|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

  Nagovor direktorja

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila  leta 1983 preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 2013/14 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole ...

  SPORAZUMEVANJE V RUSKEM JEZIKU

  V A B I L O

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi  na BREZPLAČNO USPOSABLJANJE SPORAZUMEVANJE V RUSKEM JEZIKU, v obsegu 50-ih ur,

  s pričetkom v torek,  20.11.2018, ob 14.00 uri.

   

  PRIJAVNICA  Dokazilo o zaposlitvi_predloga

  SLOVENŠČINA KOT JEZIK OKOLJA ZA ZAPOSLENE V BIOTEHNIKI

  V A B I L O

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi  na BREZPLAČNO USPOSABLJANJE SLOVENŠČINA KOT JEZIK OKOLJA ZA ZAPOSLENE V BIOTEHNIKI

  s pričetkom v četrtek,  29.11.2018, ob 16.00 uri.

  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3*, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja.

  PRIJAVNICA  Dokazilo o zaposlitvi_predloga

  PRIPRAVA DIETNIH JEDI

  V A B I L O

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi  na BREZPLAČNO USPOSABLJANJE PRIPRAVA DIETNIH JEDI

  S pričetkom v petek,  23.11.2018, ob 14.00 uri.

  Usposabljanje bo potekalo v prostorih Srednje šole za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3.

  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3*, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja.

  PRIJAVNICA  Dokazilo o zaposlitvi_predloga

  KUHAJMO SKUPAJ

  V A B I L O

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi  na BREZPLAČNO USPOSABLJANJE ​KUHAJMO SKUPAJ,

  s pričetkom v torek, 20.11.2018, ob 16.00 uri.

  Usposabljanje bo potekalo v prostorih Srednje šole za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3.

  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3*, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja.

  PRIJAVNICA   Dokazilo o zaposlitvi_predloga

  ​OBVESTILO - SLOVENSKI POGRINJEK

  OBVESTILO
   
  Obveščamo vas, da je začetek  usposabljanja SLOVENSKI POGRINJEK
  Prestavljen na sredo, 21.11.2018 ob 16.00 uri. 
  Nadaljevanje sledi po prvotnem načrtu.
   
  Hvala za razumevanje. 
  Program je sestavljen iz teoretičnega dela in praktičnega usposabljanja. Vsebuje štiri module: osnove dobrega dizajna, prepoznava etnološko kulturnih elementov, osnove komunikacijskih veščin, praktični izvedbeni del.

  Slovenski pogrinjek

   Brezplačno strokovno izobraževanje - certificiran program 
  s področja dizajna, etnologije ter komunikacijskih veščin Slovenski pogrinjek
   

  za vse, ki ste kakorkoli povezani s turizmom, gostinstvom, trženjem in  kmetijstvom, želite nadgraditi svoje znanje s praktičnimi znanji in veščinami in s tem kvalitativno dvigneti nivo vaše podnube in storitev, narediti preboj na poti svoje osebnostne, karierne in poslovne odličnosti.

  PRIJAVNICA  Dokazilo o zaposlitvi_predloga

   

  DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU

  VABILO

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi  na BREZPLAČNO USPOSABLJANJE DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU

  S pričetkom v četrtek, 15.11.2018, ob 15.30 uri.

  Usposabljanje bo potekalo v prostorih našega zavoda. 

  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3*, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja.

  PRIJAVNICA   Dokazilo o zaposlitvi_predloga

  V A B I L O - 50 urna atraktivna brezplačna usposabljanja

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi na 50 urna atraktivna  brezplačna usposabljanja.
   
