|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

  AMBASADOR UČENJA 2020

  Ljudje sami smo »vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, ljudje potrebujemo voljo in sposobnost, da lahko vzamemo svoja življenja v lastne roke – skratka, da postanemo aktivni državljani in ustvarjalci svojega življenja. Izobraževanje in usposabljanje skozi vse življenje je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb« (Memorandumu o vseživljenjskem učenju 2000, str.7).
   
  Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da postanejo ambasadorji učenja.
   
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, ki sodeluje v konzorciju partnerjev projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene Osrednja JV regija (projekt DIS) vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV regije.
   
  Vabimo vas, da v svojem okolju prepoznate odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujete predlog za imenovanje. 
  Povabilo je objavljeno na spletnih straneh RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto.
  Povabilo je odprto od 3. 3. do 24. 3. 2020.

  Drugi projektni sestanek na Malti

  Projektni sestanek na Malti, 24. 11. – 30. 11. 2019
   
  Konec novembra smo se projektni partnerji sestali na Malti, da bi se dogovorili o profilu poklica za akvakulturo na četrti in peti stopnji evropskega okvira kvalifikacij. Na začetku tedna smo imeli tudi sami usposabljanje, da smo vsi razumeli, kako je potrebno napisati posamezen profil poklica. Konec tedna smo oba profila tudi napisali ter jih bomo do naslednjega sestanka dali v pregled deležnikom v državah partnericah.
   
  Naslednje srečanje bo v januarju v Riminiju v Italiji.

  Projektni sestanek na Nizozemskem

  Projektni partnerji iz Španije, Nizozemske, Avstrije, Malte, Italije, Belgije in Slovenije smo se zbrali na uvodnem sestanku projekta Aqua-View. V dveh dneh smo se pogovarjali o diseminaciji projekta, dokumentih, ki jih bo potrebno izpolnjevati za potrebe projekta, dinamiki projektnih sestankov in delovnih skupin projekta ter pričeli z usposabljanjem na tematiko evropskega kvalifikacijskega okvirja ter kako pravilno zastaviti učne enote, ki bodo eden izmed končnih rezultatov projekta.

  Prvi projektni sestanek na Švedskem

  Na prvem projektnem sestanku smo se projektni partnerji sestali v mestu Lund na Švedskem. Pregledali smo projektne rezultate in se pogovorili o delu v naprej.
   
  Naši intelektualni rezultati bodo: multimedijska video kolekcija, skupek orodij za učitelje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter skupek video orodij.
   
  Dogovorjeno je, da za prvi intelektualni rezultat vsak partner naredi dva videa. Video je predstavitev socialnega vključevanja migranta s strani migranta samega ali s strani delodajalcev. Pripravili smo tudi okvirni vprašalnik za intervjuje.

  Prvi projektni sestanek

  Na prvem projektnem sestanku v mestu Leganro v Italiji smo se zbrali vsi projektni partnerji projekta FOREST - Forestry Operators – Reflecting on Equalising Skills and Training.  V projektu sodelujejo poleg prijaviteljev iz Italije še iz Hrvaške, Avstrije, Romunije in Francije ter seveda Grm Novo mesto.
   

  SIMPLY INCLUDED

  SIMPLY INCLEDED, ki ga podpira Evropska komisija v okviru programa Erasmus + in koordinira KulturLife, se je začel 1.

  ​INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

  Informacije za vpis v formalno izobraževanje lahko pridobite v ponedeljek19. 8. 2019 med 9.00 in 14.00 uro v kabinetu organizatorice izobraževanja odraslih ga. Darje Francekovič na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Sevno 13, 8000 Novo mesto ali od torka 20. 8. 2019 dalje na elektronskem naslovu darja.francekovic@gmail.com in telefonski številki 07 39 34 728.
   
  Vpisujemo v sledeče izobraževalne programe:

  • tehniška gimnazija
  • kmetijsko-podjetniški tehnik
  • naravovarstveni tehnik
  • kmetijsko-podjetniški tehnik - PTI
  • hortikulturni tehnik - PTI
  • gospodar na podeželju
  • vrtnar
  • cvetličar
  • slaščičar
  • mesar in
  • pomočnik v biotehniki in oskrbi.

   

  ​UŽIVAM TRADICIJO

  Festival šolskega cvička – 5. mednarodna Akademija cvičkovega turizma
   

  Strani