|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija

  Subscribe to Kmetijska šola GRM in biotehniška gimnazija feed
  Novice in obvestila Kmetijske šole GRM in biotehniške gimnazije.
  Posodobljeno: 29 min 7 sek nazaj

  SEZNAM DATUMOV PISNIH IZPITOV PRI SPLOŠNI MATURI (JESENSKI ROK 2015)

  Pon, 07/06/2015 - 11:21

  SLOVENŠČINA – IZPITNA POLA 1 in 2 (24. 8. 2015 – PONEDELJEK)
  MATEMATIKA (25. 8. 2015 – TOREK)
  26. 8. 2015–29. 8. 2015 (Tuji jeziki in izbirni predmeti – angleščina, nemščina, biotehnologija, biologija, kemija, zgodovina) 
  Kandidat dobi individualni razpored opravljanja tujih jezikov in izbirnih predmetov splošne mature na šoli pred začetkom jesenskega roka splošne mature (19. 8. 2015).

  Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Ustni razporedi izpitov bodo objavljeni naknadno. (Predvideni so od 24. 8. do vključno 2. 9. 2015.)
   
  TAJNIK ŠMK:
  Gregor Kastelic, prof.
   
   

  RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2015)

  Sre, 06/24/2015 - 14:24

  Torek, 30. 6. 2015, ob 7.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MALE ŽIVALI
  Izpitna komisija:  J. Goršin Fabjan, I. Kurajić, Z. Križman
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 8.00
  Prostor:  MA2
  Predmet:  BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija:  I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, Z. Križman
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 7.30
  Prostor: SJV
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija: A. Goršin, B. Turk, U. Trobec
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 8.00
  Prostor: SJV
  Modul:  REJA ŽIVALI
  Izpitna komisija: U. Trobec, A. Goršin, B. Turk
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 7.30
  Prostor: MA1
  Modul:  KLETARSTVO
  Izpitna komisija: F. Absec, M. Prus, H. Košmerlj
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 7.30
  Prostor:  SL2
  Modul:  VARSTVO NARAVNIH VREDNOT
  Izpitna komisija: M. Kos, B. Punčuh,  B. Činkole
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 8.00
  Prostor:  SL2
  Modul:  PRIPRAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, B. Punčuh, B. Činkole
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 8.00
  Prostor:  SL2
  Modul:  NARAVOVARSTVENA ZAKONODAJA IN ETIKA
  Izpitna komisija: B. Punčuh,  B. Činkole, H. Košmerlj
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 8.00
  Prostor:  SL2
  Modul:  IZDELAVA ARANŽERSKEGA MATERIALA
  Izpitna komisija: B. Činkole, B. Punčuh,  H. Košmerlj
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 8.00
  Prostor: SL2
  Modul:  OSNOVE UPRAVLJANJA S STROJI IN NAPRAVAMI
  Izpitna komisija: B. Punčuh, F. Absec, M. Prus
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 7.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  SLADICE
  Izpitna komisija: M. Drmaž, S. Hude, N. Vrčko
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 8.30
  Prostor:  SL1
  Modul:  IZDELAVA MESNIN BREZ DODATKOV
  Izpitna komisija: S. Hude, M. Drmaž, N. Vrčko
   
  Torek, 30. 6. 2015, ob 7.30
  Prostor:  AN1
  Modul:  BIOLOGIJA
  Izpitna komisija: H. Fortuna Jelenc, D. D. Lavrič, U. Ogrinc
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  FIZIKA-pisno
  Nadzorni učitelj: I. Kočevar
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 10.00
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  FIZIKA-ustno
  Izpitna komisija:  L. Novak, M. Vrečer,  I. Kočevar
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor: telovadnica
  Predmet: ŠPORTNA VZGOJA
  Nadzorni učitelj: I. Adamčič, D. Škerl, A. Zoran
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor: SJV
  Modul:  IZDELAVA MESNIN
  Izpitna komisija: T. Resman, S. Hude, Z. Križman
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor: SJV
  Modul:  PREDELAVA MESA
  Izpitna komisija: T. Resman, S. Hude, Z. Križman
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor: SJV
  Modul:  OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO
  Izpitna komisija: T. Resman, S. Hude, Z. Križman
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor: MA1
  Modul:  PRIDELAVA KRME
  Izpitna komisija: D. Francekovič, U. Trobec, A. Strojin
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  PL1
  Predmet:  SLOVENŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  Š. Debeljak
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 10.00
  Prostor:  SL2
  Predmet:  SLOVENŠČINA – ustno
  Izpitna komisija: T. Mavsar, G. Šturm, N. Vrčko
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  PL1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  Š. Debeljak
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 10.00
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno
  Izpitna komisija: S. Golob, R. Pirnar, Z. Cujnik (A. Divjak)
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  PL1
  Predmet:  NEMŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  Š. Debeljak
   
