|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  BREZPLAČNA USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE

  Na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma bomo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom RS za zaposlovanje organizirali brezplačna usposabljanja za brezposelne osebe na naslednjih področjih:

  - kulinarika,
  - strežba,
  - pekarstvo,
  - slaščičarstvo,
  - lesna biomasa.
   
  Usposabljanja trajajo 104 ure, od tega je praktičnemu usposabljanju namenjeno 60 ur. Preko programov, v katere se boste glede na interesna področja vključili, boste pridobili nova znanja in veščine, ki vam bodo omogočila tudi pridobitev nekaterih nacionalnih poklicnih kvalifikacij, hkrati pa vam bomo omogočili tudi pridobitev certifikatov, ki jih podeljuje naš center.

  Najuspešnejši boste lahko pridobili tudi certifikat ZAUPANJA VREDEN.

  Informativni dan o usposabljanjih bo:

  -      v sredo, 2. julij 2014 ob 9.00 uri v Veliki predavalnici, Sevno 13, 8000 Novo mesto

  -      v torek, 8. julij 2014 ob 9.00 uri v prostorih Šolskega centra Krško-Sevnica.

  INFORMACIJE:                                                                          
  Tel.: 07 39 34 709
  e-naslov: tecaji.grm@guest.arnes.si

   

  PRIJAVA: Izpolnite prijavnico in jo oddajte osebno, elektronsko na e-naslov tecaji.grm@guest.arnes.si ali preko pošte na naslov:

  Grm Novo mesto
  Sevno 13
  8000 Novo mesto

  ali jo oddajte pri vaši svetovalki za zaposlitev na Zavoda RS za zaposlovanje, kjer boste uredili nadaljnje formalnosti za vključitev v program.

   

  Vsebine posameznih programov:

  1.    KULINARIKA

  Cilj programa je, da udeleženci pridobijo znanja in veščine za opravljanje  enostavnejših del v kuhinji.  Udeleženec se bo seznanil z  zakonodajo o varni pripravi hrane in  poznavanjem osnov higiene pri delu v kuhinji. Vključen bo v pripravo živi, mehansko in toplotno obdelavo,  pripravo in serviranje enostavnejših jedi.

  -          sanitarno higienski predpisi in varstvo pri delu

  -          poznavanje živil ( vrste, kakovost in uporaba)

  -          tehnologija dela v kuhinji

  -          priprava delavnega mesta, mehanska in toplotna obdelava živil

  -          priprava in serviranje enostavnejših jedi iz posameznih skupin ( hladne in tople začetne jedi, juhe, enolončnice, glavnih jedi, solat, sladic in hitro pripravljenih jedi)

  -          urejenost kuhinje med delavnim procesom in ob zaključku

   

   

  2.    STREŽBA

  Cilj programa je, da udeleženci pridobijo znanja in veščine za delo v strežbi.  Udeleženec se bo seznanil s prostori v gostinskem obratu urejanjem le-teh, z uporabo strežnega inventarja (s poznavanjem in čiščenjem). Spoznal bo načine postrežbe jedi in pijač, ter dela v točilnici. Seznanil se bo s pripravo različnih napitkov in ostalih pijač. Spoznal bo pisno ponudbo gostinskega obrata, ter uporabo poslovnega bontona pri delu v gostinstvu.

  -          pravila lepega vedenja in poslovni bonton v gostinstvu

  -          urejenost strežnega osebja

  -          strežni inventar v gostinskem obratu in urejanje prostorov

  -          pisna ponudba v gostinstvu

  -          načini strežbe in vrste obrokov

  -          pripravljalna dela in dela v točilnici, jedilnici

  -          priprava in postrežba napitkov, pijač in mešanih pijač

  -          obračun gostinske storitve

  -          zaključna dela v strežbi

   

  Znanja in veščine, ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

  -       uredi prostor glede na vrsto in zahtevnost obroka

  -       pripravi gostinski inventar in ga ustrezno očisti

  -       po navodilih natakarja pripravi pogrinjke

  -       pod nadzorom natakarja postreže posamezne obroke, jedi, pijače in tople napitke

  -       obvlada posamezne tehnike strežbe

  -       obvlada tehniko deserviranja

  -       obračuna storitev

  -       uredi svoje delovno mesto ob zaključku dela

   

  3.    PEKARSTVO

  Udeleženci bodo pridobili znanja iz osnov higiene, varstva pri delu, zakonodaje, spoznali načela zdrave prehrane in veščine s področja izdelave različnih vrst pekarskih izdelkov in testenin.

