|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

Razvojni inštitut

  Subscribe to Razvojni inštitut feed
  Posodobljeno: 1 ura 2 min nazaj

  VIZIJA IN POSLANSTVO INŠTITUTA

  Pet, 04/22/2011 - 11:33

  Vizija in poslanstvo Inštituta je zagotavljanje podlag za trajnostno upravljanje podeželja in njegov razvoja.  

  Vizija
  Razvojno – raziskovalni inštitut Grm bo utrjeval svoj status v družbi in se razvijal v prepoznavno zakladnico znanja, inovativnosti in ustvarjalnih idej v raziskavah podeželja in z njim povezanimi področji, kot so energetika, turizem, šport in rekreacija, kulinarika, kmetijska pridelava in reja, etnološke značilnosti, mehanizacija in varnost, logistika in organizacija trženja, ekoremediacije in trajnostni razvoj ipd. Inštitut bo prenašal raziskovalna spoznanja z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo v vse pore trajnostnega razvoja družbe z namenom poglabljanja znanj in zavedanja o pomenu podeželja in ravnanja z njim. Inštitut se bo razvijal kot znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih podeželje daje Sloveniji.    
  Poslanstvo
  Inštitut je javni raziskovalni zavod, ki ga je zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ustanovil z namenom:

  1. ustvarjanja novega temeljnega in aplikativnega znanja na področju razvoja podeželja in vseh sorodnih naravoslovnih in okoljskih ved,
  2. prenašanja tega znanja v uporabo za izboljšanje kvalitete življenja, za podporo okoljskim politikam in za razvoj podeželja kot celote.

  To poslanstvo bomo izvajali s tremi vrstami dejavnosti:

  1. ustvarjanje novega znanja s temeljnimi raziskavami na področju naravoslovnih ved,   varstva okolja, biotehnologije in objavljanjem le-tega v različnih znanstvenih publikacijah;
  2. uvajanje ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe državnih in lokalnih organov ter za gospodarske  subjekte s ciljem izboljševanja kvalitete življenja;
  3. izobraževanje, ki obsega:
   • usposabljanje diplomantov na dodiplomskem študiju Višje strokovne šole Grm in drugih šol;
   • predavanja v programih zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in drugih primerljivih šol po Sloveniji in izven meja naše države;
   • predavanja v okviru fakultet in univerz v Sloveniji in izven.