|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Učni vrt Učakovci - ZAVOD PRESLICA

  Naziv projekta:
  Učni vrt Učakovci
   
  Nosilec operacije:
  ZAVOD PRESLICA
   
  Ostali partnerji v operaciji:
  NAHRIN, D.O.O., PE BELA KRAJINA
  OSNOVNA ŠOLA VINICA
  GRM NOVO MESTO
   
  OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):
  Vzpostavitev učnega vrta v degradiranem vaškem okolju z elementi samooskrbnosti, ki v prvi vrsti  služi predstavitvi in ohranjanju elementov naravne in kulturne dediščine, po drugi pa kot večnamenska točka, in sicer kot učilnica, galerija in družabni prostor v naravi ter izhodično-turistična točka za odkrivanje naravnih in kulturnih znamenistosti okolja.
   
  Cilj(i) projekta:  
  Učni vrt bo deloval kot odprt prostor za izkustveno učenje, kot orodje in element ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izhodišče za zeleni turizem z interaktivnim vodičem do enot naravne in kulturne dediščine. Kot delno samooskrben sistem bo pozitivno doprinašal k zmanjševanju negativnih vplivov podnebnih sprememb (lokalno).
   
  Pričakovani rezultati operacije:
  Vzpostavljen učni vrt à predstavljal bo fizični prostor, kjer bo nova interpretacija naravne in kulturne dediščine, prostor, kjer bo mogoče predajati znanje za ciljne skupine in kjer bo mogoče tudi ustvarjati v naravi
   
  Interaktivni vodič à IKT orodje, kjer bodo zbrana znanja, ki se bodo navezovala tako na sam učni vrt kot na v okviru operacije razvite vsebine; hkrati bo orodje tudi vodič po znamenitostih naravne in kulturne dediščine v lokalnem okolju in bo kot tak v funkciji učnih poti (le da ne bo obremenitve okolja s fizičnimi posegi vanj); vodič bo s tem služil  tudi kot spodbujevalec zelenega turizma v okolici
   
  Info točka à fizični pristor, ki bo deloval kot informacijsko središče in izhodišče tako za obisk botaničnega vrt kot okolice; omogočal bo dostop do IKT vodiča ter služil tudi kot galerija v naravi
   
  Ustvarjalnica na prostem - namenski del botaničnega vrta, ki bo služil kot učilnica v naravi in kjer se bodo lahko bodisi prenašale učne vsebine bodisi izvajalo razne delavnice
   
  Spletna stran à bo informacijski vir, kjer se bodo objavljali rezultati operacije ta v opisni kot v dokumentacijski obliki; eksterna dokumentacija bo objavljena po pravilih Creative Commons in s tem brezplačno na voljo javnosti (interna dokumentacija bo na voljo le partnerjem in financerju)
   
  Trajanje projekta:
  15. 1. 2020 do 31. 7. 2021.
   
  Celotna vrednost projekta:
  43.107,02 EUR
   
  Kontakt:
  ZAVOD PRESLICA
  Učakovci 23
  8344 Vinica
  info@preslica.org
  030/30-75-71
   
  Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  Povezave:
  Program razvoja podeželja – PRP:
  http://www.program-podezelja.si/
  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
  LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/ 
   

   
  Za vsebino je odgovoren partner ZAVOD PRESLICA. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agr...