|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

    THEMIS

    Začeli smo s projektom Erasmus+KA2 THEMIS, v katerem sodelujejo organizacije Pistes Solidaires, INDEPCIE SCA, Paydaş, DRPDNM, Colegio Séneca S.C.A., Grm Novo mesto in LARPS, ki prihajajo iz Francije, Španije, Turčije in Slovenije. V zadnjih desetletjih se je uveljavila misel, da okoljski problemi niso zgolj problemi narave, temveč tudi in predvsem problemi človeka. Okoljska kriza ima družbeno razsežnost, ki se začenja širše priznavati, saj hkrati vpliva na skoraj vsa področja človekovega delovanja: zdravje, gospodarstvo, prehrano, demografijo itd. Splošni okoljski akcijski program Evropske unije poudarja, da moramo nujno zgraditi podnebno nevtralno, zeleno, pravično in socialno Evropo. Osredotoča se na razvoj odgovorne, trajnostne in podnebju prijazne potrošniške zavesti, zavezane cilju zelene Evrope. Da bi to dosegli, si je treba poleg drugih vrst inteligence (matematične, jezikovne, glasbene itd.), že v šoli prizadevati tudi za razvoj in uravnoteženje ekološke inteligence. Projekt THEMIS programa Erasmus+ predlaga učni načrt za osnovnošolske in srednješolske učitelje, učence ter dijake (12-16 let), ki se osredotoča na razvoj ekološke inteligence, tj. »razvoj sposobnosti vsakega posameznika, da prepozna vpliv svojih dejanj na okolje, ki ga obdaja, tako da lahko zavestno deluje njegova dejanja pa vodijo k pozitivnim rezultatom, ne le zanj, temveč tudi za preostalo človeštvo in ekosistem«.
    https://themis-project.eu/ 

    Slika: