.
  Raziskovalno in strokovno delo poteka tudi na poskusnih poljih in nasadih.
  Po končanem ogledu smo odšli na kmetijski sejem v Komendo. Za ogled sejma smo imeli na razpolago eno uro. S sošolci smo si ogledali kmetijsko mehanizacijo (traktorji, prikolice, zgrabljalniki, obračalniki, cisterne, trosilci gnoja …) in kmetijske pripomočke (samokolnice, napajalniki, živinske ovratnice …). Ogledali smo si tudi nekaj stojnic z domačo obrtjo (mesni izdelki, pecivo, kruh, med …). Po končanem ogledu smo se zbrali pri avtobusu in se odpeljali proti Novem mestu.
   
   

  Sejem v Komendi.

  Ta strokovna ekskurzija je bila zelo zanimiva in poučna. Izvedel sem veliko novih stvari. Še posebej mi je bilo všeč na sejmu. Tam sem videl sodobno mehanizacijo in zanimive izdelke domače obrti.
    
  Gašper Klemenčič, 4. F

   
   

  Kategorije:

  POROČILO O STROKOVNI EKSKURZIJI V ŠKOFJO LOKO (8. oktober 2012)

  Tor, 11/13/2012 - 12:58

  Dne, 8. oktobra 2012 smo se dijaki 4.F –kmetijsko-podjetniški tehnik in 4. G - hortikulturni tehnik, ter  peti letnik kmetijsko-podjetniškega tehnika  iz Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije v spremstvu profesoric slovenščine Tatjane Mavsar in Zdravke Križman  ter profesorja športne vzgoje Iztoka Adamčiča v sklopu medpredmetne povezave (športne vzgoje, slovenščine ter kulturne dejavnosti) odpravili v Škofjo Loko.
  Na pot smo se proti naši prvi relaciji, Loškemu muzeju v Škofji Loki odpravili izpred naše šole ob 7.30. Po približno uri in pol vožnje smo nekje ob 9.00 prispeli v Škofjo Loko, kjer smo imeli 40-minutni odmor za malico ter možnost ogleda starega mestnega jedra Škofje Loke z izjemno zanimivo arhitekturo iz srednjega veka ter zunanjost cerkve sv. Jakoba.

    

  Sledil je ogled Loškega muzeja, kjer smo se srečali s prvimi slovenskimi zapisi (Brižinski spomeniki), ki so nastali okoli leta 1000 n. št., ter bogato zgodovino Škofje Loke z okolico in s predstavitvijo rokodelskih  del, ki so se ohranila vse do danes - nekatera (npr. čipkarstvo, klobučarstvo, čevljarstvo in še bi lahko naštevali). Manjkal ni tudi življenjepis Ivana Tavčarja, katerega življenje je bilo tesno povezano z usodo Khalanovega rodu na Visokem. Videli smo tudi nekaj pohištva z Visokega ter železno skrinjo, v kateri je pisatelj našel kroniko družine Khalan, kar je bil povod za pisanje njegovega romana Visoška kronika. 

   (vir. Internet- http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ivan)
   
  Pot nas je vodila do Visokega, kjer je Ivan Tavčar pokopan v družinski grobnici. Prebrali smo si tudi spominsko ploščo. Čas je mineval zelo hitro, zato smo morali kaj hitro pohiteti na naš zadnji ogled, ogled bolnice Franje na Cerkljanskem, kjer nas je že pričakala vodička,  ki nam je v eni uri predstavila to znamenito bolnišnico in nas popeljala po ozki soteski Pasice skozi zgodovino, doživetja tukajšnjihranjencev,  kot tudi osebja ter izpostavila pobude za izgradnjo teh »barak«, v katerih so na panojih opisane pretresljive zgodbe teh, ki so se zdravili oz so zdravili in negovali tukaj. Videli smo številne pripomočke, ki so bili uporabljeni v tistem času.
                               
  (vir. Internet- http://www.muzej-idrija-cerkno.si)                        (vir .internet-  http://www.slovenia.info)
  Nekaj po četrti uri smo se napotili proti domu, na ekskurziji je bilo nekaj manjših zapletov, ki pa smo jih brez težav odpravili. Pred šolo smo prišli okoli šeste ure zvečer.
   
  Napisala: Anja Ivančič, 4. g                                                             
  Novo mesto,17. 10. 2012      
   
   
   

  Kategorije:

  REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

  Tor, 11/13/2012 - 12:29

  V letošnjem šolskem letu je 14 dijakov ter dijakinj na šolskem tekmovanju doseglo 31 točk ali več in prejmejo bronasto priznanje.  Na državnem tekmovanju, ki bo v soboto, 24. 11. 2012, sodelujejo prvi trije najbolje uvrščeni tekmovalci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli vsaj 34 točk.

  Zveza društev diabetikov Slovenije je letos organizirala že 14. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. V petek, 12. oktobra 2012, ob 13.00 so na osnovnih in srednjih šolah potekala šolska tekmovanja. Letos so se šolskega tekmovanja ponovno udeležili tudi dijaki naše šole. Na tekmovanju je sodelovalo 39 dijakov iz različnih letnikov in programov. Preskusili so svoje znanje o poznavanju značilnosti sladkorne bolezni, pojavu sladkorne bolezni tipa 1 in tipa 2 v otroštvu ali mladosti ter preprečevanju pojava tipa 2 z uravnoteženo, zdravo prehrano in telesno aktivnostjo.
   

   
   

            REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI   PETEK, 12. 10. 2012    
  DOBITNIKI BRONASTEGA PRIZNANJA           IME IN PRIIMEK RAZRED ŠTEVILO TOČK 1. KATJA POVŠE 2.A 39 2. URŠKA BEG 2.A 38 3. EVA BOBNAR 3.A 37 4. MATEJ BOŽIČ 3.A 37 5. TINA GRUBAR 4.B 37 6. BARBARA PACEK 1.B 36 7. MAVER NASTJA 4.B 36 8. ALENKA VOVKO 3.A 35 9. GAŠPER GOLE 3.D 35 10. MARIA PESTEREAN 1.A 35 11. NIKA MUZGA 2.A 34 12. DOMEN MUZGA 1.A 33 13. KATJA BREZNIKAR 2.B 33 14. TINA GREGORČIČ   31

   
   
  ČESTITAMO!
   

  Kategorije:

  Strani