  Sreda, 1. 7. 2015, ob 10.00
  Prostor:  SL1
  Predmet:  NEMŠČINA – ustno
  Izpitna komisija: A. Prem, N. Kirm Sovič, Š. Debeljak
   
  Četrtek, 2. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  SL1
  Predmet:  ZGODOVINA
  Izpitna komisija: R. Kus Pisek, M. Turk, Z. Križman
   
  Četrtek, 2. 7. 2015, ob 8.00
  Prostor: telovadnica, SL2
  Predmet: OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE, INTERESNE DEJAVNOSTI
  Izpitna komisija 1: I. Adamčič, D. Škerl, A. Strojin
  Izpitna komisija 2: I. Avsenik, M. Turk, Z. Križman
   
  Četrtek, 2. 7. 2015, ob 8.00
  Prostor:  AN1
  Predmet:  LABORATORIJSKE VAJE
  Izpitna komisija: I. Kurajić, V. Zupančič, U. Ogrinc
   
  Petek, 3. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  PL1, 2
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj: P. Seničar, K. Bahorič
   
  Petek, 3. 7. 2015, ob 10.00
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno (1. d, 2. abfj, 3. a, 4. a)
  Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, J. Medle
   
  Petek, 3. 7. 2015, ob 10.00
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno (1. cf, 2. c, 3. c-po dogovoru, 4. c, 5. ab)
  Izpitna komisija: M. Vrečer, K. Bahorič, Z. Križman
   
  Petek, 3. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  AN1
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE
  Izpitna komisija: D. Hosta, P. Kuhar, Z. Križman
   
  Petek, 3. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  AN1
  Modul:  ZELIŠČARSTVO
  Izpitna komisija: D. Hosta,  P. Kuhar, Z. Križman
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  MA2
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno (1. h, 2. d, 4. ef)
  Izpitna komisija: V. Starc, K. Bahorič, S. Golob
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno (2. e, 3. b, 4. b)
  Izpitna komisija: P. Seničar, U. Mihelič, J. Medle
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 13.00
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno (3. c-po dogovoru, 3. d)
  Izpitna komisija: M. Vrečer, K. Bahorič, J. Medle
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE GOZDARSTVA
  Izpitna komisija: A. Goršin, B. Činkole, I. Adamčič
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Izpitna komisija: H. Košmerlj, B. Činkole, I. Adamčič
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE HORTIKULTURE
  Izpitna komisija: B. Činkole, H. Košmerlj, I. Adamčič
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIDELAVA OKRASNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: B. Činkole, H. Košmerlj, I. Adamčič
   
  Ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor:  ZGO
  Predmet:  KEMIJA
  Izpitna komisija: V. Zupančič, M. Okleščen, I. Kočevar
   
  Torek, 7. 7. 2015, ob 7.30
  Prostor: SJV
  Modul: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
  Izpitna komisija: S. Zalokar, D. Hosta, S. Hude
   

  KATALOG DELAVNIC ZA OSNOVNOŠOLCE šol. leto 2014/15

  Sre, 06/24/2015 - 10:23

  Dragi osnovnošolci, osnovnošolke, dragi starši in skrbniki ter učitelji in učiteljice!

  Na zavodu Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma tradicionalno močno sodelujemo z okoljem, in sicer v raz-ličnih oblikah.
  Ena od oblik tega sodelovanja so tudi delavnice, ki jih pripravljamo za osnovnošolce. Tako na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji vsako leto pripravimo in izvedemo večje število delavnic, ki so povezane z naravo in okoljem, »pridelavo in predelavo hrane«. Delavnice so namenjene različnim starostnim skupinam otrok oziroma učencev.
  Naša šola ima za same izvedbe delavnic primerno infrastrukturo, še zlasti pa je pomembno, da v delavnicah sodelujejo oz. jih vodijo naši dijaki in profesorji.
  Vodenje delavnic predstavlja za večino naših dijakov izziv, ki pa ga profesorji povežejo z njihovimi obveznostmi pri pouku. Tako ni naključje, da je nastal katalog delavnic za osnovnošolce, ki so ga pripravile dijakinje 4. letnika programa Naravovarstveni tehnik kot praktični izdelek maturitetne naloge. Katalog nas v besedi in sliki popelje skozi posamezne delavnice in naravno prikaže utrinek z dela v delavnici, hkrati pa je tudi pripomoček za odločitev, kaj izbrati - tako učiteljem, učencem in staršem. 

  Vsi, ki se boste odločili, da nas obiščete in se vključite v eno ali več delavnic, boste imeli tudi možnost, da si gledate šolo, živali, rastline, učne poti ipd. ter se seznanili tudi z vzgojno-izobraževalnimi programi naše šole.

  Lepo vabljeni!


  Ravnateljica:
  Vida Hlebec, prof.

  dejavnosti

  ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE V ŠOL. LETU 2015/16

  Pet, 06/19/2015 - 15:02

  Spoštovani starši!
   
  Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013, dne 11. 1. 2013) ter Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma urejajo organizacijo šolske prehrane. Ker smo po zakonu dolžni izvesti prijavo na šolsko malico za naslednje šolsko leto, se obračamo na vas z naslednjimi pomembnimi informacijami:
   
  1. Organizacija:
  - Šola zagotavlja prehrano dijakom v dneh, ko poteka šolski pouk.
  - Prijava na šolsko prehrano se praviloma odda v mesecu juniju, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo se vloži na predpisanem obrazcu.
  - Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve, prekličejo prijavo prehrane. Preklic prijave prehrane se odda pisno v tajništvo šole.
   
  S prijavo na šolsko prehrano nastopijo obveznosti dijakov in njihovih staršev:
    - spoštovati pravila (Uradni list RS, št. 3/2013 in Pravila o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
    - plačevati prispevke (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma),
    - pravočasno odjavljati obroke (7. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 8. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010),
    - plačati polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen (9. člen Pravil o šolski prehrani Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma in 9. člen v Uradnem listu RS, št. 43/2010).
   
  Še posebej vas opozarjamo na odjavo prehrane. V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka morajo dijak oz. starši odjaviti prehrano za čas odsotnosti dijaka. Prehrano lahko odjavijo po elektronski pošti (odjava.malice@gmail.com), telefonu (07 393 47 17) ali preko touch panela, ki je nameščen v prostorih šole. Posamezni obrok šolske prehrane je potrebno odjaviti vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. V primeru da dijak obroka ne odjavi, se plača polna cena obroka. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
   
  Nepravočasna odjava od obroka se izjemoma upošteva le v primeru, če dijak zboli, in sicer le za prvi dan odsotnosti od pouka (obrok je potrebno odjaviti tisti dan, ko dijak zboli do 8. ure).
   
  Šola odjavi posamezni obrok za dijaka, ki v imenu šole sodeluje na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka.
   
  2. Subvencioniranje šolske prehrane:Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice.
   
  Na osnovi 14. člena Zakona o šolski prehrani je do splošne subvencije upravičen samo tisti dijak, kateremu je priznana dodatna pravica do subvencionirane malice.
   
  Subvencionirana šolska prehrana pripada dijakom, pri katerih je povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji,  in znaša:
  – do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini cene malice;
  – nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
  – nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.
   
  Skladno z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJF) pred novim šolskim letom staršem ni POTREBNO oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Šola bo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico. Torej oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2015. Tisti dijaki, ki niso opravičeni do otroškega dodatka oziroma štipendije so pa glede na cenzus lahko opravičeni do subvencionirane prehrane zato starši lahko oddate VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE MALICE oziroma SUBVENCIJE KOSILA na obrazcu 8. 41 na pristojni center za socialno delo.
  Vsi dijaki, ki željo prijemati malico v tem šolskem letu, morajo oddati prijavo na malico. Dijakom, ki  ne želijo prejemati šolske malice, prijave ni potrebno oddati.
   
  Dijaki naj izpolnjeno prijavo vrnejo razredniku najkasneje do 19. junija 2015. PRIJAVNICA

  3. Cena malice:
  Trenutna cena malice znaša 2,42 evra.

  4. Plačilo malice:
  Strošek malice boste poravnali preko položnice, ki jo dijak prejme v šoli vsakega 10. v mesecu za pretekli mesec. stroške lahko plačujete tudi preko trajnika (obrazec sdd na spletni strani šole se izpiše, izpolni in odda v računovodstvo), lahko pa se na svoji spletni banki naročite na prejemanje e-računa.
   
                                                 Ravnateljica Kmetijske šole Grm  in biotehniške gimnazije:
                                                                                Vida Hlebec, l.r.
   

   

  ZAKLJUČNA PRIREDITEV OB DRŽAVNEM PRAZNIKU IN OB KONCU POUKA

  Čet, 06/18/2015 - 12:47
  Drage dijakinje in dragi dijaki!

   
  VABIMO VAS NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV OB DRŽAVNEM PRAZNIKU IN OB KONCU POUKA, NA KATERI BOMO PODELILI TUDI NAGRADE IN PRIZNANJA NAJUSPEŠNEJŠIM V TEM ŠOLSKEM LETU.

  Podelitev bo v sredo, 24. 6. 2015, ob 8. uri pred šolo, v primeru slabega vremena pa v veliki predavalnici.

  SPRIČEVALA BOSTE PREJELI V UČILNICAH PO RAZPOREDU, KI BO OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI.

  Vsi delavci šole vam čestitamo za dosežen uspeh.
   