  Vsebine bodo obsegale:

  -          odgovorno ravnanje v živilstvu

  -          različne procese v živilstvu

  -          osnove zdrave prehrane in živilske mikrobiologije

  -          izbira ustreznih surovin

  -          izdelava različnih vrst testa in peka izdelkov

  -          izdelava zahtevnejših pekovskih izdelkov

  -          izdelava domačih testenin

  -          možnosti trženja in prodaje izdelkov

   

  Znanja in veščine, ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

  -          delati v skladu s predpisi in izdelati varno živilo

  -          varovati zdravje in okolje

  -          poznati dejavnike, ki vplivajo na kakovost surovin in živil

  -          pripraviti surovine za izdelavo kruha, pekovskega peciva in domačih testenin

  -          uporabljati primerne tehnike dela

  -          mesiti različne vrste testa

  -          izdelati kruh in pekovsko pecivo iz različnih vrst testa ter domače surovine

  -          vzhajati in speči osnovne vrste kruha in pekovskega peciva

  -          skrbeti za sledljivost, izpolnjevati dokumentacijo in voditi ustrezno evidenco

  -          izpolnjevati zaupane naloge in jih odgovorno opraviti

  -          uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo

  -          komunicirati s strankami in sodelavci

  -          raziskovati in ugotavljati potrebe trga

  -          racionalno rabiti energijo, material in čas

   

  4.    SLAŠČIČARSTVO

  Udeleženci bodo pridobili znanja iz osnov higiene, varstva pri delu, zakonodaje, spoznali načela zdrave prehrane in veščine s področja izdelave različnih vrst slaščičarskih izdelkov. Vsebine bodo obsegale:

  -          odgovorno ravnanje v živilstvu

  -          različne procese v živilstvu

  -          osnove zdrave prehrane in živilske mikrobiologije

  -          izbira ustreznih surovin za izdelavo peciva

  -          izdelava različnih vrst testa in peka izdelkov

  -          izdelava in oblikovanje različnih vrst trajnega peciva in sladic

  -          izdelava zdravih sladic, sladic po naročilu, slovenskih prazničnih sladic

  -          izdelava dekoracijskega materiala in dekoracija sladic

  -          možnosti trženja in prodaje izdelkov

  Znanja in veščine, ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

  -          delati v skladu s predpisi in izdelati varno živilo

  -          varovati zdravje in okolje

  -          poznati dejavnike, ki vplivajo na kakovost surovin in živil

  -          izdelati sladice in pecivo iz različnih vrst testa in mas

  -          uporabljati primerne tehnike dela

  -          izdelovati polnila in nadeve

  -          izdelovati glazure in prevleke

  -          izdelovati dekorativne elemente iz različnih mas za krašenje

  -          izpolnjevati zaupane naloge in jih odgovorno opraviti

  -          uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo

  -          raziskovati in ugotavljati potrebe trga ter možnosti prodaje

  -          komunicirati s strankami in sodelavci

  -          načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo

  -          racionalno rabiti energijo, material in čas

   

   

  5. LESNA BIOMASA

  Program je sestavljen iz vsebin za Pridobivanje in uporaba lesne biomase (24 ur) ter vsebina za pridobitev potrdila Varno delo z motorno žago ter za pridobitev NPK Gozdar/sekač  (80 ur):

  -          vrste lesne biomase

  -          primarna in sekundarna predelava lesa

  -          trendi uporabe predelane lesne biomase

  -          načrtovanje postopkov predelave lesne biomase

  -          tehnologija predelave gozdne lesne biomase v lesna goriva

  -          načini in tehnike sušenja primarnih lesnih goriv

  -          načini transporta in skladiščenja lesnih goriv

  -          parametri kakovosti lesnih goriv

  -          postopki priprave lesnih goriv za prodajo

  -          trženje lesnih goriv

  -     izvedba pripravljalnih del za podiranje drevesa

  -     izvedba podiranja drevesa

  -     izdelava podrtega drevesa

  -     ureditev delovišča in izvedba gozdnega reda

  -     opravljanje del v posebnih in izrednih  razmerah

  -     načrt, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela

  -     varovanje zdravja in okolja

  -     komuniciranje s predstavniki strokovnih služb in strankami

   

  Znanja in veščine, ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

  -          varna in smotrna priprava surovine za pripravo lesne biomase

  -          varno in učinkovito rokovanje z orodjem in stroji

  -          priprava, skladiščenje, trženje in transport lesne biomase

  -          izvedba pripravljalnih del za podiranje dreves in podiranje dreves

  -          obdelava podrtega drevesa

  -          ureditev delovišča in izvedba gozdarskega reda