|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

Cenik izdelkov/produktov Centra GRM NM

ERASMUS

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

    Ukrep 111

     

      

     "Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
    Evropa investira v podeželje." 

    Predmet podpore v okviru tega ukrepa je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju.
    Usposabljanja so namenjena proizvajalcem, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter lastnikom zasebnih gozdov.

    Upravičenec do usposabljanja je:

    - fizična oseba (nosilec, namestnik in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda). Upravičenost se izkazuje z veljavnim potrdilom / izpisom iz RKG.

    - zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo - podjetje mora biti vpisano v RKG. Upravičenost se izkazuje s potrdilom odgovorne osebe v podjetju o zaposlitvi slušatelja ter veljavnim potrdilom / izpisom iz RKG.

    - zaposleni pri pravni osebi (v podjetju), ki se ukvarja z gozdarsko ali živilskopredelovalno dejavnostjo (podjetje mora biti registrirano za opravljanje gozdarske ali živilskopredelovalne dejavnosti po veljavni SKD). Upravičenost se izkazuje s potrdilom odgovorne osebe v podjetju o zaposlitvi slušatelja ter dokazilom o registraciji podjetja za opravljanje gozdarskih dejavnosti / živilskopredelovalne dejavnosti.

     

    AKTUALNO RAZPISANA USPOSABLJANJA:

    Trenutno ni razpisanih usposabljanj.

    Informacije in prijave:

    Telefon:   07 39 34 709
    e-naslov: tecaji.grm@guest.arnes.si

     

    V mesecu maju / juniju bomo zaključili z že začetimi usposabljanji.

    Zahvaljujemo se vsem slušateljem za udeležbo na usposabljanjih ter s tem izraženo podporo izvajanju Ukrepa 111.

    Spisek vseh usposabljanj si lahko preberete spodaj.

      _____________________________________________________________________________________

    SEZNAM BREZPLAČNIH usposabljanj:
                                                                                            

    • Prireja mleka z uporabo molznega robota (26 ur)
    • Promocija in trženje slovenskih vin (48 ur in ekskurzija)
    • Novi trendi v vinogradništvu (48 ur)
    • Preusmeritev kmetije v ekološko vinogradništvo (25 ur in ekskurzija)
    • Pridelava vrtnin na prostem (40 ur)
    • Ekološko pridelovanje zelenjave (50 ur in ekskurzija)
    • Modeliranje pridelave zelenjave (30 ur in ekskurzija)
    • Trženje izdelkov vrtnarskih kmetij (40 ur)
    • Pridelava sadik zelenjadnic (40 ur) 
    • Novi izzivi v poljedelstvu (33 ur in ekskurzija)
    • Priprava promocijskih daril na kmetiji (20 ur) 
    • Promocija kmetijskih in živilskih proizvodov (25 ur in ekskurzija)
    • Pridelava enoletnic za suho cvetje (28 ur)
    • Pridelava in uporaba zelišč (30 ur in ekskurzija)
    • Priprava naprav za nanos FFS za sezono (8 ur)
    • Vzdrževanje traktorjev v zimskem obdobju  (37 ur in ekskurzija)
    • Predelava sadja (50 ur)
    • Internetno komuniciranje v kmetijstvu (30 ur) 
    • Uporaba zdravilnih zelišč v konjereji (24 ur)
    • Pridelava in predelava kobiljega mleka (30 ur in ekskurzija)
    • Jahalna šola kot dopolnilna dejavnost na kmetiji (40 ur) 
    • Trendi v selekciji konj (30 ur)
    • Trendi v prehrani konj (30 ur)
    • Zdravstveno varstvo konj (35 ur)
    • Obnovljivi viri energije na kmetiji (40 ur)
    • Racionalna raba  energije v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu (48 ur)
    • Ohranjanje etnološke in kulturne dediščine na kmetijah (25 ur in ekskurzija)
    • Urejanje in vzdrževanje dvorišč in športnih igrišč na podeželju (25 ur)
    • Pletarstvo, izdelava izdelkov iz šibja in izdelava slamnatih streh (30 ur in ekskurzija)
    • Lupinarji - priprava in vzgoja nasada, skladiščenje ter uporaba pridelka (40 ur)
    • Organizacija in logistika kmetijske pridelave (24 ur in ekskurzija)   
    • Organiziranje pridelovalcev kmetijskih proizvodov (50 ur)
    • Organizacija in trženje v kmetijstvu (50 ur)
    • Cilji skupne kmetijske politike (25 ur in ekskurzija)
    • Ureditev kmetijskega gospodarstva v učno kmetijo (30 ur in ekskurzija)
    • Internetno komuniciranje v kmetijstvu (30 ur)

    Informacije in prijave na tel. št. 07 39 34 709 ter na e-naslovu: tecaji.grm@guest.arnes.si.