  Vida Hlebec, ravnateljica

  ​Priprave na popravne / dopolnilne izpite – MATEMATIKA

  Čet, 06/18/2015 - 08:03

   

  SL2 22.6. 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 2.E 2.E 1.CD 9:30 – 11:00 3. GIM 3. GIM  

   

  SL1 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00   2. GIM 9:30 – 11:00 2.GIM 4. GIM

   

  MA2 22.6. 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 2.CD   2.CD 9:30 – 11:00 4.EF 2.SSI 4.EF

   

  MA1 22.6 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 3.C 3.CD 3.CD 9:30 – 11:00   2.CD 5.AB + 4. C

   

  ŽIV 22.6. 23.6. 29.6. 7:30 – 9:00 3. C 3. CD 2. FG HIJ 9:30 – 11:00 5.AB + 4.C 5.AB + 4.C 1.EFG HI

   
  Aktiv učiteljev matematike

  USTNI IZPITI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK 2015

  Čet, 06/11/2015 - 21:54

  4. c
  MATEMATIKA                ponedeljek, 15. 6. 2015 
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  ANGLEŠČINA                sreda, 17. 6. 2015 
  KMETIJSTVO                 četrtek,  18. 6. 2015 
  SLOVENŠČINA             petek,  19. 6. 2015
   
  4. d
  MATEMATIKA                ponedeljek, 15. 6. 2015
  SLOVENŠČINA             ponedeljek, 15. 6. 2015 (tisti, ki ste izbrali angleščino)
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  NARAVOVARSTVO      četrtek,  18. 6. 2015  (tisti, ki ste izbrali angleščino)
  SLOVENŠČINA             četrtek,  18. 6. 2015  (tisti, ki ste izbrali matematiko)
  ANGLEŠČINA                petek, 19. 6. 2015 
  NARAVOVARSTVO      petek, 19. 6. 2015  (tisti, ki ste izbrali matematiko)
   
  5. a
  KMETIJSTVO                 ponedeljek, 15. 6. 2015
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  SLOVENŠČINA             sreda, 17. 6. 2015 
  MATEMATIKA                petek, 19. 6. 2015 
  ANGLEŠČINA                petek, 19. 6. 2015 
   
  5. b
  HORTIKULTURA           ponedeljek, 15. 6. 2015
  IZDELEK OZ. …             torek, 16. 6. 2015 
  SLOVENŠČINA             sreda, 17. 6. 2015 
  MATEMATIKA                petek, 19. 6. 2015 
  ANGLEŠČINA                petek, 19. 6. 2015 
   
  Natančen razpored kandidatov po urah in prostorih je objavljen na oglasni deski za poklicno maturo.

  Tags: poklicna matura

  Projektna olimpijada mladih raziskovalcev v Ameriki

  Pet, 06/05/2015 - 08:49

  Od 8. do 10. maja je v ZDA (Houston, Texas) potekala Projektna olimpijada mladih raziskovalcev I-SWEEEP. V treh kategorijah (Energy, Engineering, Invironment) je  tekmovalo 668 študentov in dijakov iz 111 držav sveta.

  V kategoriji »environment« sta tekmovala tudi, Anja Zupančič, dijakinja 4.A letnika Biotehniške gimnazije NM in Aleš Zupančič iz 4. E Gimnazije NM. V zelo veliki konkurenci sta v svoji kategoriji dosegla SREBRNO MEDALJOČestitamo!


  Anja in Aleš pred svojo predstavitvijo. (Foto: M. Kočar)

     

  dejavnosti

  ​Zasaditev šolske grede v Mozirskem Gaju

  Pet, 06/05/2015 - 08:43

  Na povabilo gospe Elice Bele, ki skrbi za zasaditve gred in njihovo oskrbo v Mozirskem Gaju, smo za letošnjo sezono posadili gredo pri japonskem tudi tega lepega parka tudi Grmčani. Pod vodstvom Andreje Bartolj Bele sta študentki Upravljanja podeželja in krajine Urška Kunšek in Petra Grudnik ter dijakinji programa cvetličar Neža Japelj in Suzana Kink zasadili gredo, ki bo skozi celo sezono privabljala obiskovalce parka in na ta način sporočala, da tudi v Novem mestu znamo vzgajati vrtnarje. Dekleta so se s ponosom odločila, da bodo odšla na ogled grede s svojimi  družinami, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma pa v Mozirje vabi tudi vse ostale ljubitelje cvetja.

     
   
  Andreja Bartolj Bele

  dejavnosti

  Tekmovanje v Zagrebu - Floraart

  Pet, 06/05/2015 - 08:40

  V sredo, 27. 5. 2015, je v Zagrebu na cvetličarski razstavi Floraart potekalo mednarodno tekmovanje mladih floristov, ki so svoje znanje izkazovali v izdelavi poročnega šopka. Večina od 13 tekmovalcev je bila iz Hrvaške, tri tekmovalke pa so bile iz Slovenije. Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je zastopala Monika Murenc, ki se je z vrhunsko izdelanim poročnim šopkom zasedla 2. mesto. Pod mentorstvom Andreje Bartolj Bele se je Monika podobnih tekmovanj udeležila že večkrat. Sama pravi, da ji vsako tekmovanje, ne glede na rezultat, da nova znanja in izkušnje, ki ji bodo zelo prav prišle predvsem takrat, ko se bo  zaposlila v cvetličarni ali pa celo odprla svojo cvetličarno.

