|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

    Poslanstvo

    Grm Novo mesto je izobraževalno in razvojno jedro biotehnike (kmetijstva, horticulture, živilstva in prehrane, veterine, gozdarstva in lova, naravovarstva, okoljevarstva, sporta in rekreacije na podeželju, sociale na podeželju …) in turizma (gostinstva, gastronomije, hotelirstva, ruralnega in urbanega turizma, športa in rekreacije …), ki daje energijo in sooblikuje gospodarski in kulturni razvoj regije (Slovenije in osrednje-evropskega prostora) tako podeželja kot urbanih naselij.