|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  USPOSABLJANJE MENTORJEV 2023–2026


      

  Namen in cilj projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026?

  Projekt Usposabljanje mentorjev 2023 – 2026 v celoti financirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Evropska unija – NextGenerationEU iz sredstev Mehanizma na okrevanje in odpornost zato je udeležba brezplačna. Več o NOO na povezavi
  Višina sofinanciranja: 722.000,00 EUR
  Sofinancirano je izvajanja programov usposabljanja za mentorje, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe. Usposabljanje poteka  po programih za usposabljanje mentorjev, ki jih je pripravil Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) in  so opredeljena v nadaljevanju.
  Namen projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela z izboljšanjem kompetenc mentorjev v podjetjih ter posledično krepitvi sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela. Cilj projekta je zmanjšati neskladja med kompetencami, ki jih šolajoči pridobijo med izobraževanjem ter kompetencami, ki jih iščejo delodajalci, s čimer bo omogočen boljši prehod iz izobraževanja na trg dela, in sicer z usposabljanjem 3.900 mentorjev v podjetjih.

  Kaj omogoča projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026?

  Usposabljanje mentorjev 2023–2026 je projekt, ki omogoča BREZPLAČNO usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju pa tudi mentorjev vajencem.
  Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol namreč del svoje izobraževalne poti preživijo v podjetjih na t. i. praktičnem usposabljanju z delom (PUD) ali kot vajenci, študenti višjih strokovnih šol pa se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko dijakom in/ali študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.
  Projekt ponuja dva sklopa brezplačnih usposabljanj za mentorje:
   
  Program 1: osnovno usposabljanje mentorjev: Usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (32 ur)
  Program 2:  Nadaljnja usposabljanja za mentorje:

   
  Projekt Usposabljanje mentorjev 2023–2026 je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočilo boljšo usposobljenost za opravljanje poklica. Mentorstvo dijakom in študentom je zahtevna naloga. Projekt spodbuja krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI). Za mentorje v podjetjih se bodo izvajala 32-urna usposabljanja, skladno s programom usposabljanja. Z izvajanjem usposabljanja bomo zagotovili mnogo višjo raven usposobljenosti mentorjev za delo z dijaki in študenti, posledično pa tudi boljša učna mesta za dijake in študente v različnih ustanovah. Dijaki in študenti bodo na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) oz. praktičnem izobraževanju (PRI) v večji meri spoznali vsa, za njih pomembna, področja in pridobili več znanja ter kompetenc. S tovrstnim sodelovanjem z različnimi ustanovami se bo povečala tudi prepletenost področij izobraževanja in dela.

  Kdo se lahko prijavi?

  Kandidati za mentorje dijakom na PUD se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali
  • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

   
  Kandidati za mentorje študentom na PRI se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo:

  • najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju

   
  Kako se prijaviti?
  Prijave pošljite na mojca.kogovsek2@guest.arnes.si. Za dodatne informacije lahko pokličete 031/390-725.