    

  Andreja Bartolj Bele

  dejavnosti

  Ustni izpiti - spomladanski rok 2015

  Čet, 06/04/2015 - 07:50

  PREDMET: SLOVENŠČINA
   
  KOMISIJA: Gregor Kastelic – izpraševalec, Damir Škerl – predsednik,
  Gabrijela Šturm - članica
  DATUM: 17. 6. 2015
  PROSTOR: SL1
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bajuk Polona   Beg Urška   Gole Barbara 8.30–9.30 Horvatič Luka   Jakša Ema   Jazbec Maruša  9.30–10.30 Judež Klavdija   Kralj Jani   Majcen Sara 10.30-11.00 ODMOR 11.00-12.00 Muzga Nika   Povše Katja   Staniša Luka 12.00-13.00 Šivavec Sara   Vraničar Katja   Zaplatar Kristina 13.00-14.00 Zaplatar Matej   Zorko Jan   Zupančič Anja

   
   
  PREDMET: SLOVENŠČINA
   
  KOMISIJA: Gregor Kastelic – izpraševalec, Damir Škerl – predsednik,
  Gabrijela Šturm - članica
  DATUM: 18. 6. 2015
  PROSTOR: SL1
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bregar Miha   Breznikar Katja   Cekuta Laura 8.30–9.30 Kodrič Martina   Krnc Jure   Kulovec Tjaša  9.30–10.30 Metelko Klemen   Petan Urška   Štangelj Jan 10.30-11.00 ODMOR 11.00-12.00 Štravs Davorin   Vidic Tomaž   Zupančič Maja

   
  PREDMET: MATEMATIKA
   
  KOMISIJA: Peter Seničar – izpraševalec, Vojka Zupančič – predsednica,
  Urška Mihelič – članica
  DATUM: 16. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bajuk Polona   Beg Urška   Gole Barbara 8.30–9.30 Horvatič Luka   Jakša Ema   Jazbec Maruša  9.30–10.30 Judež Klavdija   Kralj Jani   Majcen Sara 10.30-11.00 ODMOR 11.00-12.00 Muzga Nika   Povše Katja   Staniša Luka 12.00-13.00 Šivavec Sara   Vraničar Katja   Zaplatar Kristina 13.00-14.00 Zaplatar Matej   Zorko Jan   Zupančič Anja

   
  PREDMET: MATEMATIKA
   
  KOMISIJA: Peter Seničar – izpraševalec, Vojka Zupančič – predsednica,
  Urška Mihelič – članica
  DATUM: 19. 6. 2015
  PROSTOR: SL1

  Čas Priimek in ime 12.00–13.00 Bregar Miha   Doberdrug Nina   Jeler Senta 13.00–14.00 Koprivc Lea   Nahtigal Tjaša   Šuštaršič Nina

   
  PREDMET: MATEMATIKA
   
  KOMISIJA: Urška Mihelič – izpraševalka, Vojka Zupančič – predsednica,
  Vesna Starc – članica
  DATUM: 19. 6. 2015
  PROSTOR: SL1
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Breznikar Katja   Cekuta Laura   Kodrič Martina 8.30–9.30 Krnc Jure   Kulovec Tjaša   Metelko Klemen 9.30-10.00 ODMOR 10.00-10.30 Petan Urška   Štangelj Jan   Štravs Davorin 10.30-11.30 Vidic Tomaž   Zupančič Maja

   
  PREDMET: ANGLEŠČINA
   
  KOMISIJA: Sonja Golob – izpraševalka, Irena Kurajić – predsednica,
  Rebeka Pirnar - članica
  DATUM: 15. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Bregar Miha   Breznikar Katja   Cekuta Laura 8.30–9.30 Krnc Jure   Metelko Klemen   Štangelj Jan  9.30-10.00 ODMOR 10.00-10.30 Vidic Tomaž   Zupančič Maja   Petan Urška 10.30-11.30 Štravs Davorin   Horvatič Luka   Bajuk Polona 11.30-12.30 Beg Urška   Gole Barbara   Jakša Ema

   
  PREDMET: ANGLEŠČINA
   
  KOMISIJA: Sonja Golob – izpraševalka, Irena Kurajić – predsednica,
  Rebeka Pirnar - članica
  DATUM: 19. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 7.30–8.30 Kastrevc Uroš   Jazbec Maruša   Judež Klavdija 8.30–9.30 Kralj Jani   Majcen Sara   Muzga Nika  9.30-10.00 ODMOR 10.00-10.30 Povše Katja   Staniša Luka   Šivavec Sara 10.30-11.30 Vraničar Katja   Zaplatar Kristina   Zaplatar Matej 11.30-12.30 Zorko Jan   Zupančič Anja

   
  PREDMET: NEMŠČINA
   
  KOMISIJA: Alenka Prem – izpraševalka, Špela Debeljak – predsednica,
  Nataša Sovič Kirm - članica
  DATUM: 17. 6. 2015
  PROSTOR: SL2
   
  Razpored kandidatov:

  Čas Priimek in ime 9.15-10.15 Kodrič Martina   Kulovec Tjaša

   
   

  Soglasje za dodatni oddelek

  Pet, 05/29/2015 - 11:19
  Na podlagi 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.: 79/2006) ter 10. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št.: 12/06, 17/06 in 12/08) ministrica, pristojna za izobraževanje, 
    SOGLAŠA

  s predlogom sveta šole Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, št.: 201/2015, z dne 6. 5. 2015, o povečanju obsega razpisanih mest za vpis v 1. letnik šolskega leta 2015/2016 za program Kmetijsko – podjetniški tehnik iz 28 na 56 mest.