  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki lahko pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za opravljanje dejavnosti oziroma dela ter za osebno in strokovno rast.
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je prijavil na razpis za projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«. Uspešno prijavljen projekt je poimenovan MUNERA 3.
  Na Grmu Novo mesto smo pripravili številne programe usposabljanj, katere bomo izvajali v okviru projekta Munera 3 in jih je potrdil Programski odbor projekta in Svet zavoda. Vabimo vas, da izmed spodaj navedenih programov izberete tiste nekaj za se in se na nam pridružite na usposabljanjih:

  1. ČIŠČENJE IN UREJANJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV 
  2. DEKORACIJE V CVETLIČARSTVU 
  3. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU 
  4. EKOLOŠKO KMETOVANJE 
  5. GOJENJE, PREDELAVA, TRŽENJE IN UPORABA JAGODIČJA 
  6. HARMONIJA OKUSOV 
  7. INFOMRACIJSKA PODPORA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU-EXCEL 
  8. INOVATIVNI PRISTOPI V STREŽBI GOSTA 
  9. INTERPRETACIJA DEDIŠČINE V TURIZMU 
  10. IZDELAVA MESNIN NA TRADICIONALNI NAČIN 
  11. IZZIVI V POLJEDELSTVU 
  12. KONSERVACIJA IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL 
  13. KUHAJMO SKUPAJ 
  14. KULTURNO NASLEDSTVO KOT PODLAGA ZA RAZVOJ KULTURNEGA TURIZMA 
  15. MALA ŠOLA ETNOLOGIJE ali DEDIŠČINA NAJBOLJŠA UČITELJICA 
  16. NEGA GOZDA 
  17. OCENJEVALEC KONJ 
  18. OKUSI SLOVENIJE – DOŽIVETJA PREHRANSKE KULTURNE DEDIŠČINE V TURIZMU 
  19. ORGANIZACIJA ATRAKTIVNIH TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DOŽIVLJAJEV NA PODEŽELJU 
  20. OSKRBA IN PREHRANA KONJ 
  21. OSKRBOVALNE VERIGE V KMETIJSTVU 
  22. POSLOVNO SPORAZUMEVANJE Z AZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
  23. POVEZANI ZA VEČJO KONKURENČNOST IN USPEŠNOST 
  24. PRIDELAVA SADIK VRTNIN 
  25. PRIDELOVALEC ZELENJAVE 
  26. PRIPRAVA DIETNIH JEDI 
  27. PRIPRAVA JEDI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
  28. PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA 
  29. PRIPRAVA ZDRAVIH KRUHOV IN PEKOVSKEGA PECIVA 
  30. PRIREJA KOBILJEGA MLEKA 
  31. PRODAJALEC MESA IN MESNIH IZDELKOV 
  32. RAZLIČNE KULTURE IN NAČINI ŽIVLJENJA V IZOBRAŽEVALNIH PROCESIH IN TURIZMU 
  33. RAZVOJ KOMPETENC IN KARIERNE POTI NA PODEŽELJU 
  34. SEČNJA DREVES 
  35. SENZORIČNA NALIZA VIN 
  36. SLOVENSKI POGRINJEK 
  37. SLOVENŠČINA KOT JEZIK OKOLJA ZA TUJE ZAPOSLENE V BIOTEHNIKI 
  38. SKRB ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 
  39. SPLETNI DIGITALNI MULTIMEDIJI 
  40. SPORAZUMEVANJE V RUSKEM JEZIKU – NOVA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ TURIZMA IN STROKOVNO RAST ZAPOSLENIH 
  41. SPRAVILO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV 
  42. ŠOLA ZA SAMOOSKRBO 
  43. TEHNOLOGIJA PRIDELAVE GROZDJA 
  44. TRŽENJE V KMETIJSTVU 
  45. TURISTIČNI ANIMATOR 
  46. TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE 
  47. UČENJE Z GOZDOM 
  48. UČINKOVITA RABA ENERGIJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 
  49. UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – II. STOPNJA 
  50. UPRAVLJANJE S KRAŠKIMI NARAVNIMI VIRI 
  51. USTVARJANJE PRIVLAČNIH ZGODB, KI JIH ODSTIRA SLOVENSKO PODEŽELJE IN GOBARJENJE 
  52. VARNO ROKOVANJE Z ŽIVILI 
  53. VINARSTVO – TEHNOLOGIJA PRIDELAVE VIN 
  54. WELLNESS-SMISEL SAMORAZVOJA 
  55. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 
  56. ZELIŠČARSTVO 

   
  Informacije in prijave: 
  Tel.št.: 031 729 842, 051 669 118
  e-naslov: munera3.grm@gmail.com

  Strani