|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA

Nahajate se tukaj

    ZAPOSLITEV ASISTENTOV

    Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je bil uspešen pri prijavi na javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«, v okviru katerega gre za zaposlitev treh asistentk.
    Cilji projekta je zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih (starih do 29 let) brezposelnih (iskalcev prve zaposlitve ali dolgotrajno brezposelnih), ki imajo končano najmanj srednješolsko izobrazbo. Namen projekta je, da mlade asistentke pridobijo praktične delovne izkušnje na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, s čimer bodo pridobile znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s čimer se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.
    Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Evropskega socialnega sklada, 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«.