|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


POMOP

Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

  GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je šola s 130-letno tradicijo. Je pravni naslednik Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1886. Leta 2007 se je Kmetijski šoli Grm  Novo mesto priključila Srednja šola za gostinstvo in turizem in tako je nastal Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.
  V okviru centra deluje pet organizacijskih enot, od tega tri šole:
  - Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
  - Srednja šola za gostinstvo in turizem,
  - Višja strokovna šola,
  - Dijaški in študentski dom,
  - Medpodjetniški izobraževalni center z razvojnim  raziskovalnim inštitutom.
  Izobražujemo mladino in odrasle v prehranski verigi od njive do mize s poudarkom na varovanju narave in okolja in turistični ponudbi.

  Nagovor direktorja

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila  leta 1983 preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 2013/14 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole ...

  ​Svet zavoda

  Svet zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma se je na svoji seji, 5. 12. 2022,  seznanil z odstopno izjavo direktorja Zavoda Toneta Hrovata.
  Za v. d. direktorice je Svet Zavoda imenoval mag. Mojco Špec Potočar.

  REZULTATI

  S klikoma na povezavo vas preusmerimo na gradiva, ki smo jih izdelali tekom projekta: 
  - Agrotehnološka navodila za pridelavo česna in šalotke: https://www.grm-nm.si/tecaji/agrotehnolo%C5%A1ka-navodila
  - Zbornik projekta EIP ČESEN IN ŠALOTKA - seme prihodnosti: https://www.grm-nm.si/tecaji/zbornik 

  PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU

   
   
  Na podlagi 119. b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS) in 22. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, je Svet Zavoda na 3. korespondenčni seji, dne 5. 8. 2022 sprejel
   
   
  PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU
   
   

  INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

  Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v torek16. 8. 2022 med 9.00 in 14.00 uro v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ga. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od srede 17. 8. 2022 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@grm-nm.si in telefonski številki 07 39 34 728 ali 031 744 392.
   
  Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

  ​IZOBRAŽEVANJE OB DELU, ŠTEVILNA VPRAŠANJA IN DVOMI

  Ste zaposleni in ste se morda znašli na točki v svojem življenju, ko ne veste kam in kako naprej? 
  Ste opravljali študentsko delo ali poklic, ki vam ni prinesel pravega zadovoljstva in sreče?
  Ste imeli slab dan in padli na izpitu, kar vam je vzelo vso voljo in motivacijo za nadaljnje izobraževanje?
  So morda na vašo odločitev o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju vplivali družina, znanci in prijatelji ali pa je vašo poklicno pot krojila nepričakovana življenjska situacija, zaradi katere ste morali prekiniti svoj študij?

  VABILA

  VABILO NA USPOSABLJANJE 

  Vabimo vas na 1. USPOSABLJANJE za lastnike kmetijskih gospodarstev, dijake in študente, ki bo potekalo v četrtek, 20. 5. 2021, v spletnem okolju Zoom s pričetkom ob 14. uri.
   
  Program USPOSABLJANJA:

  Strani