|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

  GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je šola s 130-letno tradicijo. Je pravni naslednik Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1886. Leta 2007 se je Kmetijski šoli Grm  Novo mesto priključila Srednja šola za gostinstvo in turizem in tako je nastal Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma.
  V okviru centra deluje pet organizacijskih enot, od tega tri šole:
  - Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
  - Srednja šola za gostinstvo in turizem,
  - Višja strokovna šola,
  - Dijaški in študentski dom,
  - Medpodjetniški izobraževalni center z razvojnim  raziskovalnim inštitutom.
  Izobražujemo mladino in odrasle v prehranski verigi od njive do mize s poudarkom na varovanju narave in okolja in turistični ponudbi.

  Nagovor direktorja

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila  leta 1983 preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 2013/14 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole ...

  ​Vabilo na zaključni strokovni posvet MOBILNA ANALIZA TAL ZA REALNI VPOGLED V STANJE RODOVITNOSTI TAL

  MOBILNA ANALIZA TAL ZA REALNI VPOGLED V STANJE RODOVITNOSTI TAL
  V okviru projekta EIP Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje (akr.AT MOBIL) vas vabimo na zaključni posvet o projektnih rezultatih, ki bo organizirano za strokovno javnost dne 23. 11. 2023 ob 9:00 uri na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto v veliki predavalnici.

  Mednarodna šola »MLADIH REJCEV 2023«

  DRUŠTVO REJCEV GOVEDI ČRNOBELE PASME V SLOVENIJI
  (priznana rejska organizacija za črno-belo pasmo)
   
  Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete
  in
  GRM NOVO MESTO – Srednja kmetijska šola Grm
   
  Vas z največjim veseljem
   
  V A B I M O
   

  TESTIRANJE ŠKROPILNIC, 6. 7. 2023

  V četrtek, 6.7.2023, bo potekal tehnični pregled naprav za nanos FFS (TESTIRANJE ŠKROPILNIC). 

  Pregled bo potekal od 8:00 do 10:00, na Sevno 13 8000 Novo mesto, na  igrišču šole - nasproti trgovine ZRNO.

  Obvezna predhodna prijava na  testiranje.skropilnic@gmail.com.

  Prodaja sadik balkonskega cvetja, enoletnic, trajnic, zelišč in zelenjadnic na Grmu Novo mesto

  Z veseljem vam sporočamo, da se prodaja sadik balkonskega cvetja, enoletnic, trajnic, zelišč in zelenjadnic na Grmu Novo mesto prične s ponedeljkom 17. 4. 2023.

  Prodaja bo potekala v rastlinjaku na šolskem posestvu vsak delovni dan med 8:00 in 16:00 ter ob sobotah med 8:00 in 12:00. Vsakega vašega obiska bomo veseli. Naši strokovnjaki pa vas bodo poleg želenih rastlin oborožili tudi s koristnimi nasveti za vzgojo. Za izkazano zaupanje se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas vljudno vabimo, da nas obiščete.

  Se vidimo na šolskem posestvu Sevno 13, 8000 Novo mesto.

  Strani