|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJIH

  USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJIH 2016-2020 (BREZPLAČNO)
   
  Vse do leta 2021 Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma izvaja brezplačna 24-urna usposabljanja mentorjev na deloviščih, ki želijo pridobiti pedagoško-andragoško usposobljenost za delo z dijaki na praktičnem usposabljanju in/ali s študenti na praktičnem izobraževanju na delovišču.
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je eden izmed partnerjev konzorcija, ki je bil izbran na JR »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016–2021« in je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.
  Usposabljanje je namenjeno (bodočim):

  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD)za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.

  Pogoji za vključitev v program usposabljanja
  V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

  • poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
  • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

  V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

  • višješolsko izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

  Potek in program usposabljanja
  Program usposabljanja je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela za mentorje dijakom oz. 36 ur samostojnega dela za mentorje študentom.
  V okviru  kontaktnih ur bodo predavatelji zaobjeli sledeče vsebinske sklope:

  1. Razvojne značilnosti mladostnika, psihološke osnove učenja in poučevanja ter komunikacija (RPK),
  2. Strategije in metode praktičnega usposabljanja z delom (SMU),
  3. Strategije in metode praktičnega izobraževanja (SPI).

  Predvidoma bo 24 kontaktnih ur razporejeno na tri dni, ki bodo razporejeni tako, da bo udeležencem omogočeno samostojno delo v obliki priprave zaključne naloge. Po uspešno opravljenem usposabljanju udeleženec prejme potrdilo.
  Vabljeni, da obiščete spletno stran projekta http://www.usposabljanje-mentorjev.si
  Predvideni termini usposabljanj:

  • V letu 2017: 2 izvedbi jugovzhodni regiji (zaključeno),

          1 izvedba v posavski regiji (zaključeno),

  • V letu 2018: 1 izvedba v jugovzhodni regiji
  • V letu 2019: 1 izvedba v jugovzhodni regiji
  • V letu 2020: 1 izvedba v jugovzhodni regiji

          1 izvedba v osrednjeslovenski regiji

  • V letu 2021: 1 izvedba v osrednjeslovenski regiji

  Točni termini bodo določeni sproti, v primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte na:
  Tel.: 07 39 34 709 ali 041 623 259
  E-mail: mojca.kogovsek2@guest.arnes.s