|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

   

  V letih 2016 – 2019 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.
   
  V osrednjem delu JV regije je konzorcij, ki ga vodi CIK Trebnje, partnerji pa smo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, RIC Novo mesto ter ŠC Novo mesto, prijavil za sofinanciranje različne javnoveljavne programe za odrasle in programe za pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik trajnostnega razvoja:

  • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • sporazumevanje v tujih jezikih,
  • matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
  • učenje učenja,
  • socialne in državljanske kompetence,
  • samoiniciativnost in podjetnost,
  • kulturna zavest in izražanje.

  Uresničevali jih bomo v različnih programih s področja komunikacije, finančne pismenosti, računalniške (digitalne) pismenosti, zdravja na delovnem mestu, učenja različnih jezikov, učenja slovenščine za priseljence…

  Večina programov traja 50 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu 10 ur lahko prilagaja potrebam udeležencev in delodajalcev.
   
  Vsebina programov bo podrobneje predstavljena na spletnih straneh partnerjev.
   
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma trenutno omogoča izvajanje naslednjih programov:

  • Varna hrana in HACCEP sistem
  • Izkoristimo prednosti digitalne dobe – računalniška pismenost
  • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost
  • Drugi javno veljavni programi
  1. Več informacij:

  Anica Pezdircnpk.grm@gmail.com; 051 669 118
  Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
   
  Financerji