  Soglasje za dodatni oddelek.pdf

  Soglasje za dodatni oddelek.pdf

  RAZPORED PREDMETNIH, DOPOLNILNIH, IN POPRAVNIH IZPITOV (spomladanski rok 2015)

  Tor, 05/26/2015 - 19:13

  Ponedeljek, 1. 6. 2015, 7.30
  Prostor: telovadnica
  Predmet: OIV, IND – športni dan
  Nadzorni učitelj: I. Adamčič, D. Škerl, R. Pirnar
   
  Ponedeljek, 1. 6. 2015, 7.30
  Prostor: telovadnica
  Predmet: ŠPORTNA VZGOJA
  Nadzorni učitelj: I. Adamčič, D. Škerl, R. Pirnar
   
  Torek,  2. 6. 2014, 11.05
  Prostor:  sejna soba
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  K. Bahorič
   
  Torek,  2. 6. 2014, 13.30
  Prostor:  R1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Komisija: K. Bahorič, V. Starc, D. Francekovič
   
  Sreda,  3. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE STROJEV ZA NANOS FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
  Komisija: P. Kuhar, M. Hrastelj, B. Turk
   
  Sreda,  3. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija: M. Hrastelj, B. Turk, P. Kuhar
   
  Sreda,  3. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: VZDRŽEVANJE IN HIGIENA DELOVNIH PROSTOROV
  Komisija: S. Zalokar, P. Kuhar, B. Turk
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: SJV
  Modul: GOSPODINJSTVO IN IZDELKI DOMAČE OBRTI in IZDELKI DOMAČE OBRTI
  Komisija: S. Zalokar, J. Ucman,  Z. Križman

  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: MA1
  Modul: OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJE
  Komisija: M. Kogovšek, A. Pezdirc, N. Kirm Sovič
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, A. Pezdirc, M. Kogovšek
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
  Komisija: U. Trobec, S. Zalokar, P. Seničar
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor: IP
  Modul: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
  Komisija: S. Zalokar, U. Trobec, P. Seničar
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.00
  Prostor:  sejna soba
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, D. Hosta, H. Fortuna Jelenc
   
  Četrtek,  4. 6. 2014, 13.30
  Prostor:  sejna soba
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: D. Hosta,  H. Fortuna Jelenc, A. Bartolj Bele
   
  Petek, 5. 6. 2015, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, P. Seničar
   
   

  ​BREZPLAČNA USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE

  Sob, 05/23/2015 - 20:08

  Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma bomo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom RS za zaposlovanje organizirali brezplačna usposabljanja za brezposelne osebe na naslednjih področjih:
  KULINARIKA,
  STREŽBA,
  ZELENJADARSTVO 
   
  Usposabljanja trajajo 104 ure, od tega je praktičnemu usposabljanju namenjeno 60 ur. Preko programov, v katere se boste glede na interesna področja vključili, boste pridobili nova znanja in veščine, ki vam bodo omogočila tudi pridobitev nekaterih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, hkrati pa vam bomo omogočili tudi pridobitev certifikatov, ki jih podeljuje naš center.
   
  Informativni dan o usposabljanjih bo:
  v ponedeljek, 25. 5. 2015 ob 11.00 uri v prostorih Šolskega centra Krško-Sevnica
  v torek, 26.5.2015 ob 10.00 uri v veliki predavalnici, Sevno 13, 8000 Novo mesto
  INFORMACIJE:     
  Tel.: 051 669 118
  e-naslov: npk.grm@gmail.com
   
  PRIJAVA: Izpolnite prijavnico prijavnico in jo oddajte osebno, elektronsko na e-naslov npk.grm@gmail.com ali preko pošte na naslov:
  Grm Novo mesto
  Sevno 13
  8000 Novo mesto
  ali jo oddajte pri vaši svetovalki za zaposlitev na Zavoda RS za zaposlovanje, kjer boste uredili nadaljnje formalnosti za vključitev v program.
   
