|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS
KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
Center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

  GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je šola s 130-letno tradicijo. Je pravni naslednik Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1886. Leta 2007 se je Kmetijski šoli Grm  Novo mesto priključila Srednja šola za gostinstvo in turizem in tako je nastal Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.
  V okviru centra deluje pet organizacijskih enot, od tega tri šole:
  - Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
  - Srednja šola za gostinstvo in turizem,
  - Višja strokovna šola,
  - Dijaški in študentski dom,
  - Medpodjetniški izobraževalni center z razvojnim  raziskovalnim inštitutom.
  Izobražujemo mladino in odrasle v prehranski verigi od njive do mize s poudarkom na varovanju narave in okolja in turistični ponudbi.

  Nagovor direktorja

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila  leta 1983 preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 2013/14 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole ...

  SIMPLY INCLUDED

  SIMPLY INCLEDED, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus + in koordinira KulturLife, se je začel 1.

  ​INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

  Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek19. 8. 2019 med 9.00 in 14.00 uro v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ga. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka 20. 8. 2019 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@gmail.com in telefonski številki 07 39 34 728.
   
  Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

  • tehniška gimnazija
  • kmetijsko-podjetniški tehnik
  • naravovarstveni tehnik
  • kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI
  • hortikulturni tehnik - PTI
  • gospodar na podeželju
  • vrtnar
  • cvetličar
  • slaščičar
  • mesar in
  • pomočnik v biotehniki in oskrbi.

   

  ​UŽIVAM TRADICIJO

  Festival šolskega cvička – 5. mednarodna Akademija cvičkovega turizma
   

  Sodelovanje Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma z državami bivše Jugoslavije

  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ima vzpostavljeno močno sodelovanje tudi s prostorom bivše Jugoslavije. Ker postaja Slovenija zanimiva destinacija za študij in ker imamo zanimanja s strani dijakov iz Srbije po študijskih programih iz področja upravljanja podeželja, gostinstva in turizma, naravovarstva, upravljanje podeželja in krajine, smo po posameznih izobraževalnih institucijah predstavljali študijske programe, možnosti razvoja mladih na posameznih tematskih področjih, opravljanja praktičnega usposabljanja, izmenjavah v okviru Erasmus+ in projektnih vsebinah.
  Možnosti izobraževanja na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma v vertikalni strukturi zavoda sta predstavljali strokovni sodelavki šole Sonja Milanović in Ana Marjanovič ter predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše.
   
  Direktor Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma Tone Hrovat je podpisal pisma o sodelovanju z naslednjimi šolami:
            Ugostiteljsko – turistička škola v Beogradu.
            Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijski menadžment v Beogradu.
            Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika »Svilajnac«.
            Ekonomsko – trgovinska škola v Smederevem.
            Trgovinska – ugostiteljska škola v Leskovcu.
            Tehnološka škola v Paraćinu.

     

  UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE – SOMMELIER II

  Obveščamo vas, da se bo brezplačno usposabljanje UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE - SOMMELIER II pričelo:
   

  •    v sredo, 20. 03. 2019 ob 16.00 v prostorih Grm-a Novo mesto-centra biotehnike in turizma.

  Pogoj za vključitev v program: 

  • Dokončana I. stopnja izobraževanja iz področja umetnosti sožitja vin in kulinarike - Sommelier I. stopnje

   
  Usposabljanje je brezplačno za zaposlene, samozaposlene in kmete, ker gre za pridobivanje dodatnih kompetenc zaposlenih in kmetov v skladu z razpisom Evropskega socialnega sklada.
   

  BREZPLAČNO USPOSABLJANJE OSKRBA IN PREHRANA KONJ

  V A B I L O
   
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vas vabi  na 
  BREZPLAČNO USPOSABLJANJE OSKRBA IN PREHRANA KONJ, s pričetkom v petek, 15. 2. 2019 ob 16.00 uri.

  Nadaljnji termini bodo dogovorjeno na prvem srečanju in bodo prilagojeni željam slušateljev.
  Usposabljanje poteka v okviru projekta MUNERA 3*, ki omogoča brezplačno usposabljanje za vse zaposlene posameznike, samostojne podjetnike, kmete, ki pridobljena znanja in spretnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja.

  Izjava delodajalca_predloga  OSKRBA IN PREHRANA KONJ

  Strani