|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  PREDSTAVITEV CENTRA

  Sedež zavoda je Sevno 13, 8000 Novo mesto. Kmetijska šola Grm je na gradu Grm Novo mesto delovala od leta 1886 do 1983, ko se je preselila na sedanjo lokacijo zavoda. Srednja šola za gostinstvo in turizem, ustanovljena leta 1961, se trenutno še deluje na Ulici talcev 3, Novo mesto, do preselitve na skupno lokacijo zavoda.

  Skladno z ustanovnim aktom zavoda so na Grmu Novo mesto – center biotehnike in turizma oblikovane naslednje organizacijske enote:

  A) šole kot organizacijske enote:

  • Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
  • Srednja šola za gostinstvo in turizem,
  • Višja strokovna šola.

  B) druge organizacijske enote:

  • Dijaški in študentski dom,
  • Medpodjetniški izobraževalni center (MIC),
  • Razvojni inštitut Grm.

  Grm Novo mesto  - center biotehnike in turizma je Center, v okviru katerega delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu.

  V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

  Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ustanovitveni in najstarejši člen Centra. Ustanovljena je bila leta 1886, izhaja pa iz preseljene matice, ki  je bila ustanovljena 1873. na Slapu pri Vipavi.  Prvotno je delovala na gradu Grm pri Novem mestu.  Zaradi Industrije motornih vozil (IMV) je bila preseljena na lokacijo pod Trško goro (Sevno 13).

  Leta 2007 je bila Kmetijski šoli Grm priključena tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem, ki trenutno deluje na Ulici talcev 3 v Novem mestu.

  Leto 2000 je bila ob Kmetijski šoli Grm ustanovljena tudi Višja strokovna šola, katera danes deluje s tremi programi: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Gostinstvo in turizem.

  Z Aktom o ustanovitvi leta 2007 se je center preimenoval v Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.

  V letu 20134 je bil zaključen proces ustanavljanja Visoke šole za upravljanje in podeželja. Tako v okviru Centra delujejo šole s programi od njive do mize oz. od kmetijstva, živilstva, gozdarstva, naravovarstva do gostinstva, turizma in biotehniške gimnazije. Po vertikali pa ima Center razvejane in prehodne programe od nižje poklicnih do poklicnih, tehniških, višje strokovnih in visoko strokovnih programov, torej različni poklici do inženirjev in diplomiranih inženirjev.

  V današnjem času si vedno pogosteje postavljamo vprašanja: Kakšno hrano bomo jedli v prihodnje? Od kod bo ta hrana? Kaj bomo pili? Ali bo hrana lahko tudi zdravilo? V kakšnem okolju bomo živeli? Kakšno naj bo podnebje? Katere vrednote so pomembne za srečo ljudi?

  Prav ta in podobna vprašanja zahtevajo največ odgovorov s področja biotehnike, ki jih učimo in razvijamo na Grmu Novo mesto. Ta področja zajemajo: kmetijstvo, gozdarstvo, živilstvo in prehrano, hortikulturo, naravovarstvo, veterino, ki se povezujejo s turizmom, trgovino, podjetništvom, obdelavo lesa, lovom, rekreacijo in športom, zdravjem ljudi, gostinstvom, socialnim varstvom, ipd.

  Spreminja se odnos družbe do narave, zdravja, načina prehrane in življenja.

  Na Grmu Novo mesto smo s svojo organizacijsko strukturo in z ustrezno infrastrukturo (sodobno opremljeni MIC) ter z medsebojno povezanostjo pripravljeni slediti spremembam, dajati odgovore na vprašanja in tudi soustvarjati prihodnost za vse, ki so jim blizu narava, rastline, živali, ki vidijo v središču ustvarjalnega in zadovoljnega posameznika. Zadovoljni in srečni posamezniki v medsebojnem sodelovanju so pogoj za ustvarjalno in zadovoljno družbo.