  Vsebine posameznih programov:
   
  KULINARIKA
  Cilj programa je, da udeleženci pridobijo znanja in veščine za opravljanje  enostavnejših del v kuhinji.  Udeleženec se bo seznanil z  zakonodajo o varni pripravi hrane in  poznavanjem osnov higiene pri delu v kuhinji. Vključen bo v pripravo živi, mehansko in toplotno obdelavo,  pripravo in serviranje enostavnejših jedi.
  sanitarno higienski predpisi in varstvo pri delu
  poznavanje živil ( vrste, kakovost in uporaba)
  tehnologija dela v kuhinji
  priprava delavnega mesta, mehanska in toplotna obdelava živil
  priprava in serviranje enostavnejših jedi iz posameznih skupin ( hladne in tople začetne jedi, juhe, enolončnice, glavnih jedi, solat, sladic in hitro pripravljenih jedi)
  urejenost kuhinje med delavnim procesom in ob zaključku
   
  STREŽBA
  Cilj programa je, da udeleženci pridobijo znanja in veščine za delo v strežbi.  Udeleženec se bo seznanil s prostori v gostinskem obratu urejanjem le-teh, z uporabo strežnega inventarja (s poznavanjem in čiščenjem). Spoznal bo načine postrežbe jedi in pijač, ter dela v točilnici. Seznanil se bo s pripravo različnih napitkov in ostalih pijač. Spoznal bo pisno ponudbo gostinskega obrata, ter uporabo poslovnega bontona pri delu v gostinstvu.
  pravila lepega vedenja in poslovni bonton v gostinstvu
  urejenost strežnega osebja
  strežni inventar v gostinskem obratu in urejanje prostorov
  pisna ponudba v gostinstvu
  načini strežbe in vrste obrokov
  pripravljalna dela in dela v točilnici, jedilnici
  priprava in postrežba napitkov, pijač in mešanih pijač
  obračun gostinske storitve
  zaključna dela v strežbi
   
  Znanja in veščine, ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:
  uredi prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka
  pripravi gostinski inventar in ga ustrezno očisti
  po navodilih natakarja pripravi pogrinjke
  pod nadzorom natakarja postreže posamezne obroke, jedi, pijače in tople napitke
  obvlada posamezne tehnike strežbe
  obvlada tehniko deserviranja
  obračuna storitev
  uredi svoje delovno mesto ob zaključku dela
   
  ZELENJADARSTVO
  Udeleženci bodo pridobili znanja in veščine za opravljanje enostavnejših del v vrtnarstvu.
  Vsebine bodo obsegale:
  priprava tal,
  vzgoja sadik ,
  sajenje zelenjadnic na prostem in zavarovanem prostoru,
  oskrba posevka oz. nasada zelenjadnic,
  spravilo in skladiščenje pridelka,
  priprava zelenjave za prodajo in
  prodaja zelenjave.
   
  Znanja in veščine, ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:
  oskrbi sadike zelenjadnic,
  sadi zelenjadnice na prostem in zaščitenem prostoru,
  oskrbuje zelenjadnice
  izvede spravilo pridelka in ga skladišči,
  pripravi zelenjavo za prodajo in jo prodaja.

  prijavnica za usposabljanje brezposelni_2015.docx

  ​RAZPORED PREDMETNIH IZPITOV (IZBOLJŠEVANJE OCEN ZA ZAKLJUČNE LETNIKE) SPOMLADANSKI ROK 2015

  Čet, 05/21/2015 - 11:20

  Predmet:  MATEMATIKA - pisno
  Datum:  27. 05. 2015, 7.30
  Prostor: konferenčna dvorana
  Nadzorni učitelj: F. Jarc
   
  Predmet:  MATEMATIKA - ustno
  Datum:  27. 05. 2015, 13.30
  Prostor:  MA2
  Komisija: P. Seničar,  M. Vrečer, M. Turk
   
  Predmet:  SLOVENŠČINA - pisno
  Datum:  27. 05. 2015, 7.30
  Prostor:  konferenčna dvorana
  Nadzorni učitelj: F. Jarc
   
  Predmet:  SLOVENŠČINA - ustno
  Datum:  27. 05. 2015, 13.30
  Prostor:  MA1
  Komisija: T. Mavsar, N. Vrčko, A. Prem
   
  Predmet:  BIOTEHNOLOGIJA - ustno
  Datum:  27. 05. 2015, 13.30
  Prostor:  SJV
  Komisija: J. Goršin Fabjan, I. Kurajić, V. Starc

  ​POUČNO IN PRIJETNO DRUŽENJE

  Sre, 05/20/2015 - 10:18

  V mesecu marcu, smo na Center Biotehnike in turizma Grm Novo mesto prejeli prošnjo in povabilo k sodelovanju, z Društva paraplegikov Dolenjske in Bele krajine.
  Dijaki 1.c oddelka, Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, smo se v četrtek, 19.3.2015 s profesorico Heleno Košmerlj odpravili k njim v Novo mesto, kjer imajo svoje društvene prostore. Tja smo odšli z namenom, da skupaj z njimi obrežemo sadno drevje ter jim vse skupaj še demonstriramo. Pomen obrezovanja sadnih dreves je vzdrževati ravnotežje med rastjo in rodnostjo drevesa.
   
