|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  CREAM - CREAtive writing labs to foster STEAM learning

    
  Projekt CREAM izhaja iz dejstva, da tradicionalni izobraževalni modeli v šolah ne sledijo več hitremu času in jih je treba povezati s sodobnimi pristopi, ki temeljijo na konceptu odprtega šolstva z uporabo metodologij sooblikovanja, ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja. STEM je kratica za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko. Te štiri discipline so vključene v naše vsakdanje življenje in številne pomembne poklice. Učenje STEM običajno vključuje dejavnosti, ki spodbujajo znanje o vsakodnevnem reševanju problemov in kritičnem razmišljanju.
  Nedavne študije so področje STEM razširile na STEAM, vključno z umetnostjo in oblikovanjem, da bi spodbujale ustvarjalni vidik teh disciplin. Učenje STEAM je pomembno, ker teh pet disciplin spodbuja reševanje problemov, ustvarjalnost in analitično razmišljanje, pomagajo učečim se vseh starosti pri rasti in premagovanju vsakodnevnih izzivov ter so tesno povezane s 4 C za spretnosti 21. stoletja: Komunikacija, sodelovanje, kritično mišljenje in ustvarjalnost.
  Zahvaljujoč projektu CREAM bodo imeli partnerji priložnost razviti in preizkusiti nov pristop STEAM za poučevanje in spodbujanje zanimanja za discipline STEM v šolah, saj je treba imeti nova orodja in metodologije, ki jih je treba sprejeti v kontekstu, ki se nenehno spreminja, kjer so IKT, digitalne inovacije in koncepti okoljske trajnosti vedno pomembnejši, spretnosti pa so potrebne tako v vsakdanjem življenju kot v poklicnem sektorju. Na ta način bodo dijaki lahko razumeli pomen STEM in temu primerno usmerili svoj univerzitetni študij.
  Ciljne skupine sestavljajo srednje šole, ki vključujejo svoje dijake (12-18 let), učitelje in druge člane osebja skupaj z zunanjimi akterji, kot so različni ponudniki izobraževanja (univerze, raziskovalni centri in centri poklicnega izobraževanja in usposabljanja), predstavniki podjetij in širše civilne družbe (tako javne kot zasebne). Ob upoštevanju poročila o naravoslovnem izobraževanju za odgovorno državljanstvo so ciljne potrebe, ki bi jih moralo obravnavati naravoslovno izobraževanje v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju in na katere se osredotoča projekt CREAM, naslednje: ozavestiti ljudi, da znanost vpliva na vse vidike našega življenja in procese odločanja; omogočiti dostop do znanstvenega znanja, ki ga državljani in družba potrebujejo, ter tako podpreti ljudi vseh starosti in talentov pri razvijanju pozitivnega odnosa do znanosti; spodbujati radovednost in kognitivne vire otrok; izboljšati izobraževalni proces, da bodo bodoči raziskovalci in drugi akterji bolje pridobili potrebno znanje, motivacijo in občutek družbene odgovornosti za aktivno sodelovanje v inovacijskem procesu. Te potrebe bodo obravnavane z razvojem in preskušanjem inovativnega modela laboratorijev kreativnega pisanja CREAM.