|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  Usposabljanje mentorjev 2021-2023

  Namen in cilji projekta Usposabljanje mentorjev 2021–2023

  Projekt JR Usposabljanje mentorjev 2021 – 2023 v celoti financirata Ministrstvo za vzgojo, izobraževanje in šport RS ter Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, več o evropskih skladih povezavi. Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji vzhodne Slovenije (KRVS) ter v kohezijski regiji zahodne Slovenije (KRZS).
  Višina sofinanciranja: 175.000,00 EUR, od tega KRVS: 92.750,00 EUR in KRZS 82.250,00 EUR-
  Sofinancirano je izvajanje programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.
  Sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja je razdeljeno na naslednja dva sklopa:
  • Sklop A: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Osnovno usposabljanje mentorjev
  • Sklop B: sofinanciranje izvajanja programov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – Nadaljnje usposabljanje mentorjev
  Namen projekta Usposabljanje mentorjev 2021–2023 je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. Cilj projekta je e izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (v nadaljevanju: mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih.

  Usposabljanje mentorjev 2021–2023

  Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočilo boljšo usposobljenost za opravljanje poklica. Mentorstvo dijakom in študentom je zahtevna naloga. Projekt spodbuja krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja (vajenci). Za mentorje v podjetjih se bodo izvajala vsaj 32-urna usposabljanja, skladno s programom usposabljanja. Z izvajanjem usposabljanja bomo zagotovili mnogo višjo raven usposobljenosti mentorjev za delo z dijaki in študenti, posledično pa tudi boljša učna mesta za dijake in študente v različnih ustanovah. Nenazadnje se bo zagotovo izboljšala tudi komunikacija med šolami in ustanovami. Dijaki in študenti bodo na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) oz. praktičnem izobraževanju (PRI) v večji meri spoznali vsa, za njih pomembna, področja in pridobili več znanja ter kompetenc. S tovrstnim sodelovanjem z različnimi ustanovami se bo povečala tudi prepletenost področij izobraževanja in dela.
   
  Kaj omogoča projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023?
   
  Usposabljanje mentorjev 2021–2023 je projekt, ki omogoča BREZPLAČNO usposabljanje mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih pa tudi mentorjev vajencem.
   
  Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol namreč del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na t. i. praktičnem usposabljanju z delom (PUD) ali kot vajenci, študenti višjih strokovnih šol pa se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko dijakom in/ali študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.
   
  Projekt ponuja dva sklopa brezplačnih usposabljanj za mentorje:
   

  1. štiridnevno osnovno usposabljanje za mentorje: Usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (32 ur)
  2. štiri nadaljnja enodnevna usposabljanja za mentorje:

   
  Zakaj se prijaviti na usposabljanje?
   
  Posameznik z osnovnim usposabljanjem pridobi pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu ter hkrati izboljša svoje kompetence na področju mentorstva.
   
  Projekt podjetjem omogoča usposobiti kader, ki bodo primerni mentorji dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD) oz. so vajenci, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI).
   
  Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo dijakom in/ali študentom na delovnem mestu. Projekt Usposabljanje mentorjev 2021–2023 bo poskrbel, da bodo njihovi bodoči mentorji pridobili primerno in kvalitetno pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu.
   
  Nadaljnja usposabljanja ponujajo nadgradnjo znanja in usposobljenosti za delo z dijaki, študenti ter vajenci.
   
  Kako poteka usposabljanje?
   
  Usposabljanje poteka v skupini do 13 udeležencev pri enem izmed šestnajstih izvajalcev (več na spletni strani vodilnega partnerja https://www.usposabljanje-mentorjev.si).
   
  Osnovno usposabljanje obsega 32-urni program, praviloma izveden v štirih dneh, usposabljanje pa udeleženci zaključijo s pripravo zaključne naloge.
   
  Nadaljnja usposabljanja obsegajo 8-urne programe, izvedene praviloma v enem dnevu. Udeleženec se praviloma lahko prijavi na enega od programov nadaljnjega usposabljanja, če je prostor lahko tudi na več.
   
  Kdo se lahko prijavi?
   
  osnovno usposabljanje se lahko vključijo zaposleni, ki še niso bili vključeni v program usposabljanja mentorjev v okviru projekta Usposabljanje mentorjev 2016-2021 in ki izpolnjujejo pogoje:
   
  Kandidati za mentorje dijakom na praktičnem usposabljanju z delom se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

   
  Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

   
  nadaljnja usposabljanja se lahko vključijo:

  • mentorji, ki so že opravili osnovno usposabljanje bodisi v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2021–2023 ali pa so se usposabljanja udeležili v okviru javnega razpisa Usposabljanje mentorjev 2016-2021,

  ali

  • mentorji, ki imajo opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit.

   
  Prijavi se lahko vsak zaposleni posameznik, ki želi pridobiti kompetence in pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki in/ali študenti na delovnem mestu in ima primerno stopnjo izobrazbe.
   
  Svoje zaposlene lahko prijavi podjetje, ki se želi vpisati v register učnih mest, in ki želi svojim zaposlenim omogočiti izpopolnjevanje na področju mentorstva dijakom in študentom v njihovem podjetju.
   
  Termini usposabljanj v letu 2022
   
  Prijavite se lahko na e-naslov mojca.kogovsek2@guest.arnes.si (ob naknadni izpolnitvi prijavnice in ostale dokumentacije) ali na spletni strani vodilnega partnerja https://www.usposabljanje-mentorjev.si. Prijave so možne do zapolnitve prostih mest.
   
  Grm Novo mesto izvedel dva osnovna Usposabljanje mentorjev (32 ur)
   

  Lokacija Termin Število prostih mest
  Yaskawa Europe Robotics, Novomeška cesta 10, 1330 Kočevje 18., 25. 3., in 1., 15. 4. 2022 Termin je že poln
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto April/maj 2022 12 udeležencev, prijave so možne do zapolnitve prostih mest

   
  Termini usposabljanj v letu 2023
   
  Grm novo mesto bo izvedel dva nadaljnja enodnevna usposabljanja mentorjev na temo Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu (8 ur).
  Prijave so možne do zapolnitve prostih mest na e-naslov mojca.kogovsek2@guest.arnes.si.  
   

  Lokacija Termin Število prostih mest
  Yaskawa Europe Robotics, Novomeška cesta 10, 1330 Kočevje 14. 3. 2023 13 udeležencev, do zapolnitve mest
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto 17. 3. 2023 12 udeležencev, do zapolnitve mest
   

   
  Imate dodatna vprašanja?
  Pišite nam na: mojca.kogovsek2@guest.arnes.si