      

  Rez smo jim poskušali predstaviti na čim bolj razumljiv in enostaven način, hkrati pa smo tudi sami izvedeli marsikaj novega. Medtem ko so nekateri pospravljali veje, smo se drugi skupaj s člani društva lotili sajenja novega drevesa.
   
  Po opravljenem delu pa smo bili vabljeni še na pogostitev in ogled njihovih društvenih prostorov. Za zaključek druženja so nam predstavili in omogočili tekmovanje v košarki s športnimi vozički.

     

  Z lepo izkušnjo in s širokimi nasmehi smo se nato vrnili nazaj na šolo.
   
   
   
                                                
                                                                                                   Rebeka Cigale, 1. c

  dejavnosti

  Predstava NO MORE WAR

  Ned, 04/26/2015 - 19:56

  V sklopu obeležitve stoletnice začetka 1. svetovne vojne vas vabimo na gledališko predstavo z naslovom
   
  NO MORE WAR
  (Nikoli več vojne)
   
  v izvedbi šolske gledališke skupine
  BAJNOF THEATRE
     
  Predstava bo v sredo, 6. 5. 2015, ob 16. uri v veliki predavalnici šole.
   
  Vljudno vabljeni!

  dejavnosti

  RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (aprilski rok 2015)

  Tor, 04/14/2015 - 09:26

  Ponedeljek, 20. 4. 2015, 9.25
  Prostor:  kabinet
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  F. Jarc
   
  Ponedeljek, 20. 4. 2015, 13.30
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, S. Golob
   
  Ponedeljek, 20. 4. 2015, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija: D. Hosta, H. Jelenc Fortuna, A. Prem
   
  Ponedeljek, 20. 4. 2015, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: H. Jelenc Fortuna, D. Hosta,  A. Prem
   
  Torek, 21. 4. 2015, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija: P. Kuhar, B. Punčuh, K. Bahorič
   
  Torek, 21. 4. 2015, 13.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: M. Okleščen, V. Zupančič, I. Adamčič
   
  Sreda, 22. 4. 2015, 13.30
  Prostor:  SJV
  Modul:  PRIDELAVA KULTURNIH RASTLIN
  Izpitna komisija: A. Bartolj Bele, B. Činkole, D. Škerl
   
  Četrtek, 23. 4. 2015, 13.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  INFORMATIKA IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, A. Pezdirc, P. Seničar
   

  ​RAZPORED POPRAVNIH, PREDMETNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV (marčevski rok 2015)

  Čet, 03/19/2015 - 09:50

  Ponedeljek, 23. 3. 2015, 9.25
  Prostor:  kabinet
  Predmet:  MATEMATIKA – pisno
  Nadzorni učitelj:  F. Jarc
   
  Ponedeljek, 23. 3. 2015, 13.45
  Prostor:  MA1
  Predmet:  MATEMATIKA – ustno
  Izpitna komisija: U. Mihelič, P. Seničar, N. Kirm Sovič
   
  Ponedeljek, 23. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  MA1
  Modul:  POSLOVNO KOMUNICIRANJE
  Izpitna komisija: N. Kirm Sovič, R. Kus Pisek, P. Seničar
   
  Ponedeljek, 23. 3. 2015, 9.25
  Prostor:  kabinet
  Predmet:  ANGLEŠČINA – pisno
  Nadzorni učitelj:  F. Jarc
   
  Ponedeljek, 23. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  AN1
  Predmet:  ANGLEŠČINA – ustno
  Izpitna komisija: A. Divjak, R. Pirnar, A. Strojin
   
  Ponedeljek, 23. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija: U. Trobec, D. Francekovič, H. Jelenc Fortuna
   
  Ponedeljek, 23. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: H. Jelenc Fortuna, D. Francekovič, U. Trobec
   
  Sreda, 25. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  R1
  Modul:  KMETIJSKA PRIDELAVA IN REJA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
  Izpitna komisija: P. Kuhar, D. Hosta, B. Punčuh
   
  Četrtek, 26. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  EKOLOŠKE ANALIZE IN MONITORING
  Izpitna komisija: M. Okleščen, D. Drmaž Lavrič, J. Medle
   
  Četrtek, 26. 3. 2015, 9.10
  Prostor:  SJV
  Predmet:  BIOTEHNOLOGIJA
  Izpitna komisija: I. Kurajić, J. Goršin Fabjan, T. Resman
   
  Četrtek, 26. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  EKOSISTEMI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN EKOREMEDIACIJA
  Izpitna komisija: S. Nemanič, D. Hosta, T. Resman
   
  Četrtek, 26. 3. 2015, 13.30
  Prostor:  IP
  Modul:  OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE Z VARSTVOM RASTLIN
  Izpitna komisija: D. Hosta, S. Nemanič, T. Resman
   
   

  Nedostopnost spletne strani

  Čet, 02/19/2015 - 15:43

  V petek 20. 2. 2015, se pričakuje kratka nedostopnost spletne strani v popoldaneskem času.

  Že vnaprej se opravičujemo.

  Strani